Pris for renovering

865.000 kr.

CO2e besparelse

47 %

Opvarmningsform

Masseovn + varmepumpe

Kommune

Faaborg-Midtfyn

Renovering der fremhævede det originale

Da familien købte det gamle bindingsværkshus, var det med henblik på at renovere det på en måde, der fremhæver det originale i huset. Familien boede i huset et års tid, før de gik i gang. Dermed blev de løbende klar over de tiltag, renoveringen skulle bestå af.

Der var problemer med fugt i huset, hvilket var nødvendigt at gøre noget ved. Huset kunne ikke ånde, der var nærmest ingen isolering og dårlige materialevalg til denne hustype, såsom plastikdampspærre og akrylmaling på langt de fleste overflader efter en tidligere renovering i 70’erne.

Det er en øjenåbner at opdage, hvor lille en brik vi er i husets eksistens. Jeg synes, vi er forpligtet til at passe på det i den periode, vi ”låner” det. Huset er ikke rigtigt vores, det er sit eget.

- Ejer af huset
 

Renoveringstiltag

Restaurering i åndbare og biobaserede materialer

 

Ny rumdisponering

 

Isolering af ydervæg

 

Renoveringsprocessen

Familien har udført meget af arbejdet selv med respekt for det originale, og har fået rådgivning fra lokale håndværkere. De har blandt andet fået rådgivning om, hvordan man bygger en diffusionsåben vægopbygning og opnår en åndbar konstruktion med træfiberisolering og lerplader.

Håndværkerne har lært fra sig om de gamle, stolte håndværksmetoder. Fx fik de en specialist i bindingsværk til at sætte dem ind i alle de tekniske aspekter af netop bindingsværk.

Generelt har de taget det stille og roligt i renoveringsprocessen. De har haft delmål, men ikke lagt for stramme planer, så der har været tid til familielivet ved siden af.

Resultatet: Fantastisk indeklima med gode materialevalg

Renoveringen har i høj grad haft karakter af en restaurering i åndbare og biobaserede materialer. En mindre ændring i planløsningen har åbnet op for stuerne og køkkenet. Familien er overvældet over, hvor fantastisk indeklimaet er blevet ved at anvende biobaserede byggematerialer.

Udvendigt er huset bygget op på en måde, så alle elementer kan udskiftes, hvilket er trygt, når man bor i et bindingsværkshus. I renoveringen er alt, hvad der kunne bevares, bevaret, samtidig med at familien har fået en moderne og tidssvarende bolig anno 2023.

 

Læs mere om beregningen bag figuren: CO2e aftryk over 50 år 

Billede
Søjlediagram over co2 aftrykket ved renoveringen over 50 år

Den arkitektoniske ændring af bygningen

Efter renoveringen er det stadig tydeligt, hvilken kultur og teknologi den gamle gård er bygget med. Gårdens arkitektoniske udtryk er bevaret og står i dag i dens originale form. Familien har haft et stort fokus på at bevare, uden at gå på kompromis med deres egne behov. Dette er også tydeligt i livscyklusvurderingen, som viser en CO2e-besparelse ved renoveringen i forhold til nybyg.

Billede
FØR
Billede
EFTER
Det eksisterende køkken er bevaret og malet

I et arkitektonisk perspektiv er der foretaget en minimal indgriben for at optimere husets planløsning samt opvarmningen af huset. I dag har gården et æstetisk udtryk, som harmonerer med markerne og egnens andre gårde.

Billede
Stueetage FØR
Billede
Stueetage EFTER

Materialevalg og klimapåvirkning

Gårdens oprindelige og gamle materialer er behandlet med stor respekt, så den historiske byggekultur får lov at leve videre. Dette kulturmønster har påvirket renoveringen, hvor der i høj grad er anvendt lokale, naturlige og åndbare materialer, som ler, kalk, træ og linolie. Dermed blev alle vægge bygget op efter gamle byggeskikke med lermørtel og hestemøg, den bærende konstruktion i bindingsværk, og de gamle vinduer blev restaureret.

Genbrug og genanvendelse er dermed også prioriteret højt med et mindset om, at hvis tingene ikke er i stykker, skal de ikke smides ud. Fx var det meningen, at familien ville genbruge gulvene i stueetagen, men dette var ikke muligt.

Hvis tingene ikke er i stykker, skal de ikke smides ud.

- Ejer af huset
 

Brædderne havde forskellige tykkelser, og nogle af dem havde ligget ovenpå lerjord og andre var i stykker. I stedet er de blevet genanvendt til udhuse til gårdens dyr. Samtidig har alle døre har været forbi en dørsnedker, som har rettet dem op og forlænget deres levetid.

For familien blev gårdens historie og originale materialer en stor motivation for at udforske biobaserede byggematerialer, som også udleder mindre CO2e.

Derfor er renovering frem for nybyg en god investering

Hvis økonomien er vigtig, er der flere grunde til at vælge renovering frem for nybyggeri.

Kvik-guide til renovering

Det er rart at have indsigt i hele processen, før du går i gang med en renovering. Her får du gode råd om renoveringens faser fra ide til afsluttet projekt.

Kampagne opfordrer flere danskere til at renovere i stedet for at rive ned og bygge nyt

Denne case er en del af en kampagne, som Social- og Boligstyrelsen har lanceret sammen med Energistyrelsen. Kampagnens formål er at få flere til at renovere frem for at rive ned og bygge nyt, og er en del af udmøntningen af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri.
Som en del af kampagnen har rådgivningsvirksomheden Transition besøgt 10 familier, som har valgt at renovere deres bolig i stedet for at bygge nyt. De konkrete eksempler er samlet her på SparEnergi og på en kampagnehjemmeside under Social- og Boligstyrelsen, hvor der også ligger andet materiale, der kan inspirere og hjælpe flere til at vælge renovering frem for nybyg. Se mere her: 
www.sbst.dk/renover