Fælles lokale varmeløsninger

Bor du og dine naboer i et område uden udsigt til fjernvarme – f.eks. i en landsby? Så kan en fælles lokal varmeløsning være en god idé.

Billede
Fælles lokal varme

Hvad er en fælles lokal varmeløsning?

Fælles lokal varme går kort sagt ud på, at I går sammen om en varmekilde som f.eks. en stor varmepumpe eller et lille varmeværk til lokal fjernvarme. I deler både udgifter og udbytte.

Varmekilden skal være stor nok til at varme alle deltagernes boliger og evt. andre deltagende bygninger som f.eks. lokale virksomheder.

Hvad består løsningen af?

Der er mange mulige teknologier, og antallet af boliger kan variere fra 2 til flere tusind. Men alle fælles lokale varmeløsninger har 3 ting tilfælles:

 1. Et rørnet mellem boligerne
 2. En varmeunit i hver bolig
 3. Et fælles anlæg til varmeproduktion
Fordele
Billigt

Det er billigere end olie og gas, og kan endda være billigere end individuelle varmepumper.

Nemt

Når løsningen først er etableret, kræver den som regel ikke noget af den enkelte boligejer.

Fremtidssikret

I får en fremtidssikret løsning, der kan øge salgsværdien af jeres boliger.

Klimavenligt

Kollektive løsninger er generelt effektive og klimavenlige.

Pænt og støjfrit

I slipper for at se og høre på individuelle varmepumper ved hver bolig. 

Stærkt fællesskab

Styrker sammenholdet i lokalområdet.

Ulemper
Krævende projekt

En fælles varmeløsning kræver mere forarbejde end en individuel løsning.

Kan hindre tilskud

Hvis I får lokal fjernvarme, kan ingen i området få tilskud til individuelle varmepumper.

Kom godt i gang med fælles varme

I skal være indstillet på, at en fælles varmeløsning kræver en større indsats og mere rådgivning og tilpasning til jeres lokale forhold end en individuel varmepumpe.

Nedsæt en arbejdsgruppe

Billede
Arbejdsgruppe

Der er brug for ildsjæle, hvis en fælles løsning skal blive til virkelighed. Find sammen, og dan en arbejdsgruppe.

Det er godt med forskellige kompetencer som tekniske, juridiske og økonomiske – men det vigtigste er viljen til at lægge frivillige timer.

Inddrag kommunen med det samme, da det kan blive en stor hjælp.

Skab opbakning tidligt

Antallet af boliger i projektet er afgørende for økonomien, så skab opbakning til jeres drøm hurtigst muligt. I kan f.eks. fortælle om projektet:

 • i Facebook-grupper
 • i lokalpressen
 • på borgermøder, generalforsamlinger osv.

Undersøg også, om der er virksomheder eller andre ”storforbrugere”, der vil med i projektet.

Få en screening

En screening fra en uvildig rådgiver kan vise, hvad der er den bedste løsning for jer i forhold til:

 • teknologier til produktion og fordeling af varme
 • pris for investering og drift
 • placering af rør og anlæg.

Når I har valgt en løsning, skal I udarbejde et konkret projektforslag, der kan føres ud i livet. 

Skaf data

For at finde den rigtige løsning, har I brug for data om jeres bygninger.

 • Årligt varmeforbrug
 • Nuværende varmekilder
 • Er det et 1- eller 2-strengsanlæg?
 • Byggeår og m2.

Hvis I indhenter data ved at stemme dørklokker, kan I samtidig sprede kendskab til og begejstring for projektet.  

I kan også spørge, om kommunen kan hjælpe med at skaffe data vha. værktøjet Boliganalysen. 

Få hjælp

Gå tidligt i dialog med kommunen for at få hjælp. Kommunen kan bl.a. hjælpe med:

 • vejledning om rammer og muligheder.
 • data om bygninger via Boliganalysen.
 • sagsbehandling og godkendelser.
 • finansiering af screening og projektforslag.
 • lån med garanti gennem Kommunekredit.

Guide: Dialog med kommunen

I kan også søge hjælp hos forsyningsselskaber, der kan rådgive om tekniske aspekter og måske gå ind i projektet, så I ikke står alene med det.

Vær heller ikke bleg for at kontakte andre borgere, der har stået, hvor I står, for at få inspiration og gode råd. 

Stift et selskab

I kan have brug for at oprette et selskab for at have en organisatorisk ramme for jeres projekt.

De fleste lokale varmeselskaber er A.M.B.A.’er - Andelsselskab Med Begrænset Ansvar. Her arbejder deltagerne for et fælles formål med fælles investeringer.

Guide til A.M.B.A.

Stift selskab

Skal I lave et projektforslag?

Før I kan gå i gang med at etablere jeres nye fælles varme i lokalområdet, skal kommunen godkende løsningen. Der er 2 muligheder:

 1. Varmekilden er over 250 kW: I skal indsende projektforslag til godkendelse.
 2. Varmekilden er 250 kW eller mindre: I behøver ikke at udarbejde projektforslag. Spørg kommunen, hvilke godkendelser jeres løsning kræver.

Hvad er et projektforslag?

Et projektforslag skal ifølge loven (Projektbekendtgørelsen) indeholde en række bestemte elementer:  

Forslaget skal beskrive projektet og vurdere det ift. lovgivning og varmeplanlægning i jeres område. Det skal også vurdere projektets selskabs-, samfunds- og brugerøkonomi.

Hvis I f.eks. skal oprette et nyt fjernvarmeselskab, skal projektforslaget derfor vise:

 • at selskabet kan have et positivt regnskab  
 • at det er den samfundsøkonomisk bedste løsning
 • at det er det billigste for forbrugerne...  

…i forhold til alternativet: individuelle varmepumper.  

Få hjælp til projektforslag

Få hjælp af en rådgiver til at skrive projektforslaget og få det godkendt.  

Fra et projektforslag er indsendt, til I får svar fra kommunen, kan der godt gå 6 måneder. Der skal bl.a. en høring og miljøvurdering til, før I kan få en godkendelse. Tal med kommunen på forhånd – så kan I sikkert få et tidsperspektiv.  

Kommunen kan også hjælpe med at rådgive og afklare tvivl, så projektforslaget kan blive godkendt så nemt som muligt. Måske kan de også hjælpe med at finansiere projektforslaget.

Guide: Dialog med kommunen

Søg tilskud

Frem til 2025 kan I søge tilskud til lokale varmefællesskaber.  

Billede