Tilskud

Tilskud

Tilskud

Få tilskud til at gøre din bolig klimavenlig

Få tilskud til at gøre din bolig klimavenlig

Tilskuddet gives til en lang række boligforbedringer, der sparer energi. Det gør det markant billigere at få energirenoveret helårsboliger.

Næste ansøgningsrunde er i september 2021

Ændringer

Der er politisk lagt op til følgende ændringer:

 • Tilskud målrettes energimærke E, F, GHvis du vil have tilskud til andet end varmepumpe, skal dit hus fremover være energimærke E, F eller G.
 • Lavere tilskudssatserSatserne bliver sat ned. Bemærk, at beregneren på SparEnergi.dk endnu ikke er opdateret med de nye satser.

Få besked, når vi kender datoen for næste runde

Abonner på vores nyhedsmail, hvis du vil have besked, når vi kender datoen for næste runde.

Nyhedsmail om tilskud

Energimærket bliver ikke for gammelt

Dit energimærke kan også bruges til at søge i de kommende runder, det skal bare være fra efter 1. oktober 2012.

Overvejer du varmepumpe?

Hvis du overvejer varmepumpe, kan du også få varmepumpe på abonnement.

Har du allerede søgt?

Hvis du vil tjekke status på din ansøgning kan du logge ind på ansøgningsportalen.

Skal du anmode om udbetaling?

Vi oplever at en del anmodninger om udbetaling er mangelfulde. Det forsinker sagsbehandlingen og ikke mindst udbetalingerne. 

Typiske fejl og mangler i anmodninger:

 • Manglende oplysninger på faktura, f.eks. start- og slutdato
 • Manglende modtager-id på betalingsbilag
 • Manglende oplysninger om arealer, af f.eks. vinduer og ydervæg
 • Vinduer: Manglende certifikat-nr.
 • Efterisolering: Manglende angivelse af tykkelse på efterisolering
 • Varmepumper: Manglende specifikationer

Skal du skifte varmeform?

Skal du skifte varmeform?

Bygningspuljen giver bl.a. tilskud til varmepumpe i helårsboliger, men kun hvis du ikke kan få fjernvarme.

Vælg din nuværende opvarmningsform

Oliefyr

Oliefyr

Skift til varmepumpe eller fjernvarme

Hvis du bor i et område uden fjernvarme

En varmepumpe kan typisk mere end halvere din varmeregning og CO2-udledning fra opvarmning. Du kan enten købe varmepumpen selv eller få den på abonnement:

 • Hvis du vil eje: Få 19-42.000 kr. i tilskud til en luft til vand-varmepumpe eller jordvarmepumpe i din helårsbolig
 • Hvis du vil leje: Varmepumpe på abonnnement er også statsstøttet. Med abonnement behøver du ikke selv at investere i en varmepumpe, og du slipper for at tænke over service og vedligeholdelse.Læs mere om varmepumpe på abonnement

Hvis du bor i et område med fjernvarme

Fjernvarme er sammen med varmepumpe den mest miljøvenlige opvarmningsform og ofte en billig måde at varme dit hus på. Du kan ikke søge tilskud til fjernvarme, men staten har en pulje til fjernvarmeselskaber, der skal gøre det billigere at konvertere til fjernvarme.

Se, hvad du kan spare ved at skifte

Naturgasfyr

Naturgasfyr

Skift til varmepumpe eller fjernvarme

Hvis du bor i et område uden fjernvarme

En varmepumpe kan typisk halvere din varmeregning og CO2-udledning fra opvarmning. Du kan både få tilskud til varmepumpen og blive fritaget for gebyret til afkobling fra gasnettet.

 • Få 19-42.000 kr. i tilskud til en luft til vand-varmepumpe eller jordvarmepumpe i din helårsbolig
 • Det koster ca. 8.000 kr. at blive koblet af gasnettet. Men det bliver gratis, når en ny afkoblingsordning træder i kraft 7. april 2021. Hvis du også vil have tilskud til varmepumpe, skal du vente med at sige gassen op, til du ved, om du får tilskud.Læs mere om afkobling på evida.dk

Du kan også få varmepumpe på abonnement med statsstøtte. Så behøver du ikke selv at investere i en varmepumpe, og du slipper for at tænke over service og vedligeholdelse.

