Regn ud, om det er rentabelt

Når du alligevel er i gang med at renovere dit hus, skal du også efterisolere, hvis det kan betale sig (er rentabelt) ifølge Bygningsreglementet. 

Det handler om, hvor meget du sparer på varmeregningen i forhold til, hvor meget forbedringen koster.

Sådan beregner du rentabilitet

 

Årlig besparelse i kr. x Levetid i år = Rentabilitet
                 Investering*


*Investering = materialer og arbejdsløn forbundet med energitiltaget. Udgifter til f.eks. tagdækning, stillads eller andre udgifter indgår ikke.

Hvis resultatet af beregningen er større end 1,33, defineres arbejdet som rentabelt.

Slip for at regne

Du kan også se, om din forbedring findes i Bygningsreglementets oversigt over tiltag, der tit er rentable. Hvis den gør, kan du gå ud fra, at den er rentabel - så behøver du ikke selv at regne efter.

Se vejledningen "Bygningsreglementets vejledning om efterisolering" i Bygningsreglementet

Sådan finder du tallene

Du kan finde frem til tallene ved at vælge én af disse 3 metoder:

  1. Håndværkere kan give tilbud på at renovere taget hhv. med og uden isolering.
  2. Du kan beregne besparelsen ved at følge anvisningerne fra energiløsningerne.
  3. En håndværker, som er uddannet energivejleder, kan beregne det for dig. Find en energivejleder på Håndværkerlisten.

Se levetider på bygningsreglementet.dk

Undtagelser

Der kan være forhold i dit hus, som gør isoleringen svær at gennemføre, hvis den skal være rentabelt. Det samme gælder, hvis du har meget billig varme, f.eks. eget halm eller træ. I så fald skal du kunne dokumentere med beregninger, at det er tilfældet.

Se, hvad der normalt er rentabelt

Tag og loft
Ydervæg
Gulv

Eksempel på retabilitetsberegning: Isolering

   2100 kr./år x 40 år    = 1,52
245.000 - 190.000 kr.

Forudsætninger

- Bedste tilbud på tagrenovering med isolering: 245.000 kr.
- Bedste tilbud på tagrenovering uden isolering: 190.000 kr.
- Beregnet varmebesparelse ved isolering: 2.100 kr. pr. år
- Levetid for isoleringen: 40 år

Da resultatet i eksemplet er større end 1,33, er tiltaget rentabelt, og du skal gennemføre isoleringsarbejdet. I praksis vil energibesparelsen ved efterisoleringen have betalt investeringen hjem på ca. 26 år, hvilket er mindre end levetiden.

Hvis det ikke er rentabelt

Selvom rentabilitet er mindre end 1,33, kan det være en god idé at efterisolere. Hvis energipriserne stiger kraftigt i de kommende år – som mange forventer – kan dit projekt blive en god forretning for dig.

Når du alligevel er i gang med at renovere, er efterisolering generelt en god idé. Så skal du kun betale 1 gang for f.eks. opmåling, stillads, overfladebehandling, oprydning m.v. Mange håndværkere kan give dig en god pris for en samlet opgave.