Pris for renovering

1,5 mio. kr.

CO2e besparelse

26 %

Opvarmningsform

Gasfyr

Kommune

Hvidovre

Arkitekttegning var grundsten for et fast startbudget

Den lille bungalow i Hvidovre var utidssvarende og til salg for grundpris. Parret var i tvivl, om en renovering ville blive for dyr, hvis de købte huset. De havde behov for mere plads, og fik derfor udarbejdet arkitekttegninger, for at finde ud af, hvordan huset kunne omdannes og udvides til dobbelt størrelse.

På baggrund af tegningerne indhentede de beregninger på de tekniske løsninger fra rådgivende ingeniører og derefter præcise tilbud fra håndværkere. Dermed havde parret nemmere ved at lægge et fast budget fra start, hvilket mindskede risikoen for overraskende ekstraregninger.

Renoveringstiltag

To tilbygninger

 

Ny rumdisponering

 

Efterisolering af kældergulv og -vægge

 

Isolering af loft og etageadskillelse

 

Udskiftning af vinduer

 

Renoveringsprocessen

Huset blev renoveret i tre etaper: Den oprindelige stueetage blev renoveret i 2015, tilbygninger blev lavet i 2016 og fra 2017-2019 har de renoveret kælderen. Da parret flyttede ind i 2015, klarede de en stor del af renoveringsarbejdet i den oprindelige stueetage på de første to måneder.

En del valgte de at udføre selv, fx rive ned, bygge skillevægge, lægge gulv og sætte køkken op. Håndværkere blev brugt, hvor det var nødvendigt. Tilbygningerne i hver ende af huset blev lavet af en entreprenør året efter, og inden byggeriet kunne gå i gang, skulle der indhentes geotekniske undersøgelser og søges byggetilladelse.

Under byggeriet kunne familien bo uforstyrret i det oprindelige hus, da arbejdet foregik udenfor, og først til allersidst blev der åbnet op mellem det oprindelige hus og tilbygningerne. Kælderen har de ikke behov for til beboelse, så renoveringen heraf blev udført stille og roligt over et par år.

Der er en fortælling om, at et nyt hus er mere værd, end et gammelt renoveret hus – det, synes jeg, kommer an på mange ting. Den rumfordeling og æstetik, vi har fået, får man ikke, hvis man vælger et nybygget standardhus.

- Ejer af huset
 

Resultatet: god rumfordeling og bedre lysindfald ved renovering

Oprindeligt bestod husets stueetage af et lille køkken og badeværelse, et soveværelse og to stuer en suite. I dag er der i kraft af tilbygningerne en stor stue og køkken, et stort badeværelse, to store værelser og en entré med masser af opbevaringsplads.

De to tilbygninger i hver ende udgør hhv. stuen og entreen, hvor store vinduespartier sikrer dejligt lyse rum. Samtidig er kælderen renoveret med isolering af vægge og gulve samt gulvvarme, hvilket gør den meget brugbar, selvom den ikke er registreret som boligareal.

 

Læs mere om beregningen bag figuren: CO2e aftryk over 50 år 

Billede
Søjlediagram over co2 aftrykket ved renoveringen over 50 år

Den arkitektoniske ændring af bygningen

Den lille bungalow har fået to tilbygninger som knopskud i husets facade på husets og grundens præmisser. Tilbygningerne åbner op, udvider boligarealet og skaber funktionelle rum og bevægelsesmuligheder.

Billede
Stueetage FØR
Billede
Stueetage EFTER

Boligtypen bungalow ligger bygningskulturhistorisk op ad funktionalismen. Her var netop det funktionelle i højsædet, og man var ikke var bange for forandring og tilpasning. Boligen egner sig derfor til den forholdsmæssige store arkitektoniske indgriben, der er sket. Det er de små detaljer og materialevalg, der sikrer, at renoveringen æstetisk og funktionelt er i balance. Eksempelvis er de nye tilbygningers taghældning tilsvarende det oprindelige tag og samtidig forskudt vertikalt, så det eksisterende hus er den dominerende volumen.

Der opstår en komposition, der respekterer det oprindelige, med tydelige afsæt i en nordisk og moderne stil.

Billede
FØR
Billede
EFTER

Materialevalg og klimapåvirkning

Det relativt høje CO2e-aftryk er en konsekvens af, at huset opvarmes med naturgas. Driften (boligens el- og varmeforbrug) står for mere end halvdelen af den samlede klimapåvirkning. Parret har bevaret store dele af det eksisterende hus, som ydervægge og tag, og haft fokus på overflader og komfort. Inden renoveringen bar det eksisterende hus præg af flere håndværksmæssige ukorrekte løsninger, der medførte, at de fleste overflader havde behov for at blive renset ned til den primære konstruktion.

Der er udskiftet vinduer, loft og gulve, og lagt gulvvarme i kælder og stueetagen. De to tilbygninger er udført i lette konstruktioner med træ som det bærende element, støbte terrændæk med gulvvarme og med træ som den ydre beklædning. De indre overflader er glatte gipsvægge.

Materialernes aftryk i renoveringen (de nye og de bevarede) svarer til under halvdelen af materialeaftrykket ved nedrivning og nybyggeri. Det resulterer i en samlet CO2e besparelse på 26%.

Derfor er renovering frem for nybyg en god investering

Hvis økonomien er vigtig, er der flere grunde til at vælge renovering frem for nybyggeri.

Kvik-guide til renovering

Det er rart at have indsigt i hele processen, før du går i gang med en renovering. Her får du gode råd om renoveringens faser fra ide til afsluttet projekt.

Kampagne opfordrer flere danskere til at renovere i stedet for at rive ned og bygge nyt

Denne case er en del af en kampagne, som Social- og Boligstyrelsen har lanceret sammen med Energistyrelsen. Kampagnens formål er at få flere til at renovere frem for at rive ned og bygge nyt, og er en del af udmøntningen af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri.
Som en del af kampagnen har rådgivningsvirksomheden Transition besøgt 10 familier, som har valgt at renovere deres bolig i stedet for at bygge nyt. De konkrete eksempler er samlet her på SparEnergi og på en kampagnehjemmeside under Social- og Boligstyrelsen, hvor der også ligger andet materiale, der kan inspirere og hjælpe flere til at vælge renovering frem for nybyg. Se mere her: 
www.sbst.dk/renover