Bedre indeklima

Besparelser på varmeregningen

Mere miljøvenlig varme

Vi opkræves et fast acontobeløb for at dække udgifterne til energi, og så vidt jeg ved, er der ingen, der har fået en ekstraregning.

Käte Hansen, Svinninge
 

Jordvarmen vandt

Käte Hansen er formand i den lokale boligforening, og sammen med resten af bestyrelsen tog hun i 2011 initiativ til at få udskiftet elvarmen til en anden opvarmningsform.  

Efter samtale med boligselskabet blev luft til vand-varmepumpe og jordvarme udpeget som de bedste muligheder, der skulle præsenteres for og stemmes om blandt beboerne.

”Jordvarmen blev enstemmigt vedtaget, bl.a. fordi det var det mest energibesparende, og fordi vi så kunne nøjes med 1 varmecentral. Det har jeg aldrig nogensinde fortrudt,” fortæller Käte.  

Sådan foregik det

  • Varmerør blev ført ud til hvert enkelt hus
  • Elradiatorer blev pillet ned, og nye blev sat op
  • Det tog højst 3 dage for hvert enkelt hus

Nem proces for beboerne

Slangerne til jordvarmen blev gravet ned på et stort, grønt fællesareal, og der blev bygget et centralt varmeanlæg, og ført varmerør ud til de enkelte huse. I hvert hus blev de gamle elradiatorer pillet ned, og der blev sat nye radiatorer op, som fik varmt vand fra varmepumpen.

”Vi var meget lidt berørt, og håndværkerne var søde og effektive, og ryddede pænt op efter sig,” fortæller Käte.

Fra bestyrelsen første gang begyndte at tale om at udskifte elvarmen, gik der lidt over et år, til den nye jordvarme blev taget i brug.

Billede
Billede af skur
Det centrale jordvarmeanlæg er placeret i et træskur, og slangerne ligger på et grønt fællesareal.

”Besparelsen holdt stik”

Det nye jordvarmeanlæg opvarmer alle huse uden problemer, og i det hele taget er der kun fordele ved at have skiftet.  

Det gælder indeklimaet, hvor flere af husene nu ikke længere har fugtproblemer, men også rent økonomisk. For selvom et lån til varmepumpen førte til højere husleje, sparer Käte og hendes naboer samlet set penge pga. lavere varmeudgifter.

”Besparelsen har virkelig holdt stik. Jeg sparer nok omkring 400 kr. om måneden. Den varmepumpe er virkelig effektiv, så jeg er meget tilfreds,” slår Käte Hansen fast.

Kätes gode råd til andre

Billede
Billede af Käte
Sæt muligheden for kollektiv jordvarme på dagsordenen til et bestyrelsesmøde 

 

Få boligselskabet med på ideen, og indhent tilbud, før I indkalder alle, så I har noget konkret at tale ud fra 

 

Boligselskabet bør få hjælp fra en ekstern rådgiver til at kvalificere projektet 

 

Sørg for at orientere klart, og gør det tydeligt, hvad beboerne skal sige ja til 

 

Hold afstemningen som et ekstraordinært møde med kun 1 punkt på dagsordenen – og lok med gratis mad eller kaffe og kage for at sikre deltagelse