Energimærkning af bygninger

Energimærkning af bygninger

Energimærkningen viser, hvor meget energi bygningen bruger, og hvor man med fordel kan energiforbedre. Offentlige bygninger på over 250 m2 og andre bygninger på over 1.000 m2 skal altid have en gyldig energimærkning. Alle andre bygninger skal energimærkes ved salg, med mindre de er undtaget.

Hvad er energimærkning af bygninger?

Energimærket viser bygningens energimæssige tilstand. Energimærket har 2 overordnede formål:

  • Synliggøre, hvor meget energi bygningen bruger
  • Vise, hvilke energiforbedringer det kan betale sig at gennemføre, hvad de koster, og hvor meget I kan spare ved at gennemføre dem.

Energimærket vises på en skala fra A til G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010. Årstallet henviser til det bygningsreglement, som bygningen opfylder. A2020 er det laveste energiforbrug og G det højeste. Kun de bedste lavenergibygninger kan få A2015 og A2020.

Mærkningsrække

2 typer energimærkning

Bygninger kan energimærkes efter 2 forskellige principper.

Offentlige bygninger

Alle offentlige bygninger skal mærkes – også nyopførte bygninger, før de tages i brug eller meldes færdige.

Det er jeres eget ansvar, at jeres bygninger er energimærket. Hele bygningen energimærkes altid samlet.

Hvornår skal offentlige bygninger mærkes?

Reglerne for energimærkning afhænger af bygningens størrelse:

  • 60-250 m2Bygningen skal have et gyldigt energimærke, hvis den skal sælges eller udlejes. 
  • Over 250 m2Bygningen skal altid have en gyldig energimærkning, også selvom den ikke skal sælges eller udlejes. Energimærket udløber efter 7 eller 10 år – afhængig af, hvor mange besparelser energimærket angiver. Forny mærket, inden perioden udløber.
  • Over 1.000 m2Hvis bygningen ikke ændrer anvendelse, er det oplagt at energimærke med faktisk forbrug, hvis kravene herfor er opfyldt.
  • Salg eller udlejningHvis I sælger eller udlejer mere end 25 % af bygningen, skal I altid energimærke med beregnet forbrug.

Synligt energimærke

Jeres energimærke skal opsættes, så det er synligt for brugerne af bygningen. Alle ministerier skal desuden offentliggøre deres energimærker og energimærkningsrapporter for ministerierne på deres hjemmeside.

Energimærket skal desuden være synligt i annoncen, når bygningen skal sælges eller udlejes.

Så længe gælder energimærket

Gyldigheden af bygningens energimærke afhænger af, hvornår det er udarbejdet.
  • Mærker udarbejdet efter den 1. september 2006Mærket er gyldigt i 7 år fra den dag, det er udstedt. Uanset hvad der står på det.
  • Mærker udarbejdet efter den 1. februar 2011Mærket er gyldigt i 10 år. Hvis energikonsulenten finder besparelser, der svarer til mere end 5 % af dit energiforbrug, gælder mærket dog kun i 7 år.
Find bygningens energimærke

Find energimærket på jeres bygning

Find energimærkningskonsulent
Statistik på energimærker

Find statistik
bygningers energimærker

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til energimærkning af boliger, så kontakt gerne vores kunderådgivning på EMO-info@ens.dk.