Bliv klar til at skifte til varmepumpe – punkt for punkt

Værd at vide inden installering

  • Overhold lokale krav
    Der kan være retningslinjer i servitutter og lokalplaner, der skal overholdes, når du får varmepumpe. Jordvarme skal f.eks. godkendes af kommunen, før du går i gang. Spørg din kommune, hvis du er i tvivl.
  • Det kan du gøre selv
    Du må ikke selv installere en varmepumpe, så overlad det til en professionel. Du kan dog godt selv f.eks. bygge afskærmning rundt om udedelen og gøre klar til gravearbejde på grunden. Aftal med installatøren, hvem der gør hvad.
  • Undgå støj med den rigtige placering
    Få installatøren til at hjælpe med at finde et godt sted til din varmepumpe. Udedelen må højst støje med 35 dB ind mod naboen, men husk også at støjen ikke skal genere dig selv. Du kan bruge støjberegneren nedenfor til at få en ide om støjen.

Klagemuligheder ved mangelfuld installation

Hvis installationen af en eller anden grund ikke lever op til aftalen eller gældende lovkrav, kan du klage over det.

Mere inspiration

Vi har udvalgt 3 sider, som du med fordel kan kigge på, for at spare endnu mere på strøm og varme.