Hvis du bor i et område med fjernvarme

Fjernvarme er sammen med varmepumpe den mest miljøvenlige opvarmningsform og ofte en billig måde at varme dit hus på. Du kan ikke søge tilskud til fjernvarme, men staten har en pulje til fjernvarmeselskaber, der skal gøre det billigere at konvertere til fjernvarme. 

Se, hvad du kan spare ved at skifte

Elvarme

Elvarme

Skift til varmepumpe eller fjernvarme

Hvis du bor i et område uden fjernvarme

En varmepumpe kan typisk mere end halvere udgifterne og CO2-udledningen fra din opvarmning. Det kræver dog, at du får installeret et vandbårent varmesystem.

 • Hvis du vil eje: Få 19-42.000 kr. i tilskud til en luft til vand-varmepumpe eller jordvarmepumpe i din helårsbolig
 • Hvis du vil leje: Med varmepumpe på abonnnement behøver du ikke selv at investere i en varmepumpe, og du slipper for at tænke over service og vedligeholdelse.Læs mere om varmepumpe på abonnement

Hvis du bor i et område med fjernvarme

Fjernvarme er sammen med varmepumpe den mest miljøvenlige opvarmningsform og ofte en billig måde at varme dit hus på. Du kan ikke søge tilskud til fjernvarme, men staten har en pulje til fjernvarmeselskaber, der skal gøre det billigere at konvertere til fjernvarme. 

Se, hvad du kan spare ved at skifte

Biokedel

Biokedel (pillefyr, brændeovn mv.)

Skift til varmepumpe eller fjernvarme

Hvis du bor i et område uden fjernvarme

En varmepumpe giver en mindre varmeregning, mindre arbejde og mindre luftforurening.

 • Hvis du vil eje: Få 19-42.000 kr. i tilskud til en luft til vand-varmepumpe eller jordvarmepumpe i din helårsbolig
 • Hvis du vil leje: Med varmepumpe på abonnnement behøver du ikke selv at investere i en varmepumpe, og du slipper for at tænke over service og vedligeholdelse.Læs mere om varmepumpe på abonnement

Hvis du bor i et område med fjernvarme

Fjernvarme er sammen med varmepumpe den mest miljøvenlige opvarmningsform og ofte en billig måde at varme dit hus på. Du kan ikke søge tilskud til fjernvarme, men staten har en pulje til fjernvarmeselskaber, der skal gøre det billigere at konvertere til fjernvarme. 

Se, hvad du kan spare ved at skifte

Varmepumpe

Varmepumpe

Skift til en mere effektiv varmepumpe eller fjernvarme

Hvis du bor i et område uden fjernvarme

Hvis din varmepumpe er ældre, kan det muligvis betale sig at skifte til en ny. Du kan ikke få tilskud til at skifte varmepumpen ud. Du kan enten købe varmepumpen selv eller få den på abonnement.

Hvis du bor i et område med fjernvarme

Fjernvarme er sammen med varmepumpe den mest miljøvenlige opvarmningsform og ofte en billig måde at varme dit hus på. Du kan ikke søge tilskud til fjernvarme, men staten har en pulje til fjernvarmeselskaber, der skal gøre det billigere at konvertere til fjernvarme. 

Se, hvad du kan spare ved at skifte

 

Læs mere

Sådan søger du tilskud

Sådan søger du tilskud

Få overblik over processen, og find svar på de mest almindelige spørgsmål.
1Se, om du kan få tilskud
2Få et energimærke
3Ansøg
4Vent
5Når du får svar

Se, om du kan få tilskud

Få et overslag på tilskud

Regn på, hvor meget du ca. kan få i tilskud med Tilskudsberegneren.

Tilskud tildeles efter først-til-mølle-princippet.

