Pris for renovering

477.000 kr.

CO2e-besparelse

63 %

Opvarmningsform

Gas- og pillefyr

Kommune

Aabenraa

Slægtsgård med sjæl

Da parret overtog den gamle slægtsgård i to etager, var huset primært blevet renoveret med kosmetiske ændringer for øje. Dermed var flere ting ved at være slidte. Der var ikke tidligere renoveret med fokus på energiforbedringer, så dette ville parret gerne gøre noget ved.

De havde også et behov for at sætte deres eget præg, men samtidig bevare sjælen i huset. Sidst men ikke mindst skulle der laves et ekstra badeværelse på 1. sal og skabes et stort køkkenalrum, hvor der var plads til leg og samvær med parrets to små børn.

Renoveringstiltag

Ny rumdisponering

 

Nyt terrændæk med gulvvarme

 

Nye gulve og lofter

 

Udskiftning af 3 vinduer

 

Nye tekniske installationer

 

En proces med mange delmål

Parret har lavet næsten alt selv på nær el og VVS. De benyttede sig også generelt af rådgivning fra omgangskreds og de håndværkere, der var inde over processen. I projektet havde de en masse delmål, da det var nødvendigt for at kunne styre processen med håndværkere.

Tidsplanen var dog ikke mere stram, end at de kunne træffe nye valg undervejs. Flere elementer blevet udført, som ikke var planlagt i begyndelsen. Det var fx ikke planen at etablere gulvvarme og efterisolere gulvet, men da renoveringen var i gang, valgte de alligevel at få det gjort.

Vi lærte, at give os tid til at renovere. Vi skal jo bruge huset de næste 30 år, så det skulle ikke være noget, der bare skulle overstås.

- Ejer af huset
 

Resultatet

Uden at skulle bygge noget nyt, synes parret, at de har kunnet renovere boligen, som de gerne ville. For at bibeholde sjælen i huset er dørkarme, klinkerne i badeværelset og stengulvet i forstuen bevaret. Men samtidig er boligen moderniseret med et ekstra badeværelse og et stort køkkenalrum. Boligarealet er steget en smule efter beboelsesgodkendelse af loftsrum på 25 m2.

Det store nye køkkenalrum er det bedste ved renoveringen, da det er blevet hjertet af huset for familiens sociale samvær. Derudover har beslutningen om, at forny alt VVS og el, været god. Huset har ingen gamle rør eller lignende tilbage, hvilket giver en følelse af en ny bolig i gamle, hjemlige rammer.

 

Læs mere om beregningen bag figuren: CO2e aftryk over 50 år

Billede
Søjlediagram over co2 aftrykket ved renoveringen over 50 år

Den arkitektoniske ændring af bygningen

Slægtsgården står velholdt, men ellers uberørt. Det arkitektoniske udtryk ville kunne genkendes flere generationer tilbage, men datidens lukkede køkkener og mange stuer måtte vige for nutidens rummelige køkkenalrum.

Billede
FØR
Billede
EFTER
Ved at vælte væggen mellem køkken og stue er der skabt et stort, sammenhængende rum.

 

Anlæggelsen af det nye køkkenalrum giver en betydelig ændring af planløsningen, hvor to af stuerne er slået sammen med køkkenet. Denne modernisering er lavet med respekt for de eksisterende materialer og elementer. Det ses tydeligt ved de nedpillede og genbrugte klinker på køkkenvægge, der er med til at bibeholde sjælen i huset. Det er nænsomme tiltag, der beviser værdien og den indflydelse, selv mindre arkitektoniske indgreb kan have på hjemmets samlede udtryk.

Billede
Stueetage FØR
Billede
Stueetage EFTER

Materialevalg og klimapåvirkning

Renoveringen har en CO2e besparesle på 63% kontra nedrivning og nybyg. Aftrykket fra materialer (de nye og de bevarede) ved renoveringen er en tredjedel af, hvad det ville have været ved nybyg. Dette skyldes hovedsageligt det store fokus på bevaring af materialer og elementer.

De primære bygningsdele, såsom ydervæggene og tagkonstruktionen, står uberørt, og næsten alle vinduer og døre er enten bevaret eller genanvendt. Dette giver en kæmpe CO2e besparelse på materialer. Men også aftrykket fra bortskaffelse ved renovering er markant lavere sammenlignet med aftrykket fra nedrivning ved nybyg.

Det er tiltag, som genbrug af de gamle klinker, der er med til at bevare husets sjæl. Det udstråler samtidig en bæredygtig tilgang til husbygning, som er med til at skabe en unik æstetik, der forlænger levetiden af de materialer, der skaber rammerne omkring vores hjem.

Derfor er renovering frem for nybyg en god investering

Hvis økonomien er vigtig, er der flere grunde til at vælge renovering frem for nybyggeri.

Kvik-guide til renovering

Det er rart at have indsigt i hele processen, før du går i gang med en renovering. Her får du gode råd om renoveringens faser fra ide til afsluttet projekt.

Kampagne opfordrer flere danskere til at renovere i stedet for at rive ned og bygge nyt

Denne case er en del af en kampagne, som Social- og Boligstyrelsen har lanceret sammen med Energistyrelsen. Kampagnens formål er at få flere til at renovere frem for at rive ned og bygge nyt, og er en del af udmøntningen af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri.
Som en del af kampagnen har rådgivningsvirksomheden Transition besøgt 10 familier, som har valgt at renovere deres bolig i stedet for at bygge nyt. De konkrete eksempler er samlet her på SparEnergi og på en kampagnehjemmeside under Social- og Boligstyrelsen, hvor der også ligger andet materiale, der kan inspirere og hjælpe flere til at vælge renovering frem for nybyg. Se mere her: 
www.sbst.dk/renover