Indendørs og udendørs opvarmning

Varmepumper sparer penge og gør jer grønnere - og I kan få tilskud til investeringen. En varmepumpe kan både erstatte f.eks. olie eller naturgas og udnytte overskudsvarme fra processer i virksomheden.

Læs om varmepumper i virksomheder

Udnyt overskudsvarme

At udnytte varmen fra et sted til at varme et andet sted op er en god forretning. Der kan være spildvarme fra f.eks. hotellets eller restaurantens køkken eller klimaanlæg, som kan bruges et andet sted i bygningen. F.eks. til at varme værelser eller spiselokaler op.

Læs mere om overskudsvarme

Vælg el-terrassevarmer med infrarød varme til udendørsservering, der let kan reguleres efter behov – og sørg for fri adgang til lån af tæpper.

 1. Vælg infrarød terassevarme

  De opvarmer kun det strålerne rammer, og udgiften til el er typisk omkring en brøkdel af udgiften til gasdrevne varmere. De infrarøde terrassevarmere fås både med og uden halogen. Elforbruget til halogen lægger ca. 20 % oveni driftsprisen.

 2. Tænk over behov og indretning

  Vælg terrassevarmere, hvor I kan slukke og tænde individuelt og justere varmen efter antallet af gæster. Ekstra funktioner som f.eks. fjernbetjening, app-styring eller bevægelsessensorer gør det nemmere at tænde/slukke efter behov.

Vælg ikke terrassevarmere, der opvarmer luft og omgivelser ved hjælp af et almindeligt varmelegeme. De kaldes ofte reflektorterrassevarmere, og kan være kombineret med infrarød varme, men de er mindre effektive end rene infrarøde varmere. Reflektorterrassevarmere vil ofte være billigere i indkøb, men er 2-3 gange dyrere i drift end infrarøde terrassevarmere.

Læg tæpper frem og sørg for, at terrassevarmerne kun er tændt, når der er kunder. Sluk helt for terrassevarmerne uden for åbningstiden, hvis de står på standby. Det kan reducere standbyforbruget til ca. 1/3.

Ventilation

Justering af ventilationsanlægget forbedrer indeklima og elregningen mindre.

Justering af ventilationsanlægget forringer ikke jeres indeklima. Den nuværende ventilation vil stadig være til stede – bare kun i de mængder og på de tidspunkter, hvor der er brug for det.

Reducer luftmængde

Ofte bliver rum ”overventileret” – dvs. at der bliver tilført mere luft til rummet end nødvendigt. Undersøg, om den tilførte luftmængde passer til antallet af kvadratmeter og til det typiske antal af mennesker i bygningen. Her kan en rådgiver eller et ventilationseftersyn hjælpe jer.

Etabler varmegenvinding

Hvis I har et balanceret ventilationsanlæg (indblæsning og udsugning) uden varmegenvinding, bør I overveje at etablere væskekoblet varmegenvinding. Så vil I typisk kunne spare 50-60 % af varmetilførslen. Væskekoblet varmegenvinding genvinder nemlig varmen fra udsugningsluften til indblæsning.

Reducer luftmængde efter behov

Hvis I ikke har behovsstyret ventilation – dvs. et ventilationsanlæg, som styres efter behovet i lokalet – kan I spare energi ved at få det. Rent praktisk kan det gøres ved f.eks. at installere en frekvensomformer – tal med en håndværker eller rådgiver om det.

Optimer driften med et ventilationseftersyn

I kan få en specialist til at gennemgå jeres ventilation og hjælpe jer med at optimere driften. Vælg et certificeret firma, som er godkendt af VENT-ordningen.

Find godkendte firmaer på VENT.dk

Billede
Materiale om kravspecifikationer til ventilationsanlæg
Kravspecifikationer til nye ventilationsanlæg

Brug listen med krav – når I skal bygge nyt ventilationsanlæg.

Download

Billede
Katalog til tjekliste for ventilation
Tjekliste for ventilation

Brug tjeklisten eller få en specialist til at lave et eftersyn af jeres ventilation.

Download

Fakta om ventilation

 • 15 % af erhvervslivets samlede elforbrug gik i 2012 til ventilation - heraf ca. 2/3 til rumventilation og 1/3 til procesrelateret ventilation.
 • Virksomheder inden for handel og service alene kan i alt spare 125 mio. kr. årligt.
 • Hvis I sænker drifttiden med 10 %, opnår I en tilsvarende elbesparelse på 10 %.
 • Hvis I reducerer luftmængden med 20 %, opnår I en elbesparelse på op til 45 %. Det skyldes, at elmotorens arbejde for at transportere ventilationsluften bliver reduceret kraftigt ved en faldende luftmængde.
 • Danske virksomheder kan i alt spare 400 mio. kr. på el til ventilation. De fleste besparelser opnår I ved at regulere ventilationsanlægget efter behovet.

Miljømærkning af hotel og restauration

Hoteller og restaurationer bruger i stigende grad miljømærkning til at profilere sig over for kunder. Det er en oplagt mulighed, når I alligevel sparer på energien.

Stadig flere hoteller og restaurationer kan bryste sig af miljømærkning, der gør det nemmere for kunderne at vælge grønne overnatningssteder, restauranter mv.

Miljømærkning kan være en oplagt måde at profilere jer på – især, hvis I allerede arbejder med energibesparelser.

Miljømærkningsordninger for hotel og restauration

Indsigter i hotel og restauration

Hvis du rådgiver hotel- og restaurationsbranchen, så finder du herunder noget af den viden, som findes om energiforbrug.

Energiforbrug i forskellige brancher

Læs om hvilke poster energiforbruget fordeler det sig på? Og tegner der sig nogle mønstre?

”Kortlægning af energiforbrug i virksomheder”, Viegand Maagøe, 2015

Potentialer for energibesparelser

Læs om hvor stort besparelsespotentialet er i de forskellige brancher og energiposter.

”Kortlægningen af energisparepotentialer i erhvervslivet”, COWI, 2015