Overhold krav om energieffektivitet

Alt nybyggeri skal leve op til Bygningsreglementets minimumskrav til bygningers energieffektivitet. Kravene gælder f.eks. varmeanlæg, ventilation, køling, tag, vægge og vinduer. Bygningsreglementet stiller krav til energiforbruget i nybyggede kontorer, skoler, institutioner m.m. Det kan være en god idé at stille skærpede krav både til de enkelte komponenter og til det samlede energiforbrug.

Byg efter 2018 eller lavenergiklassen  

I skal bygge sådan, at I opfylder BR18’s minimumskrav til den såkaldte energiramme for at overholde Bygningsreglementet. Men hvis I bygger efter lavenergiklassen, er I på forkant med udviklingen. Her stilles nemlig skærpede krav om at begrænse varmetab gennem klimaskærm, sikring af godt indeklima m.v.

Læs mere om nuværende energikrav på bygningsreglement.dk

Læs mere om energikrav i lavenergiklassen på bygningsreglementet.dk

Energirammen for nybyggeri

Energirammen i Bygningsreglementet viser, hvor meget energi en nyopført bygning højst må bruge til opvarmning, ventilation, køling, varmt vand og belysning.

Energirammen for kontorer, skoler, institutioner o.l. er:

BR18:

Billede
Formel for energiramme

Det betyder, at det samlede energibehov for en offentlig bygning på 500 m2 højst må være 21.500 kWh pr. år.

Lavenergiklasse: 33 kWh/m2 pr. år 

Det betyder, at det samlede energibehov for en offentlig bygning på 500 m2 højst må være 16.500 kWh pr. år.

 

Tænk energi ind fra begyndelsen

Hvis I fra byggeprojektets start stiller krav om energieffektivitet, bliver planlægningen optimal, og dermed glemmer I ikke at tænke energi ind i arbejdet undervejs. Vælg en bygherrerådgiver med speciale i energi, som kan gennemgå tegnings- og beregningsmaterialet og følge op på både projekteringen og opførelsen af byggeriet.

Bygherrerådgiveren bør inddrages allerede i de tidligste udbuds- og skitsestadier. Hold fokus på de samlede omkostninger til opførelse og drift af bygningen. Læs mere om udbud herunder.

Billede

Spar energi på byggepladsen

Næsten alle byggeprojekter kan holde udgifterne til energi på under 0,5 % af byggesummen. Følg rådene i guiden nedenfor, og spar energi på byggepladsen. Guiden er et uddrag af vejledningen "Den Energieffektive Byggeplads".

 

Billede

Udbud med krav om energieffektivitet

I kan spare penge på sigt ved at indarbejde krav om energieffektivitet i udbud ved nybyggeri.

Indarbejd krav om energieffektivitet

Den bedste måde at sikre energieffektive løsninger i nybyggeri er ved at indarbejde krav om energieffektivitet i udbud. Det er vigtigt at definere energikravene helt fra starten af processen, så de kan indarbejdes i designet af løsninger.

Når I først har valgt en leverandør, er det ofte for sent at komme med yderligere krav – f.eks. om energieffektivitet.

Følg de 4 gode råd

 1. Formuler krav

  Husk at formulere jeres krav og ønsker om energieffektivitet tydeligt i udbuddet af jeres byggeri.

 2. Danske standarder

  Husk at sikre, at opfyldelse af kravene dokumenteres, udføres og kontrolleres i overensstemmelse med gældende danske standarder.

 3. Realistisk økonomisk ramme

  Husk at være realistiske omkring jeres økonomiske ramme – prioriter de vigtigste energieffektive løsninger.

 4. Lad entreprenøren betale for elforbruget på byggepladsen

  Pålæg entreprenøren at betale elforbruget til byggepladsen. Det giver en god motivation for at holde forbruget nede under byggeriet. Elforbruget på byggepladsen svarer ofte til 3-4 års driftsforbrug i bygningen.

Særlige fokusområder

Når I sender nybyggeri i udbud, bør I definere krav inden for en række områder med betydning for energiforbruget. Nogle eksempler på fokusområder er:

Energiklasse

Byggeriet skal overholde energirammen for BR18 for at leve op til Bygningsreglementet. Men vil I være mere ambisiøse, kan I leve op til lavenergiklassen, som bl.a. stiller skærpede krav om at begrænse varmetab gennem klimaskærm, sikring af godt indeklima mv.

Facader

I forhold til bygninger og facader handler det om en kompakt bygningsform, en god orientering af bygningen i forhold til sol og den dominerende vindretning. Og så bør der være fokus på at undgå kuldebroer og utætheder i klimaskærmen.

Vinduer

Stil krav til vinduernes energimærke, deres placering og størrelse. Det gælder om at udnytte dagslyset, samtidig med at man undgår overophedning og varmetab.

Installationer

Etablering af delforbrugsmålere og god isolering af alle installationer er vigtigt.

Vend udbuddet rundt – og vælg det mest energieffektive

Hvis I vil lægge særlig vægt på kravet om energieffektivitet i et udbud af nybyggeri, kan man også lave et udbud, hvor udvælgelseskriterierne ”vendes om”.

I stedet for at stille krav til tilbudsgiverne og derefter vælge det billigste, kan man angive en fast pris, og så vælge det tilbud, der giver de mest energieffektive løsninger inden for den fastsatte pris. Prisrammen kan suppleres med øvrige krav og ønsker til funktionalitet m.v.

Læs mere