Værdi er mere end sparet energi

Forbedringer, der sparer energi, giver ofte forskellige sidegevinster som f.eks. højere produktivitet og bedre arbejdsmiljø. Værdien af sidegevinsterne kan være flere gange større end selve energibesparelsen. De kaldes Non Energy Benefits – eller NEB’er.

Eksempler på NEB'er

Billede

Regn NEB’er med, når du overvejer at investere i energiforbedringer. Der er 2 måder at gøre det på:

 1. Beregning
  Undersøg, hvad din arbejdsplads kan opnå inden for de relevante NEB’er som f.eks. produktivitet, vareflow mv. Det er tidskrævende og i nogle tilfælde ikke muligt at få præcise tal.
 2. Vurdering
  Få relevante kollegers vurdering af den økonomiske værdi af NEB’erne. Metoden er subjektiv, men et godt alternativ til en beregning. Du kan f.eks. beskrive det ved at sætte energibesparelsen til indeks +100 og vurdere NEB’erne ift. det.

  Eksempler:
  - Hvis øget produktivitet er dobbelt så værdifuldt som energibesparelsen, tildeles produktivitet værdien +200.
  -  Hvis de øgede udgifter til vedligehold svarer til halvdelen af energibesparelsen, tildeles vedligehold en værdi på -50.

Kom godt i gang

Der er størst chance for, at beslutningstagerne på arbejdspladsen siger ja til en investering, når du kan vise de tal, som bliver efterspurgt.

Forbered 3 ting, før du præsenterer et investeringsforslag:

 1. Indhent tilbud
  Helst fra flere leverandører. Beskriv kravene til anlægget for at sikre, at tilbuddene kan sammenlignes. Det er vigtigt at få oplysninger om forventet levetid og omkostninger til vedligeholdelse.
 2. Værdisæt gevinsterne
  Beregn de forventede energibesparelser, og sæt tal på værdien af NEB’er i projektet. Husk, at der både kan være positive og negative sideeffekter.
 3. Find de økonomiske nøgletal
  Undersøg, hvad den interne rente i virksomheden er, og hvilke økonomiske nøgletal der vinder størst genklang i organisationen. Beskriv investeringen ud fra virksomhedens økonomiske fokus, f.eks. IRR eller NPV. Læs mere herunder.

Sæt de rigtige tal på besparelsen

Langt de fleste energispareprojekter vurderes ud fra, hvornår investeringen tjener sig hjem i energibesparelser. Det kaldes den simple tilbagebetalingstid. Men det er ofte for simpelt. 

Andre metoder viser bedre værdien af projektet. Det er tit også metoder, der bruges i arbejdspladsens økonomiafdeling. Ved at bruge dem, bliver det nemmere at få grønt lys til en investering.

3 måder at sætte tal på værdien
 1. Return On Investment – ROI
  Investeringens årlige afkast i %. ROI kan hurtigt vise, om en investering kan være attraktiv. Hvis din arbjedsplads f.eks. investerer 100.000 kr. i et projekt, der skærer 40.000 kr. af de årlige energiudgifter, bliver ROI 40 %.
 2. Internal rate of return – IRR
  Viser investeringens årlige afkast i %, uanset hvor langt ud i fremtiden investeringen går. IRR medregner pengenes ændrede værdi over tid og kan sammenlignes med virksomhedens afkastkrav.
  Få hjælp til at beregne det interne afkast med Excel på office.com
 3. Net Present Value – NPV
  Udtryk for det rene overskud af investeringen, når alle udgifter er betalt. Gør det muligt at sammenligne udbyttet af projekter med forskellig levetid og afkast.
  Få hjælp til at beregne nutidsværdien med Excel på office.com

Læs mere

Energistyrelsen har udgivet 3 hæfter, der klæder dig på til at vurdere værdien af energiforbedringer. Hæfterne indeholder bl.a. praktiske guides og inspirerende cases.

Billede

Vurder økonomien ved investeringer i energiforbedringer

Skab bedre beslutningsgrundlag for investeringer i energieffektivisering. Se værktøjer til økonomisk vurdering og prioritering af energiforbedringer på din arbejdsplads.

Download pdf

Billede

Sæt tal på energipræstationen med retvisende nøgletal

Værktøjer til udvikling af retvisende energiindikatorer. Skab bedre energinøgletal – og dermed bedre beslutningsgrundlag for projekter på din arbejdsplads.

Download pdf

Billede

Værdisætning af sidegevinster til energispareprojekter

Energibesparelser er mere end energi. Brug sidegevinsterne som løftestang for energieffektivisering – de kan i sidste ende have større betydning.

Download pdf

Optimering af gasforbruget

Idé-Pro knækkede koden til optimering af gasforbruget

Få støtte fra Erhvervspuljen

Med Erhvervspuljen kan din virksomhed få tilskud til at sænke energiforbruget og CO2-udledningen. På den måde kan du spare penge og samtidig styrke konkurrenceevnen og din virksomheds grønne profil.

Billede