Sparer penge på varmeregningen

Sparer drift og vedligeholdelse

Klimavenlig med høj forsyningssikkerhed

Den eneste grund til, at fjernvarmeselskabet går med til at overtage projektet, er, at vi står med alle tilmeldingerne, så de kan se, at der er en fornuftig økonomi i det.

Anders Bondo Christensen, Ullerup
 

Næsten alle i landsbyerne Avnbøl og Ullerup i Sønderjylland varmer med naturgas. Da priserne tog himmelflugt i 2021, begyndte flere at overveje en varmepumpe. Men et par lokale ildsjæle opfordrede i byernes fælles Facebook-gruppe og lokalavisen til at ”klappe hesten” og overveje en fælles løsning.

”Vi tænkte, at det kunne være smartere, end hvis vi købte 200 individuelle varmepumper,” fortæller Anders Bondo Christensen fra Ullerup, der kort efter gik ind i arbejdet.

Helst ville de have fjernvarme til området, men det havde de 3 nærliggende fjernvarmeselskaber ingen planer om. Derfor gik landsbyerne i gang med at planlægge deres eget lokale fjernvarmeværk og stiftede varmeselskabet AUV A.M.B.A., hvor Anders Bondo Christensen blev formand.

Hvad er et A.M.B.A.?

Et A.M.B.A. er et Andelsselskab Med Begrænset Ansvar. Deltagerne arbejder for et fælles formål – f.eks. en varmeforsyning – og hæfter kun med deres indskud i selskabet, ikke med hele deres formue.

Woman with clipboard

Sådan foregik det

Billede
Tidslinje

Opbakning gjorde os attraktive

For at sikre opbakning holdt de et borgermøde om, hvad projektet kunne betyde for den enkelte. Det gav ny begejstring: 

”Vi var nødt til at bruge kirken, for der kom så mange, at det var det eneste sted, vi kunne være. Det føltes pludselig som noget, vi var fælles om,” siger Anders Bondo Christensen.

Den fælles løsning ville være billigere end både naturgassen og individuelle varmepumper. Men det gik op for projektgruppen, at det ville være endnu billigere, hvis de betalte for en godt 3 km lang transmissionsledning hen til Sønderborg Fjernvarme i stedet for at bygge et lokalt varmeværk. 

”Derfor talte vi med Sønderborg Fjernvarme om den mulighed. Og fordi vi kunne vise den kæmpe opbakning, hvor mange havde forpligtet sig skriftligt til en fælles løsning, blev det attraktivt for dem at gå ind i det.”

Slipper for stort ansvar

Efter en god dialog med Sønderborg Fjernvarme fandt parterne ud af, at det kunne blive til alles fordel, hvis fjernvarmeselskabet overtog projektet. Derfor kommer der alligevel traditionel fjernvarme til Avnbøl og Ullerup. 

Det er det bedste resultat, landsbyerne kunne ønske sig.

”Vi er fortsat i løbende dialog, men nu slipper vi for alt det tekniske og økonomiske ansvar. Det var lidt skræmmende at stå alene med projektet, så vi er virkelig glade for, at det endte så godt,” siger Anders Bondo Christensen.

Billede
Sønderborg Fjernvarme
Avnbøl-Ullerup får alligevel traditionel fjernvarme fra Sønderborg Fjernvarme. Det kan komme fra den nærmeste fjernvarmeproduktion her ved Gråsten. Foto: Sønderborg Fjernvarme.

 

Avnbøl og Ullerup kan nu se frem til at få fjernvarme i 2025/26, og projektet udvides måske til også at omfatte en tredje landsby og det lokale slagteri, der er områdets største arbejdsplads.

Anders' gode råd til andre

Der er mange nuancer i at få en fælles varmeløsning.

Her er Anders Bondo Christensens opskrift på at komme godt i gang.

Billede
Anders Bondo Christensen
Ildsjæle gå sammen!

Der er brug for nogen til at drive projektet, og det skal gerne være folk med forskellige kompetencer som økonomiske, tekniske og juridiske. Første opgave er at afsøge mulighederne og blive enige om, hvilken løsning I vil gå efter.

Få hjælp af eksterne

Gå tidligst muligt i dialog med kommunen og det lokale forsyningsselskab, og bed om teknisk og juridisk rådgivning. Foreslå evt. forsyningsselskabet at udføre projektet. Hold løbende dialog. I kan også få brug for rådgivning udefra til f.eks. at stifte et A.M.B.A.

Skab opbakning på borgermøder

Inviter til borgermøde, hvor I præsenterer jeres forslag. For at sikre opbakning til projektet, skal I kunne give folk en ide om, hvad det vil betyde for dem økonomisk – men slå også på andre fordele som forsyningssikkerhed, klima, vedligeholdelse osv.

Vil I have en fælles varmeløsning?

Få mere at vide om de forskellige muligheder, proces og finansiering.

Billede
Fælles lokal varme