Store fællestræk ved LEAN og energieffektivisering

Der er mange overlap i metoder og angrebsvinkler mellem LEAN og energieffektivisering. En virksomhed med høj produktivitet og god logistik vil typisk også have gode energinøgletal.

Billede

Det skal I overveje

Hvis I overvejer at bruge LEAN-metoder i energiarbejdet, kan I tage udgangspunkt i 3 spørgsmål:

 1. Er LEAN relevant for jer?

  Relevante LEAN-begreber kan være:

  - Udbredt tomgangskørsel
  - Fejlproduktion
  - Spild

  Eller det kan dreje sig om en bredere kortlægning af produktivitetsforhold og flaskehalse for at opnå en mere effektiv produktion med lavere energiforbrug.
  Handler jeres indsats primært om tekniske ombygningsprojekter, er LEAN næppe relevant for jer.

 2. Hvor meget skal medarbejderne inddrages i energiarbejdet?

  LEAN kan f.eks. være et fokusområde i selvstyrende grupper, i regelmæssige tavlemøder i produktionen eller lignende. Erfaringen viser, at LEAN i højere grad end energiledelse er godt til at inddrage medarbejdere i produktionen.

 3. Skal energiledelse forankres i LEAN-organisationen?

  Ved at forankre energiledelse i LEAN-organisationen bliver det ofte nemmere at få gennemført forbedringsprojekter på tværs. Typisk har LEAN-området bedre adgang til virksomhedens ledelse. Et samarbejde på tværs af områderne kan derfor give nye muligheder for at forbedre energieffektiviteten. Risikoen er, at energi kommer til at stå svagt ved siden af andre forbedringsprojekter.

Få ekstern rådgivning til at skabe overblik

Arbejdet med LEAN vil typisk begynde med en analyse, som bl.a. skal afdække energitab i fremstillingsprocessen. Det gælder, uanset om tabet er betinget af maskiner, procesforhold eller menneskelige faktorer. Det kan anbefales at involvere en erfaren konsulent som sparringspartner i processen.

Kom godt i gang

Energistyrelsen har udgivet et temahæfte om energieffektivisering med LEAN-metoder. Hæftet indeholder bl.a. en praktisk guide til at komme i gang og en række cases fra virksomheder, som har arbejdet med LEAN og sparet energi.

Billede
LEAN og produktivitet

Temahæfte om LEAN og produktivitet. Opsamling på erfaringer og best practices fra dansk erhvervsliv.

Download

Hvad har andre virksomheder gjort?

Tusindvis af danske arbejdspladser er allerede i gang med at spare energi, penge og CO2. Her kan du møde nogle af dem og få inspiration til din egen arbejdsplads.

Se alle erhvervscases

Se alle offentlige cases

Projekter produktionsoptimering

Se eksempler på produktionsoptimering med betydning for energiforbruget i rapporten nedenfor.

Billede

Nyhedsmail

Vi sender en e-mail til dig, når vi har relevant information angående energibesparelser, CO2-reduktioner, Erhvervspuljen, og når der er ny viden, der passer til din branche.

Billede