Køb energivenligt

En tynd klient er en simpel computer, der skal være koblet op på en server for at kunne fungere. Tynde klienter giver mange fordele – især sammenlignet med stationære computere. De er driftssikre, sparer strøm og plads, holder længe og er mere sikre ved tyveri. Besparelsen afhænger dog af, om jeres arbejdsplads i forvejen har servere, som de tynde klienter kan arbejde sammen med.

Indkøbsanbefalinger for computere

Indkøbsanbefalinger for skærme

 • Vælg maskiner, der varmer hurtigt op. Det giver også mulighed for, at de hurtigt kan gå i sparetilstand.
 • Køb maskiner med duplex, der kan printe og/eller kopiere på begge sider af papiret.
 • Vælg en skanner, der har en særskilt tænd-sluk-knap.

Indkøbsanbefalinger for kopimaskiner og printere

 • Elforbruget udgør en stor del af omkostningerne ved at drive et serverrum. – og når I sparer 1 kWh på serverudstyret, sparer I typisk 1,5 kWh for hele serverrummet, da I også sparer strøm til køleanlægget.
 • Undersøg altid muligheden for at bruge frikøling.
 • Opdel serverrummet i kolde og varme områder, når I indretter og renoverer serverrum.

Brug Serverrumsvejledningen til at gennemgå jeres serverum

Indkøbsanbefalinger for servere

 • Vælg projektorer med ”eco-funktion”. Det reducerer typisk lysstrømen med 20 %.
 • Vælg højtalere i en passende størrelse. Typisk vil 2 x 5 watt være nok til et rum med.
 • Hvis flere af jeres projektorer er koblet til et netværk, så vælg projektorer, som I kan sætte i standby via netværket.

Energivenlig brug

Billede

Computere og skærme

Indstil strømstyringen på computer/skærm. Den bestemmer, hvornår computeren skal gå i ”sleep” eller i dvale, samt hvornår skærmen skal slukke.

Læs mere om computere og skærme

Kopimaskiner og printere

 • Indstil kopimaskine og printer til automatisk at gå i dvale, når I ikke bruger den - eksempelvis efter 15-20 minutter. Hvis maskinen er hurtig til at varme op, kan tiden være kortere.
 • Sluk maskinen, når I ikke bruger den - eksempelvis efter arbejdstid. Mange maskiner kan også tidsindstilles til at slukke af sig selv.
 • En elspareskine slukker det tilsluttede udstyr, når I slukker computerne. Blækprintere og visse kopimaskiner skal ofte slukkes på off-knappen for ikke at skade printhovedet.

Servere

 • Gennemgå jeres udstyr og ydelser. Husk at afkoble det, som I ikke bruger.
 • Hold lufttemperaturen omkring serverne på omkring 26 °C.
 • Kom i gang med at digitalisere og konsolidere serverne til sikre online services. 

Brug Serverrumsvejledningen til at gennemgå jeres serverum

Interaktive tavler og projektorer

 • Sørg for at slukke alt udstyr, når I ikke bruger det.
 • Mange projektorer har en indbygget strømstyring, som slukker projektorens lyskilde og sætter projektoren på standby. Undersøg indstillingen, og reducer tiden, hvis den er for lang.
 • Brug så vidt muligt ”eco-funktionen” på projektoren.

Andet kontorudstyr

 • Hæve-sænke-borde

  Brug elspareskinner til at slukke for hæve-sænke-borde, eksterne strømforsyninger og andet udstyr, der kun skal være tændt, når computeren er tændt. Undlad at tilslutte hæve-sænke-borde til elnettet, hvis højden aldrig eller sjældent justeres.

 • Ældre apparater

  Hvis I har apparater med ældre opladere eller strømforsyninger, er de sandsynligvis ikke energieffektive. Husk derfor at slukke for dem, når I ikke bruger dem.

Skift til LED, og sænk elforbruget

Der er store potentialer for at sænke elforbruget og spare på elregningen, hvis I skifter til LED-belysning.

Billede

Nyhedsmail

Vi sender en e-mail til dig, når vi har relevant information angående energibesparelser, CO2-reduktioner, Erhvervspuljen, og når der er ny viden, der passer til din branche.

Billede
Postkasse med planer og blomster hængende ud