Pris for renovering

3,2 mio. kr.

CO2e-besparelse

26 %

Opvarmningsform

Fjernvarme

Kommune

Aarhus

Funktionel sammenhæng med æstetisk vinkel

Familien overtog huset i 2014, og inden da var der stort set ikke udført renoveringer i boligen, som oprindeligt er arkitekttegnet. Huset havde haft den samme ejer gennem alle årene, og alt stod originalt.

Motivationen for renoveringen var at opnå en bedre funktionel sammenhæng i huset, og stadig sikre den gennemgående æstetiske vinkel. Familien havde især behov for en alternativ rumopdeling, der imødekom børnenes behov for plads. De havde brug for to toiletter fremfor ét, og de fandt det upraktisk, at vaskerummet var i et uopvarmet udhus.

At genbruge gulvene skete ikke udelukkende ud fra et bæredygtighedsprincip, men også fordi det er meget svært at erhverve træ af den samme, gode kvalitet i dag.

- Ejer af huset
 

Renoveringstiltag

Ny rumdisponering og tilbygning

 

Hulmursisolering

 

Nyt terrændæk med gulvvarme

 

Udskiftning af ruder i vinduerne

 

Overvejende nye tekniske installationer

 

En løbende renoveringsproces

Renoveringen er sket som en løbende proces gennem årene, hvor der både er lagt gulvvarme, hulmurisoleret og efterisoleret på loftet. De større ombygninger skete i 2018, hvor et nyt badeværelse er etableret, og især i 2020 hvor en tilbygning blev lavet for at skabe forbindelse mellem det oprindelige hus og udhuset.

Familien fik hjælp fra en arkitekt til at designe det nye badeværelse, hvilket også fungerede som en test for at finde ud af, om de ville bruge en arkitekt i fremtidige renoveringsprojekter. Det besluttede de sig for at gøre, da de oplevede, at et sådant grundlag gjorde kommunikationen med håndværkerne nemmere. De fik overslag på de enkelte opgaver, og har derefter afregnet med håndværkerne per udført arbejde.

Resultatet

For at undgå, at skulle udendørs for at komme over i det tidligere vaskerum, er der etableret en tilbygning, der sikrer direkte forbindelse mellem det gamle hus og det nytilbyggede bryggers, gang, badeværelse og hobbyrum.

Undervejs i renoveringerne har familien været bevidste om at udvikle huset. Hver gang de har ændret noget i bygningen, har de reetableret og skiftet bl.a. vand, faldstammer og kloakføring.

Dermed har de fået nyt vand og varmeførelse i næsten hele bygningen. Familien har i vidt omfang været bevidste om at bevare de materialer af høj kvalitet, som huset oprindeligt var bygget af.

 

Læs mere om beregningen bag figuren: CO2e aftryk over 50 år 

Billede
Søjlediagram over co2 aftrykket ved renoveringen over 50 år

Den arkitektoniske ændring af bygningen

Familien har været bevidste om at bevare de kvalitetsmaterialer, som huset havde, og dermed også bevare dets æstetik og historie. Blandt andet er det gamle køkken fra 1960erne ikke udskiftet, men blot renoveret.

Billede
FØR
Billede
EFTER
Det eksisterende køkken er renoveret og flyttet i åben forbindelse med stue

De gamle trægulve er pillet op og lagt igen, og det gamle træloft er bevaret. De steder, hvor ruderne trængte til udskiftning, er selve vinduerne bevaret og kun ruden udskiftet.

Billede
Stueetage FØR
Billede
Stueetage EFTER

Materialevalg og klimapåvirkning

At mindske klimapåvirkning har været et bevidst mål, dog altid balanceret i forhold til at bevare husets æstetik. Derfor er de to hensyn to sider af samme sag. 

Tilbygningen blev brugt til at vurdere, hvorvidt de også ville kunne ændre ved tagkonstruktionen på resten af huset uden at ændre på arkitekturen, og dermed opnå en bedre energisituation. Dette var desværre ikke muligt. Familien synes dog ikke, at de kan mærke varmeudslippet, det indebærer. Især fordi de har optimeret den oprindelige bygnings isolering på mange andre punkter gennem hulmursisoleringen, terrændækket og de nye ruder i vinduerne.

Derfor er renovering frem for nybyg en god investering

Hvis økonomien er vigtig, er der flere grunde til at vælge renovering frem for nybyggeri.

Kvik-guide til renovering

Det er rart at have indsigt i hele processen, før du går i gang med en renovering. Her får du gode råd om renoveringens faser fra ide til afsluttet projekt.
 

Kampagne opfordrer flere danskere til at renovere i stedet for at rive ned og bygge nyt

Denne case er en del af en kampagne, som Social- og Boligstyrelsen har lanceret sammen med Energistyrelsen. Kampagnens formål er at få flere til at renovere frem for at rive ned og bygge nyt, og er en del af udmøntningen af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri.
Som en del af kampagnen har rådgivningsvirksomheden Transition besøgt 10 familier, som har valgt at renovere deres bolig i stedet for at bygge nyt. De konkrete eksempler er samlet her på SparEnergi og på en kampagnehjemmeside under Social- og Boligstyrelsen, hvor der også ligger andet materiale, der kan inspirere og hjælpe flere til at vælge renovering frem for nybyg. Se mere her: 
www.sbst.dk/renover