Tilskud og fradrag

Tilskud og fradrag

Tilskud og fradrag

Der er flere muligheder for at få tilskud, fradrag og rådgivning, når du energirenoverer din bolig.

Hvilke tilskudsordninger findes der?

Der findes i øjeblikket 2 landsdækkende tilskud, du kan søge, når du vil renovere dit hus eller skifte til en mere miljøvenlig varmeform.

 • Tilskud fra energiselskaber
  Bemærk, ordningen løber til udgangen af 2020. Få tilskud til rådgivning, renovering og/eller udskiftning af varmeform. De fleste energirenoverende tiltag kan opnå økonomisk støtte. Dog er visse tiltag ikke omfattet af ordningen. Hvor meget du kan få, afhænger af, hvor meget energi der bliver sparet, hvad du får gjort, og hvilket energiselskab du søger hos.
 • Håndværkerfradrag
  Du har mulighed for at bruge håndværkerfradraget til at trække arbejdsløn til energirenoveringer og klimatiltag fra i skat.

Du kan bruge dem begge to på samme tid og til samme renovering. Læs mere om energiselskabernes tilskud og håndværkerfradraget herunder.

I perioder kan der også være andre landsdækkende tilskud – f.eks. til at skrotte det gamle oliefyr eller skifte det gamle køleskab ud med en ny, energivenlig model – og der kan være lokale tilskud, der hvor du bor. Spørg din kommune og dit energiselskab, om der findes lokale tilskud hos dig, inden du går i gang.

Økonomisk tilskud eller rådgivning fra energiselskaberne

Du kan søge energiselskaberne om rådgivning eller økonomisk tilskud til rådgivning om energibesparelser i din bolig. Du kan også søge tilskud/støtte til at finansiere energibesparende projekter. Ordningen løber til udgangen af 2020.

Søg, inden du går i gang

Husk altid at søge, inden du går i gang med projektet – ellers er det for sent at opnå tilskud eller rådgivning.

Vigtigt

Det varierer fra energiselskab til energiselskab, om og hvor meget renoveringstilskud eller rådgivning de tilbyder.

Det kan du bl.a. søge tilskud til

 • Udskiftning af gammelt oliefyr til et nyt eller til en mere miljøvenlig varmeform 
 • Efterisolering af ydervægge og tag
 • Udskiftning af vinduer

Eksempler på projekter du IKKE kan søge tilskud til: Installation af solceller, udskiftning af hårde hvidevarer og udskiftning af stationær computer til bærbar.

Du kan se en oversigt over, hvad du kan få tilskud til i standardværdikataloget. Spørg et energiselskab, hvis du vil have nærmere besked.

Sommerhuse

Du kan også få gavn af energiselskabernes tilskud i dit sommerhus – men kun hvis du skifter fra elvarme til en luft til luft-varmepumpe.

Så meget kan du få i tilskud

Her kan du se eksempler på tilskud til forskellige energiforbedringer. Der er tale om gennemsnitlige cirka-tal, og de konkrete tilskud kan afvige fra nedenstående. Spørg et energiselskab, hvis du vil have præcise oplysninger om hvor meget du kan få i tilskud.

Energiforbedring Gennemsnitligt tilskud
Isolering  
Efterisolering af 140 m2 uopvarmet loft. Fra ca. 75 mm til ca. 275 mm. Hus opvarmet med fjernvarme. Ca. 1.300 kr.
Isolering af 100 m2 tunge ydervægge fra før 1972. Efterisolering med mindst 95 mm. Hus opvarmet med fjernvarme. Ca. 2.400 kr.
Efterisolering af 100 m2 lette ydervægge. Fra 25-45 mm isolering til mindst 145 mm. Hus opvarmet med fjernvarme. Ca. 2.400 kr.
18 m varmerør med 0-25 mm isolering efterisoleret til mindst 30 mm. Hus opvarmet med fjernvarme. Ca. 120 kr.
Vinduer  
30 m2 vinduer med 1-, 2- eller 3-lags termoruder eller enkeltlagsruder udskiftet med A-mærkede vinduer. Hus opvarmet med fjernvarme. Ca. 2.500 kr.
Opvarmning  
Skift fra elvarme til luft til vand-varmepumpe eller jordvarme Ca. 3.100 kr.
Skift fra elvarme til luft til luft-varmepumpe i sommerhus Ca. 650 kr.
Skift fra ikke-kondenserende oliekedel til fjernvarme Ca. 3.600 kr.
Skift fra oliefyr eller naturgas med kondenserende kedel til fjernvarme Ca. 1.600 kr.
Skift fra ikke-kondenserende oliekedel til luft til vand-varmepumpe eller jordvarme Ca. 7.300 kr.
Skift fra oliefyr eller naturgas med kondenserende kedel til luft til vand-varmepumpe eller jordvarme Ca. 5.400 kr.