TILSKUDSBEREGNER

Hvem kan søge?

Helårsboliger kan få tilskud

Tilskudsordningen er rettet mod helårsboliger, både huse og etageejendomme.

Sommerhuse kan IKKE få tilskud

Du kan IKKE få tilskud til energiforbedring af sommerhuse eller huse med personlig og/eller tidsbegrænset helårsstatus.

Bevaringsværdige bygninger

Tag kontakt til kommunen, inden du søger. Lokalplaner og lignende kan gøre det svært eller umuligt f.eks. at isolere eller skifte vinduer.

Ejer du ikke boligen endnu?

Hvis du ikke står som officiel ejer af boligen på udbetalingstidspunktet, kan du ikke få tilskud. Hvis du er registreret ejer i Tinglysningen, kan du ansøge, uanset om du har overtaget boligen eller ej.

Hvis du IKKE er registreret ejer, skal du medsende:

 • Endelig ubetinget købsaftale
 • Dokumentation for deponering af udbetaling

Bemærk, at de almindelige betingelser om advokatgodkendelse skal være udløbet. Når du senere skal ansøge om udbetaling af tilskud, skal du være registreret som ejer af bygningen i Tinglysningen.

Bor du i en andels- eller ejerforening?

Hvis du vil søge om tilskud til din lejlighed, skal du dokumentere, at du repræsenterer foreningen i ansøgningen. Det samme gælder, hvis der skal søges til hele ejendommen. Du/I skal benytte energimærket for moderejendommen. Der findes ikke energimærker for den enkelte lejlighed.

Hvad er der tilskud til?

Du kan IKKE få tilskud med tilbagevirkende kraft.

Du kan sagtens søge om tilskud til mere end 1 energiforbedring.

Isolering

Isolering

Ydervæg, tag, loft, terrændæk og sokkel

For at få tilskud til isolering skal den eksisterende isolering leve op til krav om U-værdi og linjetab. Kravet tjekkes ved gennemgang af ansøgningen.

Isoleringsprojekter, der kan få tilskud:

 • Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg. Gælder Ikke hulmur og kælderydervæg.
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
 • Isolering af terrændæk
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
Vinduer og døre

Vinduer og døre

Facadevinduer, yderdøre med glas, ovenlysvinduer og forbedring af enkeltlagsvinduer

Du kan ikke få tilskud til at etablere NYE døre/vinduer. Kravet tjekkes ved gennemgang af ansøgningen. Hvis du vil sætte et større vindue ind, kan du kun få tilskud for det eksisterende vinduesareal. Læs om de specifikke krav til vinduer i bekendtgørelsen §12.

Projekter om vinduer og døre, der kan få tilskud:

 • Udskiftning af facadevinduer
 • Udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum 70 %
 • Udskiftning af ovenlysvinduer
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas
Skift af varmetype

Skift af varmetype

Skift til varmepumpe fra olie, gas, biomasse eller elvarme

Du kan få tilskud til varmepumpe, hvis varmer din bolig med oliekedel, gaskedel, biokedel (kakkelovn, kamin, brændeovn og pillefyr) eller elvarme, og du bor uden for eksisterende eller planlagte fjernvarmeområder. Selvom der evt. ikke er tilslutningspligt til fjernvarme, kan du ikke få tilskud.

Tilskudsberegneren tjekker, om du kan få tilskud til varmepumpe. Hvis du ikke kan, vil muligheden ikke dukke op i beregningen.

Hvis kommunen har besluttet at nedlægge fjernvarme i dit område, kan du godt få tilskud. Dokumentation, for at fjernvarmen nedlægges, skal vedhæftes i din ansøgning.

Du kan kun få tilskud til disse 2 varmepumpetyper:

 • Luft til vand-varmepumpe
 • Jordvarmepumpe

Hvis du ikke kan eller vil investere i en varmepumpe selv, kan du få en varmepumpe på abonnement. Så skal du heller ikke selv tænke på installation, drift og service. I stedet lader du leverandøren stå for alt det praktiske – også skrotningen af det gamle fyr.

