Fordele ved isolering

Lavere varmeudgifter

Når bygningen holder bedre på varmen, holder den også varmeregningen nede.

Ofte bedre indeklima

Med bedre isolering kan I vinke farvel til træk og kulde.

Spar penge på næste varmeinstallation

Et mindre varmeforbrug betyder, at nye varmeanlæg også bliver mindre, billigere og mere effektive.

Hvad betaler sig at isolere?

Det kan næsten altid betale sig at isolere rør og hulmur – og rør kan du isolere selv. Du kan se, om der er andre forslag om isolering i bygningens energimærke. Hvis der er, er det et oplagt sted at begynde.

Find energimærke

Nogle gange SKAL du isolere

Det kan som regel bedst betale sig at isolere, når du alligevel renoverer arbejdspladsen. Så kan du endda have pligt til at isolere.

Bygningsreglementet stiller f.eks. ofte krav om ekstra isolering, hvis du renoverer tag og facade. Kravet gælder, hvis isoleringen betaler sig i forhold til, hvor meget du kan spare på varmeregningen.

Isolering giver dog også andre fordele som bedre indeklima og mindre træk. Det kan derfor være en god idé at forbedre isoleringen, også selvom I ikke står over for renovering.

Læs mere om energikrav på vores side for private

Gå efter det lave tal

Den vigtigste faktor for isoleringsmaterialer er varmeledningsevnen. Den kaldes λ-værdien (udtales "lamda-værdien") og skal være så lav som muligt. Jo lavere varmeledning, jo bedre holder materialet på varmen.

Se λ-værdier hos Varmeisoleringsforeningen

Her kan du isolere

Rørisolering er lige til højrebenet - se vores guide nedenfor. Men du kan også isolere andre dele af bygningen.

Skal du renovere gulv, tag eller vægge, så få tjekket, om det kan betale sig at isolere samtidig, hvis der er mindre end 250 mm isolering.

Bed den udførende om, at arbejdet lever op til vores kravspecifikationer. Så er du sikker på at overholde reglerne i Bygningsreglementet.

Hent kravspecifikationer

Tag/loft

Tagisolering kan bedst betale sig, hvis din arbejdsplads alligevel skal have renoveret taget. Men er der et uudnyttet loftsrum, kan det godt svare sig at lægge ekstra isolering med det samme, hvis der er mindre end 175 mm. Husk også at se på skunkrum, når du er i gang.

Guide til loftisolering i boliger

Hulmur

Det kan næsten altid betale sig at blæse isolering ind i hule mure. Uisolerede hulmure findes typisk i bygninger fra ca. 1940 og frem til begyndelsen af 60’erne, hvor det blev lovpligtigt at isolere nye bygninger. Få mere at vide om hulmursisolering hos leverandørerne.

Ydervægge

Det er bedst at isolere bygningen udvendigt for at undgå fugtproblemer. Indvendig isolering ændrer også rummenes størrelse, og du må ofte flytte radiatorer og elinstallationer. Til gengæld ændrer udvendig isolering bygningens udseende. Det betaler sig at udskifte slidte vinduer ved samme lejlighed.

Vægge og gulve

Det er en god ide at isolere vægge og gulve mod uopvarmede rum og mod jorden. Så får I lunere vægge og gulve, der gør det mere behageligt at være på arbejde. Det gælder også kældre og krybekældre. Du bør samtidig tætne rummene indefra, så I undgår fugtskader.

Spar penge med rørisolering

Selv nye varmerør er ikke altid ordentligt isolerede. Isolering af rør og ventiler tjener sig hurtigt hjem. Det er billigt og så nemt, at du kan gøre det selv.

Billede

Hvor skal du isolere?

Kort sagt bør du isolere alle rør med varme og varmt vand med 40-50 mm isolering. Du sparer mest varme og får den bedste økonomi på sigt med 50 mm. Du bør også isolere ventiler.

Måske kan du se i energimærkningsrapporten for bygningen, om der er rør, som kalder på at blive isoleret. Du kan også gå en tur i bygningen og finde dem selv.

Begynd med uopvarmede rum

Begynd med at isolere rør de steder, hvor de taber mest varme. Det er i uopvarmede rum som garager, parkeringskælder, sikringsrum, krybekældre, loft, skunk osv.

