Det er dit ansvar

Når du renoverer dit sommerhus, er det dit ansvar, at sommerhuset lever op til Bygningsreglementets energikrav. Renovering betyder f.eks. at skifte tag eller vinduer eller at bygge om.

Da det er dit ansvar, er det en god idé, at du sikrer dig, at håndværkere kender kravene og lever op til dem.

Regel nr. 1: Kun hvis det er rentabelt

Ifølge Bygningsreglementet skal du kun leve op til kravene, hvis det er "rentabelt". Det handler om, hvor meget du sparer i forhold til, hvad forbedringen koster. Beregningen tager udgangspunkt i, at sommerhuset bruges hele året – uanset hvor meget du reelt bruger sommerhuset.

Regn ud, om det er rentabelt

Sådan overholder du energikravene

Overhold minimumskrav til de enkelte bygningsdele, se under "Minimumskrav til sommerhuse".

Du kan vælge mellem 2 måder at overholde energikravene:

  1. Overhold minimumskrav til de enkelte bygningsdele, se under "Minimumskrav til sommerhuse".
  2. Få udført en varmetabsberegning, der viser, at varmebehovet er mindre, end hvis minimumskravene var opfyldt.

Du SKAL dog bruge metode 2, hvis arealet af vinduer og yderdøre i dit sommerhus er større end 30 %.
 

Når du udskifter eller renoverer en del af dit sommerhus, skal den nye/forbedrede bygningsdel leve op til minimumskravene, hvis det altså er rentabelt. Vi anbefaler, at du gør det - også selvom det ikke umiddelbart er rentabelt. På sigt er energirigtig renovering altid en god idé.

Vinduer

Anbefaling: A-mærket vindue
​Minimumskrav: B-mærket vindue

Loft og tag

Anbefaling: Mindst 250 mm isolering
Minimumskrav: Mindst 250 mm isolering, hvis det er rentabelt

Ydervæg

Anbefaling: Mindst 150 mm isolering
Minimumskrav: Mindst 150 mm isolering, hvis det er rentabelt

Varmepumpe

Anbefaling: A+++ varmepumpe
Minimumskrav: A+ varmepumpe