Optimering af husets drift

Optimering af husets drift

 • Mekanisk ventilation, varmegenvinding via varmepumpe og vandbårent radiatoranlæg
 • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding med varmeveksler
  Krav til eksisterende forhold: Naturlig ventilation eller mekanisk udsugning i bygningen, uden at der må være etableret varmegenvinding på ventilationen.
 • Varmegenvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe
  Krav til eksisterende forhold: Kun etageboliger (lejligheder, flerfamiliehuse med vandret adskillelse mellem enheder), kollegier, døgninstitutioner eller anden bygning til beboelse BBR kode 190).
  Krav til varmepumpens effektivitet: Som i Bygningsreglementet §434, stk. 2., se også krav i bekendtgørelsen §14.
 • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg
  Krav til eksisterende forhold: Der må ikke være installeret et vandbårent rumvarmeanlæg.
  Krav til fremtidige forhold: Opvarmningen skal ved energiforbedringens afslutning være en eldreven varmepumpe.
  Krav til område: Boligen skal ligge uden for eksisterende eller planlagte fjernvarmeområder.

Hvis du skal have varmepumpe eller nye vinduer

Få et tilbud på opgaven, så du ved, hvad du vil søge tilskud til. Hvis du søger om noget andet, end du ender med at vælge, får du ikke det beløb, du søgte om.

 • Varmepumpe: Energimærke A++ eller A+++ (v. 55 ºC), skal installeres af en VE-godkendt virksomhed.
 • Vinduer: Energiklasse 1 eller 2

Du kan kun få tilskud 1 gang

Du kan godt få tilskud flere gange til flere forskellige energiforbedringer, men du kan kun få tilskud til 1 gang til hver energiforbedring. Du kan ikke få støtte fra forskellige ordninger til samme energiforbedring. 

Har du allerede forbedret?

Du kan IKKE få tilskud til allerede gennemførte forbedringer. Hvis projektet er sat i gang eller færdiggjort, er det for sent at søge tilskud.

Hvor meget er der i tilskud?

Der gives et fast beløb i tilskud, afhængigt af størrelse og typen af energiforbedring, f.eks. af hvor mange m² væg du efterisolerer. For momsregistrerede virksomheder er tilskuddet 20 % mindre. Du skal ikke betale skat af tilskudsbeløbet.

Tilskudsberegneren

Brug Tilskudsberegneren til at få et overslag over dine tilskudsmuligheder. Ret arealer til under de enkelte tiltag for at få en mere retvisende beregning. Det endelige tilskud bliver afgjort, når du søger.

Sådan beregner vi tilskuddet

Vi henter bygningens opvarmede areal i BBR ud fra din adresse. Tilskud beregnes ud fra arealer, længder samt forventelig tilstand af vinduer, isolering, ventilation samt type af varmekilde, som vi estimerer ud fra bygningens BBR-data. Du kan selv justere disse data for at få mere præcise beregninger. 

Tilskudssatser

Du kan se tilskudssatserne i bekendtgørelsen. Det er disse tilskudssatser vi benytter i Tilskudsberegneren.

Har du brug for hjælp?

Send en mail på info@sparenergi.dk - vi kan dog kun svare på generelle spørgsmål om ordningen, da vi ikke har adgang til ansøgningsportalen.

Få et energimærke, hvis du ikke har et i forvejen

Ansøg om tilskud

For at søge tilskud skal bygningen være energimærket efter 1. oktober 2012. Kravet gælder ikke for konvertering til varmepumpe.

Find energimærke

Hvis bygningen allerede har et energimærke

Bygningens energimærke skal være udarbejdet ved en bygningsgennemgang og må ikke være ældre end 1. oktober 2012.

Hvis du har lavet ændringer, siden bygningen blev energimærket

Hvis du f.eks. har bygget om eller andet, der ændrer forudsætningerne for beregningen af tilskud, kan du ikke bruge det eksisterende energimærke. Det kan f.eks. være ændringer af væggen eller bygningens opvarmede areal. I det tilfælde skal du have udarbejdet et nyt energimærke.

