Vigtig information vedrørende tilsagn fra Varmepumpepuljen i juli 2024

Har du modtaget tilsagn om tilskud fra Varmepumpepuljen i juli 2024, skal du være opmærksom på, at der grundet sommerferie er forlænget ventetid på oprettelse af udbetalingssager. Der kan gå op til 5 uger, før din udbetalingssag er klar i Din selvbetjening.
Du skal orientere dig på Din selvbetjening, hvorfra du også skal søge om udbetaling af tilskud, når dit projekt er færdigt. Vær opmærksom på betingelserne som fremgår af dit tilsagn.

Gå til Din selvbetjening

Vigtig information vedrørende udbetaling af tilskud fra Energistyrelsen i juli 2024

Har du modtaget en afgørelse om udbetaling af tilskud i juli 2024, skal du være opmærksom på, at der grundet sommerferie kan gå op til 7 uger før udbetalingen er tilgængelig på din NemKonto.

Hvad er Varmepumpepuljen?

Vil du varme dit hus op på en mere klimavenlig måde?

Så er Varmepumpepuljen en tilskudsordning til dig, der drømmer om at skifte til en varmepumpe.

På siden her kan du læse mere om kravene for at få tilskud og blive klogere på, hvordan du søger.

Accepter venligst markedsføringscookies for at se dette indhold.
Dette gør du nederst til venstre

Lever du op til de 5 krav?

Hvis du vil søge tilskud til en varmepumpe, skal du leve op til 5 krav. Få overblikket her.

Krav 1

Dit hus skal være en helårsbolig – og du skal selv eje det

Krav 2

Dit hus opvarmes med oliefyr, gasfyr, elvarme eller biokedel (f.eks. træpillefyr)

Krav 3

Dit hus må ikke ligge i et område, hvor der er fjernvarme eller planlagt fjernvarme

Krav 4

Du er ikke allerede i gang med at skifte til en varmepumpe. Du må f.eks. ikke have indhentet et bindende tilbud

Krav 5

Du ønsker en luft til vand-varmepumpe eller en væske til vand-varmepumpe (også kaldet jordvarme)

Det kan du søge tilskud til

Her kan du få overblik over, hvad du kan søge tilskud til fra Varmepumpepuljen.

Luft til vand-varmepumpe

Ved skift til luft til vand-varmepumpe gives et tilskud på 17.000 kr.
Luft-til-luft varmepumpe udedel

Væske til vand-varmepumpe (jordvarme)

Ved skift til væske-til-vand varmepumpe, også kaldet jordvarme, gives et tilskud på 27.000 kr.

Specifikke bygninger

For specifikke bygningstyper over 400 m2 kan der søges om tilskud til store varmepumpeanlæg.

Tjek, om du kan få tilskud

Indtast din adresse og tjek om du kan søge tilskud til en varmepumpe. Svaret er vejledende og er baseret på de informationet, vi får fra BBR og Plandata. Du kan først være sikker på, om du kan få tilskud, når din ansøgning er behandlet.

Billede

Sådan søger du tilskud

Det er vigtigt, at du forbereder dig grundigt, inden puljen åbner for ansøgninger – det betaler sig. Se her, hvordan du søger tilskud til en varmepumpe.

Billede

Forbered dig – det betaler sig

Det er en god idé at være godt forberedt. Inden du søger om tilskud til en varmepumpe, er der nogle vigtige krav og dokumenter, du skal have styr på – så bliver det også nemmere for dig at lave en ansøgning.

Her kan du se, hvad du kan forberede:

Tjek de 5 krav

Du og dit hus skal leve op til 5 krav, hvis du vil søge tilskud til en varmepumpe.

Se kravene

Find ud af, hvilken type varmepumpe du vil søge tilskud til

Tilskuddets størrelse afhænger af den type varmepumpe, du vil søge tilskud til. Du kan søge tilskud til en luft til vand-varmepumpe eller en væske til vand-varmepumpe (jordvarme). Læs mere om fordelene ved de to typer og sammenlign konkrete modeller på vores varmepumpeliste.

Se varmepumpelisten

Bekræft, at du er registreret ejer af huset

Du skal sikre, at du er registreret som ejer af huset, inden du søger tilsagn om tilskud.

Find tinglysning

Er der virksomhed eller økonomisk aktivitet på din adresse?

Hvis der er en virksomhed eller økonomisk aktivitet på din adresse, skal du også udfylde en de minimis-erklæring. Det er en erklæring om, at den samlede økonomiske støtte, som du har fået de seneste tre år, fra ansøgningstidspunktet, ikke overstiger 300.000 euro.

Økonomisk aktivitet kan blandt andet være en vejbod, en hobby-virksomhed, eller hvis boligen bruges til udlejning.

Søger du tilskuddet til dig selv og din egen bolig, udfyldes de minimis-erklæringen direkte i selve ansøgningsportalen.

Er der momsregistreret virksomhed på adressen?

Hvis der er momsregistreret virksomhed på den adresse, der søges tilskud til, skal du tage stilling til, om du vil fratrække momsen i forbindelse med konverteringsprojektet, herunder moms på køb af varmepumpe og arbejdskraft.

Søger du tilskud til dig selv og din egen bolig, skal du erklære, at du vil fratrække momsen direkte i selve ansøgningsportalen.

Er du i tvivl, om du har momspligtig virksomhed, kan du tjekke det i CVR-registret.

