Pris for renovering

1,65 mio. kr.

CO2e besparelse

51 %

Opvarmningsform

Fjernvarme

Kommune

Odense

Ville værne om det eksisterende

Familien ledte efter et hus, der kunne renoveres til en bolig med to separate lejligheder. De drømte om at bo to generationer under samme tag, så de kunne være en tæt del af hinandens liv, og samtidig have hver deres hjem.

Da familien så murermestervilla’en for første gang, kunne de godt se, at meget skulle udbedres. Men de havde mange ideer og var ikke skræmte over at kaste sig over en renovering af villaen. Deres grundholdning var fra begyndelsen, at de gerne ville værne om det eksisterende i omdannelsen af deres nye, fælles bolig.

Vi kan faktisk godt sige til os selv: drømmen lykkedes! Vi har fået lavet en bolig med to separate lejligheder til os. Med det køkken og køkkenalrum, vi har lavet, de døråbninger vi har etableret, så har vi gjort det til vores eget.

- Ejer af huset
 

Renoveringstiltag

Ny rumdisponering

 

Efterisolering af kældergulv

 

Nyt tag og isolering

 

Isolering af skråvægge og skunk

 

Reparation af murværk

 

Positiv og realistisk indstilling til gør det selv-projektet

Der var mange dårlige håndværksmæssige løsninger i huset. Der var fugt og skimmel, ligesom taget, vinduerne og murværket var slidt. Da økonomien var en begrænsning i projektet, var det vigtigt at være skarp på, hvad der skulle laves først, og så vente med de mindre vigtige ting

Familierne har selv hænderne godt skruet på og en ven, der er tømrer, vejledte om blandt andet ny rumfordeling. De har udført så meget arbejde, som de kunne og måtte, men også hyret elektrikere, VVS’ere og murere fx til nye rør, elinstallationer og til at lægge nye tagsten. At det har været en god proces, handler meget om indstillingen til projektet, og at de var klar over, at det ikke ville stå færdigt med det samme.

Dermed er renoveringen udført mere som et fælles hobbyprojekt, der har taget den tid, det krævede, end det har været en sur pligt.

Resultatet

Drømmen om at bo to generationer under samme tag er i den grad opfyldt. Familierne oplever at have to boliger i én, da de ikke skal passere igennem hinandens hjem for at leve deres liv. Den ene familie bor i stueetagen og den anden bor på 1. sal. Der er desuden en 2. sal, som er indrettet som fælles gæsteværelse og en fælles kælder. Dermed er kvadratmeterne udnyttet fuldt ud.

Æstetikken har drevet valgene, men tanken om bæredygtighed har understøttet dem. Derfor er fx vinduer restaureret fremfor udskiftet og murværk repareret med brugte mursten.

 

Læs mere om beregningen bag figuren: CO2e aftryk over 50 år 

Billede
Søjlediagram over co2 aftrykket ved renoveringen over 50 år

Den arkitektoniske ændring af bygningen

Med respekt for bygningen og dens præmisser er ejernes behov og krav opfyldt, uden at gå på kompromis med den oprindelige arkitekturs funktionalitet og æstetik. De mest gennemgribende indgreb i renoveringen har været efterisolering af gulvet i kælderen og udskiftning af tagbelægning, samt isolering heraf. To tiltag, der baseret på en indledende vurdering af de mest kritiske og medtagne bygningsdele, er optimeret, så der sikres en lang levetid for huset som helhed.

Billede
Stueetage FØR
Billede
Stueetage EFTER

Taget er ændret fra røde teglsten til mørke, der matcher den mørkere farve, som de eksisterende vinduer er malet i. Dette introducerer en afbalanceret kontrast til bygningen som helhed, som også ses som et arkitektonisk greb i lignende omkringliggende bygningstyper, der dominerer området.

Med nænsomhed er bygningen renoveret og optimeret, så der sikres en arkitektonisk balance både i forhold til huset som enhed og områdets helhedsindtryk.

Billede
FØR
Billede
EFTER

Materialevalg og klimapåvirkning

Familiens tilgang til renoveringen er baseret på et ønske om at bevare så meget som muligt og fokusere på forbedringer, hvor det er mest nødvendigt. Livscyklusvurderingen viser et lavere aftryk sammenlignet med nedrivning og nybyg, hvilke tydeliggør en nænsom proces for renoveringen generelt.

CO2e-aftrykket har ikke været et primært fokus i forhold til materialevalg, men familien har ønsket at værne om det eksisterende. Derfor var det helt naturligt at restaurere de eksisterende vinduer og købe genbrugsmursten, der havde samme patina som de eksisterende, når det var nødvendigt at reparere murværket.

Derfor er renovering frem for nybyg en god investering

Hvis økonomien er vigtig, er der flere grunde til at vælge renovering frem for nybyggeri.

Kvik-guide til renovering

Det er rart at have indsigt i hele processen, før du går i gang med en renovering. Her får du gode råd om renoveringens faser fra ide til afsluttet projekt.

Kampagne opfordrer flere danskere til at renovere i stedet for at rive ned og bygge nyt

Denne case er en del af en kampagne, som Social- og Boligstyrelsen har lanceret sammen med Energistyrelsen. Kampagnens formål er at få flere til at renovere frem for at rive ned og bygge nyt, og er en del af udmøntningen af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri.
Som en del af kampagnen har rådgivningsvirksomheden Transition besøgt 10 familier, som har valgt at renovere deres bolig i stedet for at bygge nyt. De konkrete eksempler er samlet her på SparEnergi og på en kampagnehjemmeside under Social- og Boligstyrelsen, hvor der også ligger andet materiale, der kan inspirere og hjælpe flere til at vælge renovering frem for nybyg. Se mere her: 
www.sbst.dk/renover