Sådan søger du

1Ansøg
2Indgå aftale
3Udfør
4Færdigmeld
5Indberet

Ansøgning

Du har 2 muligheder for at indgå aftale om tilskud med et energiselskab: 

Kontakt et energiselskab
Du kan selv tage kontakt til et energiselskab – du bestemmer selv, hvilket du vil bruge, og du kan søge hos alle energiselskaber: både el-, fjernvarme-, gas- og olieselskaber. Kontakt evt. flere selskaber, og spørg ind til, hvordan de kan hjælpe dig. Vær opmærksom på, at ordningen udløber i 2020.

Spørg en håndværker
Hvis du finder en håndværker, der allerede har en aftale med et energiselskab, kan du vælge at benytte dig af hans aftale.

Indgå aftale

Det er vigtigt, at du indgår aftalen med energiselskabet eller håndværkeren, inden du går i gang med arbejdet. Ellers kan du ikke få tilskud til dit energibesparende projekt.

Find allerede nu ud af, hvilken slags dokumentation energiselskabet kræver, at du indsender, når arbejdet er udført. Det kan være dokumentation af før-situationen, regninger fra indkøb af materialer, betaling af håndværkere, et billede eller en underskrift. De forskellige selskaber stiller forskellige krav til typen af dokumentation, men skal alle opfylde visse minimumskrav.

Du behøver ikke bruge dit eget selskab
Du kan godt indgå aftale med et andet energiselskab end dit eget, og du er ikke tvunget til at skifte energiselskab, fordi du indgår aftale med et andet selskab. Nogle energiselskaber stiller det dog som krav for at indgå aftale med dig.

1 projekt = 1 aftale
Husk, at du kun kan indgå 1 aftale om støtte – dvs. at du ikke kan indgå aftale med flere om at overdrage energibesparelsen for samme projekt, hvis der f.eks. er flere håndværkere med til at løse opgaven. 

Udfør

Nu skal det energibesparende tiltag udføres: Book håndværkere, hvis du ikke har gjort dette tidligere i processen – f.eks. via Energistyrelsens Håndværkerliste. Alle håndværkere på listen er medlem af en garantiordning.

Bestil herefter materialer, og udfør projektet.

Færdigmeld til energiselskabet

Når arbejdet er udført, skal du indsende dokumentation til energiselskabet for, at projektet er gennemført. Du skal som regel ikke dokumentere størrelsen af den opnåede energibesparelse.

Hvis din håndværker/rådgiver har stået for aftalen med energiselskabet, er det ofte også ham, der indsender dokumentationen.

Energibesparelsen indberettes

Energiselskabet kan nu indberette din energibesparelse til Energistyrelsen og dermed komme tættere på at opfylde sin energispareforpligtelse. Hvis du får udbetalt et tilskud i stedet for at få rådgivning, er det nu, du får energitilskuddet udbetalt.

1 of 5

Om energiselskabernes spareindsats

Danske energiselskaber har pligt til sikre, at der gennemføres energibesparelser i Danmark på 10,1 PJ/år for 2016-2020. Hvis du vil vide mere om energiselskabernes energispareindsats, kan du læse mere om det på Energistyrelsens hjemmeside.

Håndværkerfradrag

Med håndværkerfradraget kan du trække arbejdsløn til energiforbedringer af din bolig fra i skat. Håndværkerfradraget gælder for lejeboliger og ejerboliger – og sommerhuse. 

Fradraget for energirenovering er 12.000 kr. årligt pr. person. Hvis I f.eks. bor 2 voksne og et barn over 18 år i din husstand, kan I altså få et fradrag på 36.000 kr. pr. år. Herudover kommer et fradrag for serviceydelser i hjemmet, f.eks. rengøring og børnepasning, på op til 6.000 kr. pr. person.

Eksempler på ydelser du ikke kan få håndværkerfradrag for

 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre
 • Energirådgivning
 • Udskiftning/reparation af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler

 

Tilskud og fradrag

Siden er opdateret 06.08.2020 Kommentér denne side Til top