Stop varmetabet

Sluser eller forrum mellem lager og modtagerområder forhindrer et stort varmetab. Men 58 % af alle lagre har dem ikke. Overvej, hvordan I kan holde på varmen og samtidig arbejde uhindret med at modtage og udsende varer. Løsningen kan f.eks. være:

 • Hurtig- eller sluseporte, som nemt og hurtigt kan lukkes op og i, så de ikke forstyrrer den daglige drift.
 • Lameller, der lapper ind over hinanden og forhindrer gennemtræk.
 • Slusehuse, der lukker tæt, giver bedre pladsudnyttelse indendørs.
 • Porttætninger, der forbedrer energieffektiviteten og arbejdsforholdene ved at beskytte mod vejr og træk under lastning.

Spørg en montør eller leverandør, hvilken løsning der er bedst for jer.

Et alternativ til traditionel opvarmning

Kun 1 ud af 4 af engrosbranchens lagre bruger strålevarme, selvom der er mange fordele:

 • Mindre varmeforbrug

  Fjernvarme og varmen fra egen varmeproduktion, f.eks. oliefyr, gasfyr og biomassefyr, kan anvendes, hvilket reducerer jeres varmeforbrug markant.

 • Lavere rumtemperatur

  Strålevarme har den egenskab, at den oplevede temperatur medfører, at I kan sænke rumtemperaturen med typisk 4 grader.

 • Mindre elforbrug

  Har jeres lager i dag en varmeflade/caliofere, så vil I oven i varmebesparelserne også kunne spare den el, som fladen bruger til at cirkulere luften.

 • Kan kombineres

  Strålevarme fungerer fint i kombination med anden opvarmning, så I kan få en skræddersyet løsning til jeres virksomhed.

Skift fra olie, naturgas og elvarme

Knap 4 ud af 10 lagre har oliefyr, gasfyr eller elvarme. Er I blandt dem, så tal med en rådgiver om at konvertere til mere klimavenlige energikilder, f.eks. en varmepumpe. Hvilken pumpe, I skal vælge, afhænger af behov, varmeforbrug og nuværende opvarmningsform.

Læs om varmepumper til virksomheder

Sæt behovsstyring på ventilationsanlægget

3 ud af 4 lagre mangler behovsstyret ventilation – dvs. et ventilationsanlæg, som styres efter behovet i lokalet i stedet for at køre konstant.

Læs mere om ventilation

Skift til energivinduer eller sæt energiruder i

Er jeres vinduer dårlige til at holde på varmen? Så er det tid til at forbedre eller udskifte dem. Ud over sparede varmeudgifter kan I slippe for træk, kuldenedfald og kondens.

Hvis rammen er i ok stand, behøver I som udgangspunkt ikke udskifte hele vinduet. Så kan I forbedre det ved f.eks. at installere en forsatsrude eller skifte ruderne ud med energiruder.

Køber I nyt, så vælg de kvalitets- og energimæssigt bedste vinduer på markedet. Selvom de ofte er dyrere, tjener I det ind i længden på en mindre varmeregning.

Isoler tag, vægge og gulv

 • Tag

  Hvis I skal reparere taget eller tagbeklædning, er det en god idé at efterisolere taget samtidig. Efterisoler til mindst 300 mm – eller 400 mm for at opnå lavenerginiveau. Lavenerginiveau giver den bedste økonomi på lang sigt.

 • Vægge og gulv

  Isoler ydervægge og gulve. Husk også at isolere mod uopvarmede rum. Det er bedst at isolere bygningen udvendigt, fordi det giver lavest risiko for fugtproblemer.

Sørg for at tætne lageret indefra. Ud over en større varmeregning fører utætheder til råd og svamp, fordi varm, fugtig luft kan trænge ud i konstruktionerne.

Tjek din arbejdsplads

En natrundering er en oplagt mulighed for at finde energibesparelser på f.eks. ventilation. For virksomheder, der arbejder i døgndrift, bør natrunderingen foregå, når aktiviteterne ligger stille, f.eks. i en ferie.

Billede

Frostlagre gav billig overskudsvarme

3 af Agri-Norcolds 13 frostterminaler sender den overskydende kølevarme videre til lokale fjernvarmeværker. Her giver det kunderne billig og stabil varme.

Stort besparelsespotentiale i engrosbranchen

Hvis I sætter varmeforbruget under lup, er der formentlig et stort sparepotentiale. Undersøgelser viser, at der i engrosbranchens lagre samlet set kan spares 460-640 GWh/år. Det svarer til en reduktion på 30-45 %.

Hvor stort et besparelsespotentiale, der er i jeres lager, afhænger af mange ting: Hvilke tiltag I allerede har gjort, om jeres bygning er ny eller gammel, hvilken type varer I har, jeres adfærd og meget mere.

Vil I kigge på jeres varmeforbrug, så få hjælp af en installatør eller en energirådgiver. Vedkommende kan beregne, hvor meget der er at spare, og hvor længe der går, før investeringen er tjent hjem igen.

Energitiltag med effekt

Tiltag Besparelse for branchen Tilbagebetalingstid
Rulleporte 40 til 75 GWh/år Under 2 år
Lamelgardiner 15 til 25 GWh/år Under 2 år
Strålevarme 15 til 30 GWh/år 3 til 7 år
Udnytte overskudsvarme 270 til 310 GWh/år 1 til 4 år

Indsigter i engros

Hvis du rådgiver engrosbranchen, finder du herunder noget af den viden, som Energistyrelsen har fået gennem deres analyser af lagre. Generelt er engros en branche, der har et stort energiforbrug og samtidig et stort potentiale for besparelser på området.

Hvor er det største potentiale?

Den procentvis fordeling af energiforbruget i engrosbranchen: