Spar energi som udlejer eller lejer

Se, hvordan I finansierer energiforbedringer og opnår driftsbesparelser uden konflikt.

Sæt gang i energiforbedringer

Som lejer kan din arbejdsplads påvirke udlejer til at energiforbedre ejendommen, og det gavner også jer. Se, hvad du kan gøre for at sætte gang i forbedringer af alt fra vinduer til lys og ventilation. Og hvordan du sikrer, at din arbejdsplads kun betaler for sit eget energiforbrug.

Fordele ved energirenovering

 

Bedre komfort og indeklima

I kan slippe for kulde og træk og støjgener.

Grøn profil

En klimavenlig firmaadresse styrker arbejdspladsens grønne profil.

Billigere drift

Hvis din arbejdsplads betaler for el og varme, kan I høste besparelsen af både energiforbedringer og driftsoptimering.

Tal med udlejer om muligheder for at få udført de forbedringer, du ønsker mest.

Erhvervslejeloven beskriver din arbejdsplads' muligheder og rettigheder som lejer.

Erhvervslejeloven på Retsinformation

Finansiering

Gå altid i dialog med udlejer om at finansiere energiforbedringer på en måde, der fungerer for alle.

2 modeller til finansiering
1. Forhøjet husleje - arbejdspladsen får energibesparelsen
Billede

Fordele

Din arbejdsplads kan spare penge samlet set, hvis udlejer vil acceptere en lang tilbagebetalingstid for investeringen.

Gør det nemt at få gennemført en forbedring, du ønsker, da investeringen er sikker for udlejer.

Billede

Ulemper

Når energibesparelsen ikke matcher huslejeforhøjelse.

Hvis din arbejdsplads flytter få år efter, har I betalt for en forbedring, andre vil få mere glæde af.

2. Fastfrosset husleje - I kender jeres udgifter

Din arbejdsplads kan slippe for huslejeforhøjelse, men så er det udlejer, der får besparelsen på el og varme.

Billede

Fordele

Forbedringen betaler sig selv - arbejdspladsen får et bedre lejemål uden huslejestigning.

Billede

Ulemper

I har ikke mulighed for at spare penge via energirigtig adfærd.

Du får sværere ved at få gennemført forbedringer, da finansieringen er mere usikker for udlejer.

Find et godt kompromis

Forsøg at indgå et kompromis, hvis I er utilfredse med udlejers planer. I kan f.eks. foreslå:

Lang tilbagebetalingstid på nogle forbedringer

F.eks. kan nye vinduer eller tag betales over 20 år og ventilation eller belysning over 3-5 år, så I kun får en mindre huslejestigning.

Betaling ved opsigelse

Du kan tilbyde at forpligte din arbejdsplads skriftligt til at betale en større bid af forbedringen, hvis du opsiger jeres lejemål inden for et bestemt antal år – mod at udlejer vælger længere tilbagebetalingstider, så huslejestigningen bliver lille eller nul.

Spar energi via lejekontrakten

Den bedste mulighed for at påvirke udlejer til at energiforbedre er, når din arbejdsplads indgår eller genforhandler lejekontrakt. Lejekontrakten beskriver jeres muligheder og rettigheder og skal følge Erhvervslejeloven. Få hjælp fra en advokat, hvis du er i tvivl om lejekontrakten.

Gode råd om lejekontrakt

 • Vær opmærksom på mulige huslejestigninger
  De fleste lejekontrakter giver udlejer mulighed for at gennemføre renoveringer og finansiere dem via huslejeforhøjelse.
 • Stil energikrav
  Brug forhandlingen om lejemålet til at stille energikrav til udlejer. F.eks. om nye vinduer, LED-lys eller forbedring af bygningens energimærke. Stil krav om, at udtjente og energitunge bygningsdele forbedres uden ekstraudgifter for jer. F.eks. bør udlejer udskifte utætte vinduer som en del af almindelig vedligeholdelse.
 • Sørg for individuel energiafregning
  Stil krav om bimålere på jeres lejemål, så arbejdspladsen kun betaler for den el og varme, I selv bruger. Det giver jer mulighed for at spare penge via energirigtig adfærd.
 • Definér ansvar for vedligehold og installationer
  Sørg for, at lejekontrakten indeholder en klar, udførlig ansvarsfordeling for vedligeholdelse og tekniske installationer. Det er en fordel for både ejer og lejer.
 • Gør udlejer ansvarlig for installationer
  Gå efter, at udlejer ejer og er ansvarlig for ejendommens byggetekniske installationer som varme, vand, ventilation og belysning. Det er det nemmeste for jer.
 • Få beskrevet jeres muligheder for at energiforbedre
  Kontrakten bør beskrive jeres muligheder for som lejere selv at energiforbedre bygningen. Hvis du f.eks. gerne vil lægge solceller på taget, kan du lave en aftale om, at du gennemfører projektet, men udlejer køber forbedringen, hvis I flytter fra lejemålet.

Drift: Spar på el og varme

I kan spare penge ved at spare energi, hvis din arbejdsplads betaler for el og varme som en del af lejemålet.

Hvis I ikke har ansvar for installationer

Din arbejdsplads kan spare penge her og nu med energirigtig adfærd. Det kræver ingen investeringer. Vi har samlet de bedste spareråd og tilbyder gratis materialer til en adfærdskampagne på arbejdspladsen.

Hjælp til adfærd

Hvis I har ansvar for installationer

Du kan spare penge ved at forbedre tekniske installationer som belysning og ventilation i lejemålet, hvis din arbejdsplads har ansvaret for dem. F.eks. kan man spare 50-90 % ved at skifte fra halogenspots til LED-pærer.

Hjælp til installationer

Billede

Spar energi som udlejer eller lejer

Se, hvordan I finansierer energiforbedringer og opnår driftsbesparelser uden konflikt.