Spar energi på ventilationsdrift

En effektiv drift er nøglen til at undgå unødigt elforbrug og ekstraomkostninger. Tilpas ventilationen til jeres reelle behov.

Indgå en serviceaftale

I tjener hurtigt udgiften til service hjem gennem den energi et veldrevet ventilationsanlæg sparer. Bed om at få gennemgået jeres anlæg efter vores Tjekliste for ventilation. Med Tjeklisten er I sikre på, at anlægget gennemgås efter best practice.

Billede
Katalog til tjekliste for ventilation

22.09.2022
4.83 MB 
4 SIDER

Tjekliste for ventilation

Brug tjeklisten eller få en specialist til at lave et eftersyn af jeres ventilation.

Download pdf

Nogle serviceaftaler indeholder også anbefalinger til, hvordan I kan spare mere energi ved f.eks. at renovere anlægget. Overvej, om I kan gennemføre nogle af anbefalingerne med det samme.

Vælg et certificeret firma, som er godkendt af VENT-ordningen.

Find godkendte firmaer på VENT.dk

Hold øje med de vigtigste nøgletal

De vigtigste nøgletal er: SFP, elforbrug pr. m2, luftmængder, tryktab, temperaturer, varmegenvinding og driftstidens indstillinger. Monter evt. en elmåler, så I kan følge elforbruget for ventilationsanlægget og justere anlægget, så det kun er tændt når der er behov for ventilation.

Tilpas luftmængden

Luftmængden er ofte ikke tilpasset behovet, og det giver et højt elforbrug. Få en fagperson til at justere luftmængden til jeres behov.

Husk at justere f.eks. hvis I får færre eller flere medarbejdere. Ved at reducere luftmængden med 20 %, kan I få en elbesparelse på op til 45 %. For at sikre en god luftkvalitet anbefales et luftskifte på mindst 7-10 liter pr. sekund/person i kontorbygninger svarende til mindst 5.040 m3/time i en kontorbygning med 200 ansatte.

Begræns drifttiden

Indstil ventilationen, så den starter, lige før lokalerne skal bruges og slutter, når de sidste personer er gået. Zoner med særlige behov som f.eks. server- og kemikalierum bør have deres eget ventilationsanlæg eller reguleres separat.

Sæt temperaturen lavere end rummets temperatur

Indstil til så lav temperatur, som det er komfortabelt. Ventilationsluften skal være mindst 2 °C lavere end rumtemperaturen. En vintertemperatur på 20-22 °C og en sommertemperatur på 24 °C er som regel optimal. Brug køling mindst muligt og tjek, at alle radiatorer er slukkede, inden I tænder kølingen.

Køl med friskluft

Hvis I har et stort kølebehov om sommeren, kan I ventilere med uopvarmet friskluft om natten for at køle bygningen ned. I kan også øge luftskiftet om dagen for at give en følelse af afkøling uden brug af kølefunktionen. Brug solafskærmning til at minimere kølebehov.

Rengør ventilationsanlægget

Rens anlægget efter behov. Snavs kan øge tryktabet og dermed elforbruget. Vær særlig opmærksom på blade og støv ved insektnettet foran indsugningen, og på tilstoppede filtre.

Tilpas armaturer ved træk

Juster armaturerne i rummet, hvis I får klager over træk i et enkelt rum. Undlad at hæve temperaturen i hele bygningen. Træk skyldes sjældent temperaturen, men snarere, at armaturerne sidder for tæt eller blæser i en forkert retning.

Dårlig lugt? Test med en røgpind

Dårlig lugt kan skyldes, armaturerne sidder for tæt, så luften blæser langs loftet og ud gennem udsugningen uden at nå ned i opholdszonen. Test med en røgpind, hvor luften reelt ryger hen.

Renovering af ventilationsanlæg

Der er ofte mange penge at spare ved at optimere ventilationsanlæg, f.eks. ved at udskifte ineffektive ventilatorer og etablere varmegenvinding.

 • Begynd med at se på energimærket

  Er jeres bygning blevet energimærket inden for de sidste par år, ligger I allerede inde med relevante anbefalinger til at spare energi i jeres ventilationsanlæg. Med energimærkerapporten kan I sammenligne og prioritere tiltagene efter tilbagebetalingstid.

  Læs mere om energimærkning af bygninger

 • Opnå best practice med Tjeklisten

  For en grundig gennemgang af ventilationsanlægget kan I bruge Tjeklisten til at få styr på bl.a. jeres behov, anlæggets effektivitet og automatik. Tjeklisten kan f.eks. bruges af jeres energi-, bygnings-, og driftsansvarlige, eller I kan bede en professionel gennemgå anlægget med listen. Med Tjeklisten er I sikre på, at anlægget gennemgås efter best practice.

 • Planlæg større renoveringer med vejledningen

  Teknisk personale, som arbejder med vedligeholdelse og projektering, kan bruge vejledningen til at stille de rigtige krav for at opnå den optimale energirenovering af jeres ventilationsanlæg. Bed evt. et ventilationsfirma vurdere, om det kan betale sig at renovere anlægget.

Billede
Katalog til tjekliste for ventilation

22.09.2022
4.83 MB 
4 SIDER

Tjekliste for ventilation

Brug tjeklisten eller få en specialist til at lave et eftersyn af jeres ventilation.

Download pdf

Billede
Materiale om energirenovering af ventilationsanlæg

09.06.2016
2.55 MB 
14 SIDER

Energirenovering af ventilationsanlæg

I vejledningen finder I bl.a. simple beregnere, der hjælper jer til at opnå optimal energirenovering af ventilationsanlægget. Vejledningen henvender sig til jeres tekniske personale.

Download pdf

Nyt ventilationsanlæg

Et nyt ventilationsanlæg skal passe til bygningen og jeres behov.

Tilpas til behov

Et nyt ventilationsanlæg skal passe til bygningen og jeres behov. Gå efter et VAV-anlæg med frekvensomformer i stedet for regulering med spjæld. Det kan give elbesparelser på 40 % eller derover. Brug Energistyrelsens kravspecifikationer til at vælge et ventilationsanlæg, der lever op til anbefalingerne til energieffektivitet.

Kravspecifikationer til nye ventilationsanlæg

Billede
Materiale om kravspecifikationer til ventilationsanlæg

21.09.2022
2.27 MB 
4 SIDER

Kravspecifikationer til nye ventilationsanlæg

Brug listen med krav – når I skal bygge nyt ventilationsanlæg.

Download pdf

Husk Bygningsreglementet

Et nyt ventilationsanlæg skal som minimum leve op til bygningsreglementets krav.

Billede

Ventilationsfirmaer

Vælg et ventilationsfirma fra Foreningen af ventilationsfirmaer (FAV) til at udføre løsningen.

Billede