Det kan du få tilskud til

Det kan du få tilskud til

Det kan du få tilskud til

Alle krav tjekkes ved gennemgang af ansøgningen, så husk at læse det med småt. Få et tilbud fra en håndværker, så du ved præcis hvad du vil søge til.

Isolering

Hvem kan få tilskud?

Kun boliger med energimærke E, F og G kan søge tilskud til isolering.

Hvad kan du få tilskud til?

 • Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg. Gælder Ikke hulmur og kælderydervæg.
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
 • Isolering af terrændæk

Det med småt

For at få tilskud til isolering skal den eksisterende isolering leve op til krav om U-værdi og linjetab.

Vinduer

Hvem kan få tilskud?

Kun boliger med energimærke E, F og G kan søge tilskud til isolering.

Hvad kan du få tilskud til?

 • Udskiftning af facadevinduer
 • Udskiftning af ovenlysvinduer
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas

Det med småt

Du kan ikke få tilskud til at etablere flere vinduer i dit hus. Hvis du vil skifte til et større vinduer, kan du kun få tilskud til det areal vinduer, der er i forvejen. De nye vinduer skal være energiklasse 1 eller 2.

Skift til varmepumpe

Hvem kan få tilskud?

 • Boliger der varmes op med oliekedel, gaskedel, biokedel (kakkelovn, kamin, brændeovn og pillefyr) eller elvarme,
 • Boliger uden for eksisterende eller planlagte fjernvarmeområder. Selvom der evt. ikke er tilslutningspligt til fjernvarme, kan du ikke få tilskud.
 • Boliger i områder hvor kommunen vil nedlægge fjernvarmen. Når du søger, skal du kunne dokumentere kommunens planer.

Hvad kan du få tilskud til?

 • Luft til vand-varmepumpe
 • Jordvarmepumpe
 • Luft til vand- eller jordvarmepumpe i kombination med ventilationsanlæg

Det skal du vælge

 • Energimærke A++ eller A+++ ved en fremløbstemperatur på 55 ºC. Temperaturkravet gælder dog ikke i kombination med ventilationsanlæg.
 • En VE-godkendt virksomhed til at installere varmepumpen.

Få et tilbud på opgaven, så du ved, hvad du vil søge tilskud til.

I stedet for at købe en varmepumpe selv, kan du få en varmepumpe på abonnement.

Optimering af husets drift

Kun boliger med energimærke E, F og G kan søge tilskud til optimering af husets drift.

Hvad kan du få tilskud til?

 • Mekanisk ventilationHvad: Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding med varmeveksler.
  Det med småt: Der skal være naturlig ventilation eller mekanisk udsugning i bygningen, og der må ikke være etableret varmegenvinding på ventilationen.
 • Vandbårent radiatoranlægHvad: Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg.
  Det med småt: Der må ikke allerede være installeret et vandbårent rumvarmeanlæg. Opvarmningen skal ved energiforbedringens afslutning være varmepumpe eller fjernvarme. Hvis der skiftes til varmepumpe skal boligen ligge uden for eksisterende eller planlagte fjernvarmeområder.

Det kan du få tilskud til

Siden er opdateret 09.06.2022 Kommentér denne side Til top