Hvad er energimærkning af bygninger?

Billede
Billede af energimærkning

Energimærket for en bygning består af et mærke med tilhørende energimærkningsrapport.

Det har 2 overordnede formål:

 1. Vise bygningens energimæssige kvalitet
 2. Pege på oplagte forbedringer

Energimærket vises på en skala fra A til G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010. Årstallet henviser til det bygningsreglement, som bygningen opfylder. Kun de bedste lavenergibygninger kan få A2015 og A2020.  

Bygninger skal typisk energimærkes i forbindelse med opførsel, salg og udleje. Et energimærke er gyldigt i 10 år. 

Se eksempel på energimærkningsrapport

Billede

Find energimærket på din bygning

Prøv vores værktøj og find ud af, hvilket energimærke din bygning har, og hvor energivenlig den er.

Find energimærke

Hvad kan du bruge bygningens energimærke til?

Energimærket er et oplagt værktøj, hvis din arbejdsplads gerne vil spare penge på strøm og varme. Det viser nemlig, hvilke tiltag der bedst kan betale sig.  

Energimærket beskriver både, hvor meget I kan spare på energiudgifter ved forskellige tiltag, og hvad det koster at gennemføre dem. Energimærker fra 2021 og nyere fremhæver de 3 mest oplagte tiltag.

Sådan udregnes energimærket

Energimærket fastlægges af en energikonsulent. Konsulenten måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug og derved energimærket.

Mærket afgøres af bygningens tilstand - ikke brug og adfærd

Energimærket er alene beregnet ud fra bygningen og nogle standardbetingelser for bl.a. vejr, driftstider og forbrugsvaner. Det betyder ikke noget for energimærket, hvad I rent faktisk bruger bygningen til, eller hvilken adfærd I har. Det beregnede forbrug bliver f.eks. ikke mindre, selvom I skruer ned fra 21°C til 19°C.

Din arbejdsplads kan derfor godt have et højt varmeforbrug, selvom bygningen har
energimærke A, hvis I f.eks. har skruet helt op for varmen og tit åbner vinduerne. Omvendt
kan I også have et lavt varmeforbrug, selvom bygningen har et dårligt energimærke, hvis I er
gode til at spare på varmen.

Vidste du...

Selvom adfærd ikke betyder noget for bygningens energimærke, har det stor betydning for jeres udgifter til el og varme. Få gode vaner sammen med dine kollegaer. Se vores bedste spareråd, og hent gratis materialer til en adfærdskampagne på arbejdspladsen.

Guide til energirigtig adfærd

Hvornår skal din arbejdsplads energimærkes?

Næsten alle bygninger skal energimærkes ved opførsel, salg og udleje. Nyopførte bygninger energimærkes, før de tages i brug eller meldes færdige.

Undtagelser for energimærkning

Din bygning er undtaget energimærkning, hvis mindst 1 af disse punkter gælder for den:

 • Er under 60 m2
 • Har et opvarmet areal under 60 m2, der udgør max 25 % af det samlede areal
 • Bruges til produktion eller landbrug
 • Skal sælges til nedrivning
 • Er fredet
 • Har så store mangler, at energimærket ikke kan beregnes

Læs mere i Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger § 3 og 5  

Du kan også være underlagt andre krav om energimærkning. Se, hvad der gælder for private virksomheder og offentlige arbejdspladser:

Krav om energimærke i handel og service – ikke produktion

Der er krav om energimærkning for mange bygninger inden for kontor, handel og service.  

Det er din virksomheds eget ansvar, at bygningen er energimærket. Hele bygningen energimærkes altid samlet.

Ingen krav for bygninger til produktion

Hvis din bygning bruges til produktion, er der typisk ikke krav om energimærkning – heller ikke ved salg eller udlejning.  

Din bygning regnes for en produktionsbygning, hvis over halvdelen af arealet bruges til produktion som f.eks. industri, landbrug, skovbrug og værksteder.

Det er anvendelseskoder i BBR-registeret, der afgør, om din bygning er undtaget fra kravet om energimærkning.

Se de konkrete undtagelser i Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger § 3 og 5

Hvornår skal bygninger til kontor, handel og service energimærkes?

Hvis bygningen er over 60 m2, skal den have et gyldigt energimærke, når bygningen opføres, eller når den sælges eller udlejes. Medmindre altså der gælder særlige undtagelser - se ovenfor.

I bygninger over 600 m2, der besøges af offentligheden, skal energimærket placeres synligt for brugere af bygningen, så længe det er gyldigt. Det gælder f.eks. butikker, supermarkeder, restauranter, teatre, banker og hoteller.

Alle offentlige bygninger skal energimærkes

For offentlige arbejdspladser er det enkelt: Alle offentlige bygninger over 60 m2 skal energimærkes. Medmindre altså der gælder særlige undtagelser - se ovenfor.

Det er arbejdspladsens eget ansvar, at bygningen er energimærket. Hele bygningen energimærkes altid samlet.

Hvornår skal offentlige bygninger energimærkes?

Hvornår din bygning skal energimærkes, afhænger af størrelsen:

 • 60-250 m2
  Bygningen skal have et gyldigt energimærke, hvis bygningen er opført, solgt eller udlejet inden for de seneste 10 år.
 • Over 250 m2
  Bygningen skal altid have en gyldig energimærkning, også selvom den ikke skal sælges eller udlejes. Energimærket udløber efter 10 år. Det kan også udløbe, hvis du energimæssigt ændrer bygningen væsentligt, f.eks. hvis du skifter varmeform. Forny energimærket, inden det udløber. 
Energimærket skal være synligt

Energimærket for din bygning skal sættes op, så det er synligt for dem, der kommer i bygningen. Energimærket skal også være synligt i annoncen, når bygningen skal sælges eller udlejes.

Alle ministerier skal desuden offentliggøre deres energimærker og energimærkningsrapporter for ministerierne på deres hjemmeside.