Gode råd til drift af ventilation

Vi har samlet de bedste råd til at forbedre driften af jeres ventilationsanlæg og bevare et godt indeklima. Selvom din arbejdsplads har en serviceaftale, kan I stadig spare strøm og varme ved selv at justere ventilationen løbende efter behovet. Spørg jeres servicefirma om hjælp, hvis du er i tvivl om noget.

El
El

Lav en serviceaftale

Få tjekket jeres ventilation 1 gang om året. Udgiften til service tjener sig generelt hurtigt hjem, fordi der er meget energi at spare. Vælg et certificeret firma, som er godkendt af VENT-ordningen.

Find firma

El
El

Tilpas luftmængden

Tilpas mængden af luft efter behovet. Vælg et luftskifte på 7-10 liter i sekundet for hver person i et kontor. Det svarer til mindst 630 m3/time for 25 ansatte. Husk at justere, hvis I bliver færre eller flere.

El
El

Begræns driftstiden

Indstil ventilationen til at starte, lige før lokalerne skal bruges, og til at slutte, når de sidste er gået. Zoner med særlige behov som f.eks. server- og kemikalierum bør have deres eget anlæg eller styres separat.

El
El

Rens filtre og insektnet

Snavs kan koste på elregningen. Det gælder særligt tilstoppede filtre samt blade og støv ved insektnettet foran indsugningen. Rens efter behov.

El
El

Skift filtre ofte

Ventilationsfiltre skal skiftes flere gange om året. På mindre anlæg er det tit meget enkelt. Få dem, der servicerer jeres ventilation, til at vise dig, hvordan du gør - eller få en fast aftale om udskiftning af filtre.

El
El

Rengør varme- og køleflader 1 gang om året

Sluk ventilationen, og vask fladerne. Se i vedligeholdelsesmanualen, hvor fladerne sidder. Hvis I har elvarmeflader, må de ikke blive våde, så brug en støvsuger. Det er typisk i mindre anlæg. 

El
El

Rens kanaler hvert 5. - 10. år

Få jeres ventilationsfirma til at rense jeres kanaler f.eks. hvert 5. eller 10. år for at sikre effektiv ventilation og undgå støv og partikler i ventilationsluften.

Varme
Varme

Ventiler med kølig luft

Indstil til så lav temperatur, som det er komfortabelt i fyringssæsonen. Ventilationsluften bør generelt være ca. 2 °C lavere end rumtemperaturen.

Varme
Varme

Juster lokalt ved træk

Hvis nogen klager over træk, så juster ventilationen i det enkelte rum i stedet for at hæve temperaturen i hele bygningen. Træk skyldes ofte, at armaturerne sidder for tæt eller blæser i en forkert retning.

El
El

Dårlig lugt? Test luftretning

Dårlig lugt kan skyldes, at armaturerne sidder for tæt, så luften blæser langs loftet og ud gennem udsugningen uden at nå ned i opholdszonen. Test med en røgpind, hvor luften reelt ryger hen.

Varme
Varme

Lad temperaturen svinge

Hvis I har CTS-anlæg, så lad temperaturen svinge mellem f.eks. 20-24 °C, uden at det sætter gang i varme eller køling. Hvis den er sat til f.eks. præcis 21 °C, vil I bruge energi på at varme eller køle, så snart temperaturen kommer over eller under 21 °C.

Vidste du…

Hvis du reducerer mængden af luft med 20 %, kan I spare op til 45 % strøm til ventilation. Det skyldes, at elmotorens arbejde for at transportere luften falder kraftigt med luftmængden.

Guide: Tjek ventilationen

Spilder I penge på ventilation? Mange arbejdspladser har et eller flere af de her problemer med ventilationen:

 • Kører hele døgnet, ikke kun i arbejdstiden
 • Skifter mere luft end nødvendigt
 • Mangler effektiv varmegenvinding
 • Forældede komponenter og styring.

Din arbejdsplads kan ofte spare penge på ventilation med små eller ingen investeringer. I kan også få et bedre indeklima med færre sygedage og højere produktivitet. Brug vores guide til at optimere.  

Hvis der er noget, du ikke selv kan gøre, så få hjælp af et ventilationsfirma. Vælg et firma, der er godkendt af VENT-ordningen.

Find firma 

Billede

Hvor meget luft skal I bruge?

Sådan tjekker du

Du kan finde store besparelser ved at sammenligne jeres behov for ventilation med, hvor meget I reelt ventilerer.

Beskriv behovet

Begynd med at beskrive behovet for luftskifte. Hvis din virksomhed f.eks. er et kontor, er en god tommelfingerregel 7-10 liter luft pr. person pr. sekund.

