Få støtte fra Erhvervspuljen

Med Erhvervspuljen kan din virksomhed få tilskud til at sænke energiforbruget og CO2-udledningen. På den måde kan du spare penge og samtidig styrke konkurrenceevnen og din virksomheds grønne profil.

Billede

Her kan du spare

Inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg bruges bl.a. til at tørre landbrugsprodukter, opkoncentrere mælk og til at fremstille medicinske produkter og byggematerialer.

Den slags processer har et stort forbrug af især termisk energi, og det giver høje energiudgifter. Derfor kan der også være store besparelser at hente ved at effektivisere anlæg og processer.

Gå systematisk til værks

Du opnår de bedste resultater ved at gå systematisk til værks og analysere jeres energibehov og anlæggets effektivitet og drift. Tag udgangspunkt i de 3 overordnede temaer:

 

Begræns behovet 

Hvordan kan du undgå at tørre, inddampe og destillere mere end højst nødvendigt? Og kan du optimere andre parametre til mere energieffektiv drift?

Effektiviser anlæg 

Du opnår de største besparelser ved at forbedre anlæggenes virkningsgrader. Det kan du f.eks. gøre ved at bruge varmepumper til at optimere processerne eller investere i ny og bedre teknologi. Der kan også være meget at spare ved at bruge mekanisk damprekompression til destillation og inddampning.

Tiltagene koster noget og kræver typisk ekstern rådgivning. Til gengæld medfører det ofte andre fordele og muligheder i produktionen, f.eks. højere kapacitet.

Læs mere om varmepumper i virksomheder

Optimer driften 

Kan du f.eks. minimere opstarts- og nedlukningstid eller perioder med rengøring og standby-drift?

Du finder typisk de nemmeste og billigste energibesparelser ved at overvåge og optimere driften, og det kræver ofte ikke ekstern rådgivning. 

 

Kom godt i gang

Energistyrelsen har udgivet et temahæfte om inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg. Hæftet indeholder bl.a. en praktisk guide til at komme i gang og en række cases fra virksomheder, som har optimeret anlæggene.

Billede
Energieffektivisering af inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg

Temahæfte om inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg. Opsamling på erfaringer og best practices fra dansk erhvervsliv.

Download pdf

Inspiration til projekter

Listen her er eksempler på projekter med inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg i danske virksomheder gennemført under Energistyrelsens aftaleordning om energieffektivisering.

Du kan også lade dig inspirere af cases fra et stort elektrificeringsprojekt under Industriens Fond:

Se cases fra "Elektrificering af fødevareindustrien"

 • Øget tørstofindhold i feed til spraytørreanlæg
 • Analyse af samspil mellem råvarekvalitet og behov for rengøring (CIP) af inddamper
 • Forøget pressekapacitet for råvarer for reduktion af tørrekapacitet
 • Nedbringelse af proteinandel i råvarefeed for bedre presning
 • Udvikling af simuleringsmodel for driftsparametre i tørreri
 • Brug af enzymer til at øge tørstofindhold i feed til inddamper
 • Muligheder for at øge afdampning ved lavt tryk og varmegenvinding
 • Forøgelse af tørstofindhold i slurry før spraytørrer
 • Fortørring med udeluft
 • Ny teknologi (spray) for øget tørreeffektivitet i sprayanlæg 
 • Feasibilitystudie for MVR-inddamper som erstatning for TVR-inddamper
 • Vurdering af alternativ eller supplerende tørreteknologi baseret på mikrobølger
 • Etablering af ekstra forvarmer til inddamperanlæg for at udnytte spildvarme
 • Brug af varmepumpe til forvarmning af feed til spraytørreanlæg
 • Etablering af ekstra lav-tryktrin i TVR-inddamper
 • Optimering af varmevekslere og temperaturforhold i inddamperanlæg
 • Udnyttelse af afkastvarme fra spraytørreanlæg til fjernvarmeformål
 • Udskiftning af gamle pumper på inddampningsanlæg
 • Procesintegrationsstudie omring inddamper-, koge- og tørreanlæg
 • Kapacitetsforøgelse af tørreanlæg for at nedbringe specifikt energiforbrug
 • CIP-bart filter til afkastlugt fra spraytørreanlæg
 • Optimering af reflux i destillationskolonne
 • Styring af vandindhold efter fluidbedtørrer
 • Produktspecifikke nøgletal til operatører af tørreanlæg
 • Optimering af CIP-procedurer for inddamper- og tørreanlæg
 • Kortlægning af OEE for reduktion af tomgangsdrift på udvalgte anlæg
 • Behovsstyring af blæserdrift i tørreovn
 • Produktivitetsanalyse for inddamperanlæg
 • Rensning og optimering af varmevekslere i tørresektion
 • Benchmarking af tørrelinjer