Hvis bygningen IKKE har et energimærke

Få udarbejdet et energimærke til bygningen, hvis der ikke er et gyldigt og tidssvarende energimærke.

Du kan i nogle tilfælde få tilskud til energimærkningen.

Pris for energimærkning

Energimærket udarbejdes af en energimærkningskonsulent og koster typisk 6-7.000 kr, tilskuddet er maks 3.000 kr.

Sådan søger du om tilskud til energimærket

Ansøgning foregår samtidig med ansøgning om tilskud til forbedringer. Udfyld de 4 punkter i ansøgererklæringen under "Udfyldes, hvis du har fået lavet et nyt energimærke ifbm. din ansøgning og søger om tilskud til den afholdte udgift." 

Du skal selv lægge ud for energimærkningen. Energimærket må højest være 6 mdr. gammelt på ansøgningstidspunktet, for at du kan få tilskud til det.

Hvis du allerede har fået tilskud 1 gang

Du kan godt bruge det samme energimærke til at søge om tilskud igen, så længe det ikke er til samme forbedring.

 

Ansøg om tilskud online

Ansøg om tilskud

Find dokumenter og NemID frem

Du skal bruge følgende, når du ansøger online:

ansøgningsportal

Sådan gør du

Ansøgervejledning

Det er en god idé at orientere sig i ansøgervejledningen, inden du logger ind for at ansøge. Bemærk: Du får ikke en kvitteringsmail fra ansøgningsportalen. Ansøgervejledningen er under opdatering. Du kan finde den her, når den er klar.

Energimærkning

Vi henter selv oplysningerne fra energimærkningen om husets tilstand.

Ansøgererklæring

Skal KUN bruges ved ansøgning via fuldmagtg. 

Hvis du ansøger for en anden, eller I er flere ejere

Vedhæft også en fuldmagt fra boligejeren/boligejerne.

Hvis ansøger som virksomhed, skal du vedhæfte de minimis-erklæring. Det gælder også, hvis du er privat ejer, der udøver økonomisk virksomhed. Det er en tro- og loveerklæring, om at du overholder artikel 3 om de minimis-støtte og artikel 5 om kumulation i de minimis-forordningen.

Vil du rette i ansøgningen?

Vi kontakter dig, hvis der er fejl eller mangler i din ansøgning.

Hvis du har indsendt ansøgningen men vil rette i den, har du følgende muligheder:

 • Glemt at vedhæfte filLog på igen, og gå til "Mine ansøgninger". Vælg "Kontakt Energistyrelsen", og vedhæft den fil, du glemte.
 • Glemt at søge tilskud til nogetOpret en ny ansøgning KUN med det, du glemte.

Er du i tvivl, om vi har modtaget ansøgningen?

Du kan tjekke i ansøgningsportalen, om ansøgningsstatus er ”Indsendt”. Hvis det er tilfældet, er ansøgningen modtaget. Afvent, Energistyrelsen behandler din ansøgning.

Kvittering for ansøgning

Du får IKKE en kvittering for ansøgningen pr. mail. Når du har indsendt ansøgningen, kan du hente kvitteringen på knappen "Download kvittering".

Ansøgningsstatus "Oprettet"

Hvis du mangler at udfylde noget eller vedhæfte et eller flere dokumenter, eller hvis du ikke har fået trykket "Indsend", vil din ansøgning stå som "Oprettet". Se på sidste punkt i ansøgningsprocessen, manglende felter er angivet med rødt. Det er også på sidste punkt, at du trykker "Indsend" i nederste højre hjørne.

Vil du annullere din ansøgning?

Hvis du har fortrudt din ansøgning, skal du logge ind på ansøgningsportalen og vælge ”Mine ansøgninger”. Tryk på ansøgningen, og vælg ”Kontakt Energistyrelsen”. Skriv i tekstboksen, at du gerne vil have os til at lukke ansøgningen uden at behandle den. Når ansøgningen er annnulleret, får du en mail fra os.