Spørg dig selv:

 • Har behovet ændret sig?
  Har I f.eks. ændret brugen af lokaler eller er blevet flere eller færre ansatte, siden anlægget blev installeret.
 • Hvordan varierer behovet for luftskifte?
  Tænk i døgn, uge og år. Hvis der f.eks. er tomt om natten, næsten tomt i weekenden, og flere arbejder hjemme om vinteren, giver det forskellige behov for ventilation.
 • Er der forskellige behov på samme tid?
  Behov kan variere i forskellige dele af bygningen. F.eks. hvis en del af bygningen er produktion, og den anden kontor.
Sæt CO2-målere op

I kan også tjekke behovet ved at sætte simple CO2-målere op i hvert rum. En måler koster kun et par hundrede kroner.  

Du kan bruge målerne til at tjekke, om du kan skrue ned for ventilationen uden at få dårlig luft.  

CO2-indholdet i luften er nemlig en god indikator for luftkvalitet. Det bør være under 1000 ppm.  

Mål luftskiftet

Mål, hvor meget I reelt ventilerer. Har din virksomhed CTS-system, kan du som regel aflæse luftskiftet. Ellers kan du få hjælp af et ventilationsfirma til at måle det. 

Find ud af, om luftskiftet varierer efter jeres behov.

Sådan forbedrer du

Tilpas luftskiftet, så det passer til jeres behov. Det kan du gøre på flere måder:

 • Styr luftskiftet automatisk
  Udnyt muligheden, hvis jeres ventilation kan styres automatisk efter CO2-niveauet. Indstil anlægget til at skrue op og ned efter behovet. Det kræver som regel CTS-anlæg med sensorer og er mest almindeligt i større kontorer.  
 • Del ventilationen op i zoner 
  Hvis der er forskellige behov for ventilation i forskellige dele af bygningen, så få delt ventilationen op i zoner. Sørg for lokalt udsug, hvis I har processer som f.eks. svejsning.

Hvornår skal I ventilere?

Sådan tjekker du

Beskriv behovet

Find ud af, hvornår der er brug for ventilation:  

 • Hvornår er der folk på arbejde?
 • Hvornår er der gang i evt. processer, der kræver ventilation?
Tjek driftstider

Find ud af, om ventilationen kører på tidspunkter, hvor I ikke har brug for det.  

Du kan tjekke på 3 måder:

 1. Besøg bygningen uden for arbejdstid. Så kan du også se, om I spilder energi på andre ting.
  Guide til gennemgang af virksomheden
 2. Bed jeres servicefirma om at tjekke tidsindstillingerne for ventilationen.
 3. Tjek selv indstillingerne. Det er nemmest, hvis I har CTS-anlæg.

Sådan forbedrer du

Skru ned for den tid, anlægget kører, så I kun ventilerer, når I har behov for det.

I kan som regel nøjes med at ventilere i arbejdstiden. Tænd for ventilationen, lige før arbejdsdagen begynder, og sluk igen efter arbejde.

Det er ikke nødvendigt at ventilere, hvis nogle få kommer ind om aftenen eller i weekenden. Husk dog udsugning, hvis I arbejder med processer som f.eks. svejsning.

Sådan ændrer du driftstiden

Har I et mindre ventilationsanlæg, er det billigt at etablere simpel tidsstyring. Få hjælp af et ventilationsfirma.

Har I allerede tidsstyring, kan du ændre indstillingerne, så driftstiden passer med jeres arbejdstid.

Har I CTS-anlæg, kan du bruge det til at styre driftstiden. 

Genbruger I varmen?

Ved du, om der er varmegenvinding på jeres ventilationsanlæg?

Varmegenvinding genbruger varmen fra udsugningsluften til at opvarme den friske luft, der blæses ind. Det sparer jer for et stort varmetab.

Sådan tjekker du

Varmegenvindingen sidder ved blæseren på ventilationsanlægget. Hvis du ikke ved, om I har varmegenvinding, så få et ventilationsfirma til at tjekke det.

Hvis I har varmegenvinding

Undersøg virkningsgraden for jeres varmegenvinding.

Virkningsgraden er et tal, der beskriver, hvor mange % af varmen fra jeres udsugningsluft, der bliver genbrugt. Jo højere virkningsgrad, jo lavere varmetab.

Du kan som regel se virkningsgraden på selve varmegenvindingen.

Sådan forbedrer du

Få varmegenvinding, hvis I ikke har det. Indhent flere tilbud.

