Belysning

Belysning

Belysning

Indkøb af belysning

Indkøb af belysning

Når I skal effektivisere jeres belysning, kan I enten vælge at skifte enkelte lyskilder eller udskifte hele belysningssystemer.

Her på siden får I hjælp til at afdække jeres behov, beregne besparelsen og vælge det rette belysningssystem eller til at udskifte enkelte belysningskilder.

Brug indkøbsanbefalingerne

Brug Energistyrelsens indkøbsanbefalinger, når I skal købe nye lyskilder, belysningsanlæg eller styring af lys. Anbefalingerne gør det nemmere at købe energieffektive produkter, der sparer penge på energiregningen i hele produktets levetid.

Regn på totalomkostninger ved at skifte lyskilder

Hvis I vil regne på totalomkostningerne ved at skifte lyskilder, kan I bruge Miljøstyrelsens TCO-beregner. Med den får I overblik over omkostningerne i hele brugsperioden.

Indkøb af belysning

Lyskilder

Lyskilder

Gå efter LED og sparepærer – de bruger 4-5 gange mindre strøm end halogener og holder meget længere. Der kan være stor forskel på kvaliteten af LED’er og sparepærer, men EU’s energimærkning kan lede jer på rette vej.

Valg af lyskilder

LED-pærer og sparepærer bruger 4-5 gange mindre strøm end halogener. Halogenpærens levetid er ca. 2 år, hvorimod LED holder 10-15 år og sparepærer i ca. 6-10 år ved gennemsnitlig brugstid. I tilgift til den årlige besparelse på elforbruget er der også besparelse på indkøb af pærer pga. den længere levetid af LED.

Begreber og fakta

Få forklaret de mange begreber, I møder i belysningsjunglen. I kan f.eks. læse om Ra, lysstyrke og lumen.

Bortskaffelse

Smid aldrig en udtjent pære eller lysstofrør i skraldespanden. De indeholder en række stoffer, som er begrænsede eller dyre at udvinde. Helt op til 98 % af disse stoffer kan genanvendes – bl.a. i forbindelse med produktion af nye pærer. 

Lyskildebranchens WEEE Forening (LWF) tilbyder kollektiv ordning, hvor de stiller indsamlingssystemer til rådighed for virksomheder eller institutioner.

Dæmpning og lysstyring

Dæmpning af pærer giver et mindre elforbrug. For halogenpærer er besparelsen i % mindre end dæmpningen – så du sparer altså mindre end 50 %, når du skruer pæren ned til halv styrke. For LED, sparepærer og lysstofrør svarer besparelsen i % nogenlunde til, hvor meget de dæmpes.

Spar mere strøm ved at styre lyset efter bevægelse og dagslys. Bevægelsessensorer, skumringsrelæer, dagslysfølere og tænd-sluk-ure tænder og slukker lyset ved bevægelse, når det bliver mørkt eller på bestemte tidspunkter.

Med dagslysstyring kan man regulere belysningen i forhold til dagslyset. Det er velegnet til lokaler med et godt lysindfald. Det kræver normalt, at lyskilderne kan dæmpes.

Vejbelysning

Højtrykskviksølvlampen har især været brugt til især vejbelysning siden 1960’erne. På grund af skærpede krav til energieffektivitet må de ikke længere markedsføres i EU.

Højtrykskviksølvlamper er billig i anskaffelse og har ikke behov for separat elektrisk starter. Den er dog dyr i drift pga. sit store effektforbrug (50 lm/W) og korte levetid (10.000-16.000 timer).

Erstatningsmuligheder

Mange kommuner og virksomheder har allerede udskiftet belysning med kviksølvlampen til anlæg med LED.

Der er flere løsninger, som alle reducerer driftsomkostningerne og forbedrer lyskvaliteten.

 • Skift belysningsanlægget til et nyt med LEDHer skiftes hele anlægget til LED-belysning.
 • Ombyg armaturet til nye typer pærerI skal have skiftet forkoblingen. Pæren kan være en LED, metalhalogen eller højtryksnatrium. Højtryksnatrium kendes især fra motorveje. Den har ikke den bedste lyskvalitet, men er meget billig i drift.
 • Skift til sparepæreI skal have afmonteret forkoblingen. Bemærk, at produktansvarsforholdet ændres.
  Læs mere i Sikkerhedsstyrelsens Elinstallationer nr. 30/09 (PDF)
 • Skift til højtryksnatrium- eller metalhalogenpære med indbygget starterUdskiftes med kviksølvlampen. Driftsbesparelsen er ikke så stor, og pæren udgår fra markedet i 2015, med mindre teknologien forbedres.

Lyskilder

Guide til nyt belysningssystem

Guide til nyt belysningssystem

Få hjælp til at afdække jeres behov, beregne besparelsen og vælge det rette anlæg, når I skal have nyt belysningssystem.