Har du brug for hjælp?

Informationer

Du kan finde svar på stort set alt om tilskud her på siden. Vores mailrådgivning hjælper gerne, hvis du skriver til info@sparenergi.dk, men kan kun svare på generelle spørgsmål om ordningen, da mailrådgivningen ikke har adgang til ansøgningsportalen.

Vent på svar

Vent på svar

Først når du får tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen, ved du, om og hvor meget du får i tilskud.

Der er ikke en fast sagsbehandlingstid, og vi kan ikke svare på, hvornår din ansøgning bliver behandlet, men langt de fleste ansøgere fra seneste ansøgningsrunde har svar inden 1. juli.

Vi behandler ansøgningerne i den rækkefølge, de er modtaget.

Du må ikke lave aftale med en håndværker endnu

Du kan IKKE få tilskud til allerede startede projekter.

Du må ikke

 • Lave en bindende kontrakt med din håndværker
 • Påbegynde projektet, f.eks. ved at tage de gamle vinduer ud, fjerne eksisterende isolering eller indkøbe materialer

Du må gerne

 • Indhente tilbud på arbejdet
 • Få lavet en projektbeskrivelse
 • Få udarbejdet energimærkning

Hvornår er der svar?

Energistyrelsen behandler sager efter først-til-mølle-princippet. Behandlingstiden afhænger bl.a. af:

 • Hvornår du har indsendt din ansøgning
 • Hvor omfattende ansøgningen er
 • Om ansøgningen er fyldestgørende

Hvis du vil tjekke status på din ansøgning skal du logge ind i Ansøgningsportalen her: https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login

Hvor mange penge er brugt af puljen?

I 2020 var der 245 mio. kr. i puljen og vi modtog over 18.000 ansøgninger, og hele puljen blev brugt. Der er nye midler i 2021 og frem til og med 2026.

Der er afsat mindst 675 mio. kr. til puljen i 2021. I første runde er der afsat 250 mio. kr. og der er modtaget ansøgninger for alle midler. Puljen er derfor lukket for nuværende.

 

 

Når du får svar

Tilsagn om tilskud

Du kan få et af følgende svar fra os:

 1. Tilsagn - dvs. du kan få tilskud til det, du har søgt om.
 2. Afslag - dvs. du kan ikke få tilskud til det, du har søgt om.
 3. Behov for flere oplysninger

Har du fået tilsagn?

Når du har fået tilsagn om tilskud, skal du:

 1. Indgå aftale med en håndværker
 2. Gennemfør hele projektet. Du har 2 år til at gennemføre forbedringerne fra den dato, du modtager tilsagn
 3. Ansøg om udbetaling af tilskud senest 30 dage efter, at udgifterne er betalt

 

Er du klar til udbetaling af tilskud?

Du skal selv anmode om udbetaling af tilskud, når du har gennemført projektet. Du kan først søge om udbetaling af tilskud, når ALLE energiforbedringer er gennemført.

Sådan ansøger du om udbetaling

Udbetalingen sker til din NemKonto og er ikke skattepligtigt.

Tidsfrist

Du skal ansøge om udbetaling senest 30 dage efter projektets afslutning.

Dokumentation

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for projektet.

Hvornår får jeg pengene?

Forvent, at det tager minimum nogle uger at behandle din sag. Jo mere omfattende, jo længere tid tager det.

Vi kontakter dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger, eller når anmodningen om udbetaling er godkendt. Efter godkendelsen går der op til 2 uger, før pengene er på din NemKonto.

Hvor længe er der til at gennemføre projektet?

Når du har fået tilsagn om tilskud, har du 2 år til at gennemføre dit projekt.

Har du styr på dokumentationen?

Har du fået tilsagn til f.eks. både varmepumpe og vinduer, skal begge dele være installeret, inden du kan anmode om udbetaling.