Hvis I har varmegenvinding

Hvis varmegenvindingen er mindre end 70 %, kan det sandsynligvis betale sig at investere i bedre varmegenvinding. Få et ventilationsfirma til at vurdere det.  

Hvis det kan betale sig, så indhent gerne flere tilbud på bedre varmegenvinding. 

Slukker varme- og køleflader selv?

Sådan tjekker du

Varme- og køleflader skal slukke efter årstid.

Varmefladen skal være slukket om sommeren, og kølefladen slukket om vinteren – ellers kan I få et stort energispild. De bør slukke af sig selv, men det kan gå galt.  

 • Tjek tidligt på sommeren, om varmefladen er slukket.  
 • Tjek tidligt på vinteren, om kølefladen er slukket.  

Du tjekker ved at mærke på selve varme- og kølefladen.

Tjek ved samme lejlighed, om der løber væske ud af varme- eller køleflader.

Sådan forbedrer du

Hvis en varme- eller køleflade er tændt uden for årstiden, så få et ventilationsfirma eller en vvs’er til at ordne det for dig.

Hvis I har CTS-anlæg, kan du evt. selv tjekke, om styringen her er indstillet rigtigt. Juster indstillingerne, hvis det er her, den er gal.

Hvis du opdager en lækage, så få hjælp af en vvs’er til at reparere den.

Er der sære lyde?

Hvis ventilationsanlægget lyder unormalt, kan det være tegn på fejl eller slidte dele, som giver jer ekstra udgifter til strøm eller varme.

Sådan tjekker du

Stil dig tæt op ad ventilationsanlægget, og lyt efter vibrationer og unormale lyde.  

Hvis du ikke kender den normale lyd fra anlægget, kan du spørge, hvordan det skal lyde i forbindelse med et serviceeftersyn.

Sådan forbedrer du

Få hjælp fra et ventilationsfirma, hvis noget lyder forkert.  

Følg op og sæt mål

Følg med i besparelserne fra din indsats, og sæt et mål for jeres elforbrug til ventilation.

For at følge med i forbruget har du brug for en elmåler på selve ventilationsanlægget. Det hedder en bimåler.  

Få en elektriker til at installere en bimåler, hvis I ikke har det. Det er billigt i forhold til de besparelser, det kan give.

Opdag fejl i tide  

Når du kan følge forbruget, kan du også bedre opdage, hvis noget er galt – f.eks. hvis ventilationsanlægget pludselig bruger mere strøm.

Brug benchmark til at sætte mål  

Hvis I har flere lokationer, der minder om hinanden, kan du bruge det til at sætte mål for elforbruget til ventilation. Udregn elforbruget pr. m2 og mål det op mod hinanden. 

Spar 29 % med TBT under 4 år

Produktionsvirksomheder kan typisk spare 29 % af den el, der bliver brugt på ventilation og udsugning, med en tilbagebetalingstid på 4 år.

17 % af virksomhedernes samlede elforbrug går til ventilation - heraf halvdelen til rumventilation. 

Kilde: Kortlægning af energiforbrug og opgørelse af energisparepotentialer i produktionserhvervene 2022

Renover ventilationen

Hvis jeres ventilationsanlæg er godt men ikke spritnyt, kan I ofte spare stort med nogle små forbedringer. Spørg en installatør, hvad der er oplagt hos jer, og hvor meget I kan spare – f.eks.:

Sørg for varmegenvinding

Hvis I ikke har effektiv varmegenvinding, så få det. Varmegenvinding genbruger varmen fra udsugningsluften til indblæsningsluften. Med varmegenvinding kan I typisk spare 50-60 % af den varme, I ellers ville bruge til at varme indblæsningsluften.

Styr driftstiden automatisk

Ved hjælp af et ur eller sensorer kan du styre ventilationen, så den slukker, når der ikke er behov for ventilation.  

Skift fra remtræk til direct drive

Et remtræk er en rem fra elmotoren til ventilatoren, som får den til at dreje. Spørg i forbindelse med et eftersyn, om det er muligt at koble motoren direkte på ventilatoren uden remtræk – det kaldes direct drive.  

Direct drive kan spare 3-4 % af elforbruget. Det er en stor besparelse, hvis I bruger meget strøm til ventilation.  

Hvis I har CTS-anlæg: Styr luftmængden automatisk

I kan spare meget ved at styre luftmængden automatisk efter CO2-niveauet i lokalerne. Det kan dog være dyrt at etablere og kræver, at nogen kan styre det, efter det er installeret. Få en installatør til fortælle om muligheden og give dig et tilbud. 

Vidste du…

I sparer både strøm og varme ved at optimere ventilationen.

