Pris for renovering

1,5 mio. kr.

CO2e-besparelse

42 %

Opvarmningsform

Fjernvarme

Kommune

Syddjurs

Rådgivning fra murerfirma gav tryghed til at renovere

Da familien købte det lille Statslånshus fra 50’erne, bestående af 90 m2 i stueplan og 39 m2 kælder, var det i dårlig stand. Efter rådgivning fra et murerfirma, var familien trygge ved at kaste sig ud i en renovering. Huset havde en række sætningsskader, var ramt af skimmelsvamp, borebiller og fugt, og vinduerne trængte til udskiftning. Så med renoveringen ville de især gøre huset sundere at bo i med mindre fugt og mere lys.

Renoveringstiltag

Ny rumdisponering

 

Bedre indeklima

 

Udskiftning af vinduer

 

Hulmursisolering

 

Nyt terrændæk

 

Efterisolering af kældergulv og ny gulvvarme

 

Decentral ventilation i kælder

 

Penge sparet ved selv at stå for nedrivning

I første omgang var planen at udføre renoveringen på ét år, men de erkendte hurtigt, at projekterne måtte ske i deres eget tempo. Det gav ro til at mærke efter, hvornår de passede ind i familiens hverdag. Kælderen skulle graves ud, for at sænke terrændækket og lægge gulvvarme, og dette tog ét år.

I mellemtiden blev familien mere opmærksomme på deres behov og hvordan huset kunne optimeres. Derfor blev den forlængede renoveringsproces vendt til noget positivt.

Ca. 70% af renoveringen er udført af håndværkere, mens særligt nedrivning er foretaget af familien selv. At rive ned og køre væk var en opgave, familien synes var til at gå til, men hvor der samtidig kunne spares mange penge ved at gøre det selv.

Jeg har fået en kærlighed til huset, som jeg ikke ville have fået, hvis jeg havde bygget et nyt.

- Ejer af huset
 

Resultatet

Hulmuren i stueetagen er isoleret og kælderværelserne er ventileret. Dette har tilsammen givet et væsentligt bedre indeklima. Familien ønskede oprindeligt at åbne op for lyset i stueetagen med tagvinduer, men det blev fravalgt af økonomiske årsager. Dog er vinduespartiet til haven udvidet, så lyset strømmer ind alligevel. Stueetagen har fået et stort køkken-alrum, som er det bedste resultat af renoveringen. Her har en ny trappe fået flere m2 end den tidligere, hvilket sikrer en bedre sammenhæng mellem de to etager.

For familien havde det ikke været muligt at bygge et nyt hus for samme budget, som renoveringen har kostet. Så det har været sundt for økonomien, men processen har også givet familien en tilknytning til huset, så det nu føles som et hjem.

 

Læs mere om beregningen bag figuren: CO2e aftryk over 50 år 

Billede
Søjlediagram over co2 aftrykket ved renoveringen over 50 år

Den arkitektoniske ændring af bygningen

Efter renoveringen står boligens arkitektoniske udtryk næsten uforandret med undtagelse af de nyudskiftede vinduer.

Billede
FØR
Billede
EFTER
Køkkenet er åbnet op i sammenhæng med husets stue.

Den største arkitektoniske ændring er foretaget indvendigt i huset. Her har de to værelser i kælderen fået højere loftshøjde ved at sænke og isolere kældergulvet. Den nye trappe, der fører op til boligens åbne og lyse køkkenalrum, bidrager til en bedre bevægelse i huset. Løsningerne sikrer, at kælderen er bedre integreret i den resterende bolig.

Billede
Stueetage FØR
Billede
Stueetage EFTER

Materialevalg og klimapåvirkning

Familien har haft et stort ønske under hele renoveringen om at bevare så meget som muligt og forbedre det nødvendige. Alle materialer, der fungerede, er dermed bevaret, og alle nye materialer, der er tilført, har gjort huset sundere at bo i eller forlænget dets levetid. Hulmursisoleringen har desuden reduceret familiens årlige varmeforbrug.

Livscyklusvurderingen viser, at tiltagene har medvirket til et reduceret CO2e-aftryk på 42% sammenlignet med nedrivning og nybyg.

Derfor er renovering frem for nybyg en god investering

Hvis økonomien er vigtig, er der flere grunde til at vælge renovering frem for nybyggeri.

Kvik-guide til renovering

Det er rart at have indsigt i hele processen, før du går i gang med en renovering. Her får du gode råd om renoveringens faser fra ide til afsluttet projekt.

Kampagne opfordrer flere danskere til at renovere i stedet for at rive ned og bygge nyt

Denne case er en del af en kampagne, som Social- og Boligstyrelsen har lanceret sammen med Energistyrelsen. Kampagnens formål er at få flere til at renovere frem for at rive ned og bygge nyt, og er en del af udmøntningen af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri.
Som en del af kampagnen har rådgivningsvirksomheden Transition besøgt 10 familier, som har valgt at renovere deres bolig i stedet for at bygge nyt. De konkrete eksempler er samlet her på SparEnergi og på en kampagnehjemmeside under Social- og Boligstyrelsen, hvor der også ligger andet materiale, der kan inspirere og hjælpe flere til at vælge renovering frem for nybyg. Se mere her: 
www.sbst.dk/renover