Dokumenter

 1. Liste over fakturaer (regningsbilag) og betalingsbilag (f.eks. bankoverførsel)
 2. Fakturaer for indkøb og arbejdsløn
 3. Dokumentation for betaling, både afsender (dig) og modtager skal fremgå af dokumentationen
 4. Energistyrelsens afgørelse om udbetaling af tilskud
 5. For tilskudsbeløb på 500.000 eller derover, skal du medsende revisorerklæring for revidering af projektregnskab

Oplysninger på fakturaer/regningsbilag:

 • Den udførende virksomheds CVR-nummer eller andet nationalt identifikationsnummer
 • Den bygningsejer og den adresse, som arbejdet vedrører
 • Start- og slutdato for udførelsen af arbejdet
 • De materialer og produkter, som er indkøbt, samt omfanget af det arbejde, som er udført (arbejdets karakter, produkttype, installeret areal i m2, mv.)

Hvis regningsbilag indeholder materialer, produkter eller arbejdstimer, der hører til ikke-tilskudsberettigede forbedringer, skal det fremgå, hvilke dele det drejer sig om.

Bilagsliste

Hvis du har mere end 5 bilag, skal du udfylde en bilagsliste med følgende oplysninger:

 • Navne på de vedhæftede dokumenter
 • Beskrivende titler på dokumenter

Har du søgt tilskud til det forkerte?

Varmepumpe

Hvis du har søgt om tilskud til en A+++-varmepumpe og får installateret en A++, nedjusterer vi tilskuddet, når du anmoder om udbetaling.

Vinduer

Hvis du har søgt om tilskud til vinduer i energiklasse 2 og ender med at vælge energiklasse 1, nedjusterer vi tilskuddet, når du anmoder om udbetaling.

Andet

Hvis du f.eks. har søgt tilskud til isolering af massiv ydervæg, og dit hus er konstrueret med en let ydervæg, vil du få afslag. I dette tilfælde skal du søge igen.

Skal du sælge din ejendom?

Hvis du har solgt og vil overdrage tilskuddet

Du kan overdrage tilsagnet om tilskud til den nye ejer. Udfyld blanketten og indsend til Energistyrelsen.

Fik du fik afslag?

Hvis puljen er opbrugt

Du kan få afslag, hvis årets pulje er opbrugt. Så kan du søge igen i næste runde. Din ansøgning bliver ikke overført.

Hvis du ikke opfylder kriterierne

Du kan også få afslag, hvis du ikke opfylder kriterierne.

1 of 5

 

 

Webinar om tilskud

Webinar om tilskud

Webinar om tilskud via Bygningspuljen. Optagelsen er fra webinar afholdt d. 22. marts 2021.

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradrag

Med håndværkerfradraget kan du trække arbejdsløn til energiforbedringer af din bolig fra i skat. Du kan ikke både få tilskud fra Bygningspuljen og Håndværkerfradrag.

Håndværkerfradraget gælder for lejeboliger og ejerboliger – og sommerhuse. 

Fradraget for energirenovering i 2021 er 25.000 kr. årligt pr. person over 18 år. Hvis I f.eks. bor 2 voksne i din husstand, kan I få et fradrag på 50.000 kr. pr. år for energirenovering. Herudover kommer et fradrag for serviceydelser i hjemmet, f.eks. rengøring og børnepasning, på op til 25.000 kr. pr. person.

Du kan kun få fradrag for arbejdsløn – ikke for materialer. Fradragets værdi er cirka 26 %. Så hvis dit håndværkerfradrag er 3.000 kr., sparer du ca. 1.000 kr. i skat.

Du kan ikke få både energitilskud og fradrag til det samme projekt. 

Eksempler på forbedringer, hvor du kan få håndværkerfradrag, men ikke tilskud fra Bygningspuljen

 • Forbedringer i sommerhuse
 • Hulmursisolering
 • Isolering af krybekælder op mod gulv
 • Udskiftning af radiatorer og termostatventiler (dog ikke el-radiatorer)
 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere, solceller og husstandsvindmøller
 • Klimasikring som f.eks. regnvandsfaskiner

 

Tilskud