Energiledelse er en systematisk tilgang til at spare energi og dermed driftsudgifter og CO2. For kommuner er det oplagt som en del af arbejdet med CO2-mål og klimaplaner.

Ved at bruge databaseret energiledelse kan I få overblik over energiforbruget i kommunens bygninger, så I bedre kan slippe af med unødvendigt forbrug og prioritere de rigtige tiltag for at spare energi.

Hjælp til databaseret energiledelse

Data om f.eks. el- og varmeforbrug er afgørende for at få succes med energiledelse, men det er lige så vigtigt at sikre politisk opbakning til arbejdet og den rigtige rollefordeling.

Få inspiration til indsatsen i de konkrete anbefalinger til kommunernes arbejde med databaseret energiledelse, som vi har udarbejdet sammen med KL og Transition:

Billede
Materiale om anbefalingskatalog
Anbefalingskatalog

Kataloget indeholder konkrete anbefalinger til de vigtigste aspekter af databaseret energiledelse som at sikre politisk opbakning, sætte mål og indsamle og udnytte data.

Download PDF

Læs mere i rapporten ”Kommunernes arbejde med databaseret energiledelse” (2023)

Læs eksempel på handlingsplan fra Frederikshavn Kommune (2022)

Kom godt i gang med energiledelse

Hvis I ikke har arbejdet med energiledelse før, kan I bruge vores vejledning til at komme godt i gang. Skabelon til energihandlingsplan kan give jer overblik over jeres projekter.

Billede
Billede af vejledning energiledelse/statOgKommune
Energiledelse: Stat og kommuner

Denne folder om energiledelse er tiltænkt statslige og kommunale myndigheder. Formålet er at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og give praktisk inspiration til indsatsen.

Download PDF

Billede
Skabelon til energihandlingsplan
Skabelon til energihandlingsplan

Denne skabelon indeholder en række skemaer, som er nyttige, når man skal udarbejde en energihandlingsplan.

Download PDF

Økonomi

Nogle energibesparelser kan opnås med ingen eller meget små investeringer. Det gælder f.eks. adfærds- og driftsændringer. Større tiltag kræver større investeringer, men giver også større og vedvarende besparelser.

3 økonomiske virkemidler kan være med til at sikre succes med energiledelse i kommunen:

Billede
Penge pung

ESCO finansierer energirenoveringer

ESCO kan finansiere de forbedringer, I har sat mål om gennem energiledelse. Det grundlæggende princip i ESCO-modellen er, at energirenoveringer finansieres gennem energibesparelser.

Læs mere om ESCO

Incitamentmodel motiverer decentralt

Det styrker ejerskabet og motivationen til at spare på energien decentralt, når der er en økonomisk gulerod. En del kommuner giver derfor de enkelte institutioner del i de penge, der bliver sparet. Incitamentmodellen kan bygges op på forskellige måder.
Det mest almindelige er at dele pengene mellem institutionen og en central energipulje. Institutionerne kan søge midler fra puljen til nye projekter.

Denne model giver mulighed for at prioritere og følge op på de tiltag, institutionerne sætter i gang og samtidig motivere medarbejderne til energibesparelser.

Skriv totalomkostninger og energikrav ind i indkøbspolitikken

Totalomkostninger er den samlede pris på anskaffelse, årligt elforbrug og forbrug i hele produktets levetid. Se på totalomkostningerne, uanset om det handler om energirenoveringer, it-udstyr, indkøb eller belysningsprojekter:

  • Jeres indkøbspolitik bør understrege, at indkøberne skal vurdere totalomkostningerne, når de handler. Så vil det ofte betale sig at vælge energieffektive produkter.
  • I Energistyrelsens indkøbsanbefalinger finder I råd til, hvilke krav I kan stille til energiforbruget.

    Se Energistyrelsens indkøbsanbefaliner

  • Mange kommuner har en ”Agenda 21” med mål for miljø i det 21. århundrede. I kan bruge agendaens målsætninger til at udforme indkøbspolitikken. Dog skal agendaen i nogle tilfælde opdateres, så den indeholder krav om energieffektivitet.

Værktøjer og råd

Som energi-, bygnings- eller driftsansvarlig har du mange muligheder for at gennemføre energieffektiviseringer og derved minimere driftsudgifter.

Gode råd om indkøb og drift

Værktøjer

Nyhedsmail

Tilmeld dig vores nyhedsmail, og bliv informeret og inspireret til nye energitiltag. Vi sender 2-4 nyhedsmails om året. Til brug for udsendelse af nyhedsbrevet benyttes kun kontaktdata. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet, hvorefter oplysningerne slettes.

Billede
Postkasse med planer og blomster hængende ud