Isoler både uisolerede rør og rør, der har mindre end 30 mm isolering.

Hvis I har brug for varme i nogle af rummene for at undgå fugtproblemer, bør I bruge radiatorer med termostatventiler. På den måde styres varmen efter jeres behov og ikke af et tilfældigt varmetab fra rørene.

Undgå overophedning og spild

Tag rørene i opvarmede rum bagefter. Også her kan det betale sig at isolere rørene.

Det er særligt fordelagtigt, hvis rummet er plaget af overophedning. Det sker f.eks. på mange kontorer og i skoler og butikker med store vinduesarealer.

Varmen fra uisolerede rør gør overophedning værre. Tabet fra rørene giver jer ekstra udgifter til varme og kan betyde, at I også bliver nødt til at bruge penge på køling.

Sådan tjekker du isoleringen

Mål rørets størrelse og længde, og tæl antallet af bøjninger på røret for at vide, hvor meget isolering du har brug for.

Er dine rør isoleret, kan du tjekke isoleringstykkelsen for at se, om der er isolering nok. Tilføj ekstra isolering, hvis der er mindre end 30 mm isolering. Du kan sagtens sætte ny isolering uden på gammel.

Sådan tjekker du isoleringstykkelsen

Hvis der ikke er en uisoleret ende af røret, hvor du kan måle isoleringen, så lav en lille åbning i isoleringen. Stik en tynd pind ind, til den rammer røret. Tag den ud, og mål med en lineal, hvor langt den var inde.

Sådan tjekker du rørtykkelsen  

Når du kender rørtykkelsen, ved du, hvilken størrelse isolering du skal købe.

Du kan måle diameteren præcist med en skydelære eller estimere den med tommestok eller lineal.

Ellers kan du måle rundt om røret (omkredsen) med et målebånd og dividere med 3,14 (π), så får du rørets diameter.

Eksempel: Rørets omkreds er 88 mm. Del med 3,14, og du får en diameter på 28 mm.

Pas på asbest

Er jeres varmeinstallationer fra før midten af 70’erne, kan de være isoleret med asbestholdige materialer. Det findes typisk kun i store ejendomme og typisk kun i rørbøjningerne.

Asbesten skal fjernes med særlige metoder. Det kan give uhelbredelige lungesygdomme at indånde fibre fra asbest. Få hjælp af en professionel, hvis du tror, at der kan være asbest hos jer.

Sådan isolerer du

Det kan du isolere med

Du kan købe rørisolering i forskellige tykkelser i byggemarkedet. Isoler med mineraluld eller skum – der er ikke den store forskel på isoleringsevnen. Det vigtigste er, at isoleringen slutter tæt om røret.

Isoleringens varmeledningsevne (λ-værdien) bør være så lav som muligt. Hvis der er plads nok, kan du dog få lige så god isolering med produkter med højere varmeledningsevne – der skal bare et tykkere lag til.

Sådan isolerer du

Isoleringen er et langt skumrør med en sprække på langs. Skumrøret presses rundt om rørene og tapes sammen til sidst.

Sørg for, at der også er isolering i bøjningerne. Du kan få særlige formstykker, der er beregnet til ventiler osv.

Se, hvordan rør isoleres i en bolig

Hold bygningen tæt - og ventileret

Utætheder fører til råd og svamp, fordi fugtig luft fra rummene kan trænge ud i konstruktionen. I de fleste bygninger bliver der ikke for tæt, selv om du tætner.  

Hvis I får det for tæt, kan du få installeret udluftningskanaler. Så kan I ventilere kontrolleret i stedet for gennem utætheder, der kan give råd og skimmel.

Billede

Vidste du…?

Stenuld og glasuld kaldes samlet mineraluld og er de mest almindelige typer isolering i f.eks. vægge og tage. 

Der findes også isolering baseret på cellulose (papiruld) eller andre organiske materialer. 

Installationer isoleres typisk med skumprodukter, som også ofte bruges under gulve.

Hvad har andre virksomheder gjort?

Tusindvis af danske arbejdspladser er allerede i gang med at spare energi, penge og CO2. Her kan du møde nogle af dem og få inspiration til din egen arbejdsplads.

Se alle erhvervscases

Se alle offentlige cases