Elforbruget er den største udgift, men ventilation giver også et varmetab – selv hvis din virksomhed har effektiv varmegenvinding.

Billede

VENT-ordningen giver dig sikkerhed

Vælg et ventilationsfirma, der er godkendt af VENT-ordningen. Så er du sikker på, at firmaets teknikere har høj faglig viden. Et VENT-firma skal opfylde særlige kvalitetskrav og bliver kvalitetssikret og kontrolleret løbende.

Billede

Køb effektive motorer eller ventilatorer

Hvis en elmotor eller ventilator på ventilationsanlægget går i stykker, så bed installatøren om en ny, der lever op til kravene i vores indkøbsanbefalinger. Så får du et effektivt produkt, der holder elregningen nede.

Anbefalingerne er baseret på EU-forordningen om miljøvenligt design af ventilatorer (EF) Nr. 327/2011. De anbefalede mindstekrav til virkningsgrad er baseret på resultater fra ”EU review study for fans”.

Mindstekrav til virkningsgrad
Aksialventilator
Statisk virkningskrav     4,56 x ln(P) – 10,5 + 50
Totalt virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 64
Halvaksialventilatorer
Statisk virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 57
Totalt virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 67
Centrifugal- og kammerventilator med fremad- eller bagudrettede skovle - Under 5 kW
Statisk virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 52
Totalt virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 57
Centrifugal- og kammerventilator med fremad- eller bagudrettede skovle - Over 5 kW
Statisk virkningskrav 1,1 x ln(P) – 2,6 + 64
Totalt virkningskrav 1,1 x ln(P) – 2,6 + 67
Tangentialventilatorer
Totalt virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 21
Mindstekrav til energieffektivitet
Aksialventilator
Statisk virkningskrav     1,1 x ln(P) – 2,6 + 50
Totalt virkningskrav 1,1 x ln(P) – 2,6 + 64
Halvaksialventilatorer
Statisk virkningskrav 1,1 x ln(P) – 2,6 + 57
Totalt virkningskrav 1,1 x ln(P) – 2,6 + 67
Centrifugal- og kammerventilator med fremad- eller bagudrettede skovle - Under 5 kW
Statisk virkningskrav -
Totalt virkningskrav -
Centrifugal- og kammerventilator med fremad- eller bagudrettede skovle - Over 5 kW
Statisk virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 64
Totalt virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 67
Tangentialventilatorer
Totalt virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 21

Køb nyt ventilationsanlæg

Gamle ventilationsanlæg er ofte dyre i drift. Med et nyt anlæg sparer I el, varme, vedligeholdelse og CO2.

Sådan får I ny ventilation

Få gennemgået ventilationen på din arbejdsplads, og bed om forslag til den bedste løsning. Skal I f.eks. have nyt anlæg, eller er det nok at renovere?  

Indhent flere tilbud fra firmaer, som er godkendt af VENT-ordningen.

Brug vores kravspecifikationer til at sikre et effektivt anlæg, der sparer penge til el og varme. Bed om, at jeres nye ventilationsanlæg lever op til kravene.  

Kravspecifikationer for ventilation

Find firmaer på VENT.dk

Husk tilskud

Private virksomheder kan få tilskud fra Erhvervspuljen på op til 50 % af omkostningerne til et nyt ventilationsanlæg.  

Se, hvordan du søger tilskud 

Store løbende besparelser

Danske industrivirksomheder kan spare op til 12 % af ventilationsanlæggets udgifter til el, når de går det efter i sømmene og forbedrer det.

Kilde: Kortlægning af energiforbrug og opgørelse af energisparepotentialer i produktionserhvervene 2022

Undgå køling

Køling koster og kan i mange tilfælde undgås. Her er 3 tips til at undgå køling:

 1. Brug solafskærmning: Gardiner, markiser, tagudhæng mv.
 2. Ventilér med uopvarmet friskluft om natten for at køle bygningen ned om sommeren
 3. Skru op for luftskiftet om dagen for at give en følelse af afkøling uden køling

Hvis du har brug for at køle

Tjek, at radiatorer er slukkede, og vinduer er lukkede, inden du tænder kølingen. Ellers giver det et kæmpe energispild, der koster mange penge og uden at hjælpe det store på indeklimaet. 

Særligt om ventilation i din branche

Landbrug: Ventilation i stalden

Energiforbruget til ventilation i svinestalde udgør en mærkbar del af det samlede energiforbrug i et landbrug.

Læs mere her

Industri: Ventilation i produktionen

Ventilations- og udsugningsanlæg står for op til 15 % af det samlede elforbrug i virksomheder. Ofte er der et stort sparepotentiale

Læs mere her