Tjek for moms

Læs vores trin for trin-guide igennem på forhånd

Vi har lavet en grundig vejledning, som gennemgår ansøgningsprocessen trin for trin. Den forbereder dig, så du ved, hvilke trin du skal igennem. Og den kan hjælpe dig med at sørge for, at du har eventuel dokumentation klar, inden du udfylder din ansøgning.

Læs vores vejledning

Indsend din ansøgning

Når du skal indsende din ansøgning om tilskud til en varmepumpe, foregår det i vores ansøgningsportal.

Du finder linket til ansøgningsportalen øverst på sparenergi.dk/varmepumpepuljen

Ha’ vores trin for trin-guide ved hånden

Vi har lavet en grundig vejledning, som gennemgår ansøgningsprocessen trin for trin. Det kan være en fordel at have vejledningen åben, mens du udfylder ansøgningen.

Hent trin for trin-guiden

Hent ansøgningsvejledning

Husk at have MitID klar

Du skal bruge MitID, når du skal logge ind. Derfor er det en god ide at have det ved hånden.

Du kan gå ind i venteværelset, en time før puljen åbner

Vi kan ikke lukke alle ansøgere ind på ansøgningsportalen på samme tid. Når du logger ind på ansøgningsportalen, bliver du derfor først lukket ind i et digitalt venteværelse, indtil det bliver din tur. Venteværelset åbner klokken 9:00.

Når vi åbner op for ansøgninger klokken 10:00, vil alle i venteværelset blive tildelt en tilfældig plads i køen. Nummeret deles ud ved lodtrækning. Det betyder, at du ikke nødvendigvis får en plads forrest i køen, selv om du er logget ind tidligt.

Hvis du logger ind, efter puljen er åbnet klokken 10:00, får du automatisk det bagerste nummer i køen.

Sådan fordeler vi pengene

Tilskuddene fordeles efter først til mølle-princippet blandt de ansøgere, der lever op til kravene. Når der er ansøgt for alle pengene i puljen, lukker vi ikke flere ind i ansøgningsportalen.

Når din ansøgning er sendt

Når du har sendt din ansøgning, skal du være opmærksom på de faser, der kommer efter. Du får nemlig ikke automatisk udbetalt dit tilskud – det skal du ansøge om.

Her kan du se, hvad du skal være opmærksom på:

Lige efter du har ansøgt

Afvent at din ansøgning bliver behandlet

Vi giver besked via digital post f.eks. e-Boks, når vi har behandlet din ansøgning. Hvis din ansøgning bliver godkendt, får du i første omgang det, vi kalder et tilsagn om tilskud. Et tilsagn om tilskud er din bekræftelse for, at du vil få udbetalt et tilskud, når du er færdig med at installere din nye varmepumpe, hvis du opfylder kravene til dokumentation og installation.

Tilskuddet udbetales først, når dit projekt er afsluttet, og når du har ansøgt om udbetaling med den rigtige dokumentation og inden for tidsfristen.

Husk, at du ikke må gå i gang med at skifte til en varmepumpe, før du har fået tilsagn om tilskud. 
 

Efter du har fået tilsagn om tilskud

Find en VE-godkendt installatør og køb din nye varmepumpe

Du skal selv sørge for at finde den håndværker, der skal hjælpe dig med installationen og evt. med at købe varmepumpen, hvis du ikke køber den selv. Vi har samlet en liste over godkendte installatører, der må hjælpe dig med opgaven. Dem kan du finde med linket her.

Find installatør

Husk også at tjekke, at den varmepumpe du eller installatøren køber, lever op til vores krav:

  • Varmepumpen skal være eldrevet
  • Varmepumpen skal have udeluft eller jord som varmekilde
  • Varmepumpen skal levere vandbåren rumvarme og varmt vand til en varmtvandsbeholder
  • Varmtvandsbeholderen skal være fritstående eller integreret med varmepumpen
  • Varmepumpen skal være mærket med A++ eller A+++. Det er et krav, at varmepumpen har fået mærkningen alene ved testtemperatur på 55 ºC for rumopvarmning
Husk fristen for at skifte til varmepumpe

Fra den dag du får tilsagn om tilskud, har du 2 år til at skifte til din nye varmepumpe og ansøge om udbetaling af tilskuddet.

Efter du har fået din varmepumpe installeret

Husk fristen for at ansøge om udbetaling

Du skal ansøge om udbetaling af tilskud senest 30 dage efter, du har færdiggjort dit projekt. Hvis du ikke overholder den frist, skal du forvente, at du ikke kan få udbetalt dit tilskud.

Indsend dokumentation og ansøg om udbetaling

Før vi kan udbetale dit tilskud, har vi brug for dokumentation for, at du har fået installeret en varmepumpe. Du kan læse mere om kravene til dokumentation i vores vejledning.

Tjekliste til udbetaling

Udbetaling

Hvis din ansøgning om udbetaling af tilskud bliver godkendt, bliver tilskuddet automatisk indsat på din NemKonto.

Søger du tilskud på vegne af en anden?

Hvis du vil søge tilskud på vegne af en anden, en virksomhed eller en forening er der flere krav, du skal leve op til. Du skal også have lidt flere dokumenter klar, når du skal sende din ansøgning.

Søg tilskud til at renovere

Energirenoveringspuljen er en tilskudsordning til dig, der drømmer om at lave energibesparende forbedringer på dit hus. Du kan blandt andet få tilskud til isolering, vinduer og ventilation.

Billede