Varmerør og rør til varmt brugsvand

Varmerør og rør til varmt brugsvand

Varmerør og rør til varmt brugsvand

Bygningsreglementet stiller energikrav til varmerør og rør til varmt brugsvand.

Krav i Bygningsreglementet

Varmerør og rør til varmt brugsvand skal isoleres, hvis det er rentabelt. Normalt er det rentabelt at isolere rørene, hvis varmetabet ikke kan udnyttes til opvarmning, dvs.

  • Varmerør og rør til varmt brugsvand skal normalt isoleres uden for det rum, de forsyner.
  • Eventuelle cirkulationsrør til det varme brugsvand skal også isoleres inden for det rum, de forsyner.

Rørene skal isoleres sådan:

  • Rørdimension mindre end 22 mm isoleres normalt med 40 mm
  • Rørdimension mindre end 35 mm isoleres normalt med 50 mm

Kravene gælder,

  • hvis du får nye rør. F.eks. hvis du indretter køkken eller bad, som kræver nye vandrør, eller hvis du tilslutter en ny radiator til dit eksisterende varmeanlæg.
  • hvis du udskifter eksisterende rør med nye.

Varmerør og rør til varmt brugsvand

Siden er opdateret 19.02.2016 Kommentér denne side Til top