Guide til nyt belysningssystem

Guide til nyt belysningssystem

Guide til nyt belysningssystem

1Afdæk behovene
2Beregn besparelsen
3Vælg det rette anlæg

Afdæk behovene

Det er oplagt at udskifte jeres belysningsanlæg, hvis et eller flere af disse forhold gælder – i prioriteret rækkefølge*:

 1. Brugerne klager over belysning
 2. Anlægget overholder ikke DS/EN 12464-1:2011 (minimumskrav)
 3. Der er ikke relevant lysstyring (f.eks. bevægelsessensor eller dagslysstyring)
 4. Effektforbruget til almen belysning inkl. lysstyringens forbrug vurderes til at være over nedenstående:
  • Undervisningslokaler inkl. tavlebelysning: 6 watt/m2
  • Kontorer: 8 watt/m2
  • Daginstitutioner: 6 watt/m2
  • Gangarealer: 4 watt/m2
 5. Belysningsanlægget er tidligere blevet ændret, uden at der blev taget hensyn til lyskvalitet, lysstyring og (kun delvist) installeret effekt (1:1-udskiftning)
 6. Armaturer kan ikke anvende energieffektive lyskilder

Overvej, inden I vælger

 • Involver medarbejderneSpørg medarbejderne, hvordan de synes, belysningen bør være.
 • Spørg en ekspertOvervej at bruge en lyskonsulent. Spørg i jeres netværk, om nogen har gode erfaringer med en.
 • Prøv LysDiagnose-værktøjetBrug værktøjet ’LysDiagnose’ til at beregne elforbrug og økonomi ved et nyt belysningssystem. Læs mere om værktøjet under '2. Beregn besparelsen'.
 • Brug Tjekliste for belysningBrug Tjeklisten for belysning til at vurdere jeres behov for belysning og jeres nuværende anlægs effektivitet. Hent Tjekliste til belysningsanlæg
 • Overvej indretning og funktionerOvervej lokalets indretning og funktioner. Får I udnyttet dagslyset, og er bordene placeret optimalt i forhold til vinduerne?
 • Grundbelysning + arbejdslamperBrug en blanding af grundbelysning i lokalet fra belysningssystemerne og arbejdslys fra energieffektive arbejdslamper. Der skal være mest lys på bordet.
 • Overvej lysstyringenOvervej typen af lysstyring. Hvilken type, I skal vælge, afhænger bl.a. af lokalets adgang til dagslys og af, hvordan I bruger lokalet. Hvis lysstyring bruges korrekt, kan I spare op til 35-50 % på jeres belysningsregning**. I kan også spare en del ved god adfærd, hvor I husker at slukke lyset og kun tænder det, når I har behov for det. Men det er svært at få alle brugere til at gøre det konsekvent.

* Kilde: Hansen & Henneberg
** Kilde: SBi-anvisning 220

Beregn besparelsen

LysDiagnose

Med LysDiagnose-værktøjet kan I nemt og hurtigt finde ud af, hvor meget I kan spare ved at udskifte jeres belysningsanlæg. I kan selv beregne det nye belysningsanlæg, eller I kan sende LysDiagnose-rapporten direkte til en leverandør af belysningsanlæg.

50%

Hvor meget kan I spare?

Mange kan spare helt op til 50 % ved at udskifte belysningssystemet.

LysDiagnose er det ideelle værktøj for

 • Elinstallatører
 • Energirådgivere
 • Rådgivende ingeniører
 • Virksomhedens energiansvarlige
 • Den offentlige sektors teknisk ansvarlige
 • Belysningskonsulenter

FABA Light

Brug et integreret beregningsværktøj som f.eks. FABA Light til lys- og energiberegninger på det nye anlæg. FABA Light indeholder et energiberegningsmodul, hvor det samlede elforbrug til belysning i en bygning kan beregnes i sammenhæng med, at belysningen designes og dokumenteres som krævet i Bygningsreglementet. Data kan eksporteres fra FABA Light til SBi’s Be 10-program, som følger den officielle metode til udførelse af samlede energirammeberegninger i henhold til Bygningsreglementet.

Husk at bruge den seneste version af Be 10.

TCO-beregner

Miljøstyrelsen har udviklet en TCO-beregner, hvor I kan regne på omkostningen i hele brugsperioden.

Foretag en natrundering

Gå en tur rundt i jeres bygninger, og mål på energiforbruget om natten – det kaldes en natrundering. Det viser jer, om I har et skjult natligt elforbrug til jeres belysningssystemer.

Hvor meget strøm bruger i om natten?

Elforbruget om natten bør højst være 20-30 % af det samlede forbrug om dagen.

Hvor meget strøm bruger I om natten?

Vælg det rette anlæg

Nye belysningsarmaturer – kig efter:

 • De skal være robuste over for det omgivende miljø
 • De skal være rengøringsvenlige
 • Armatur-reflektorerne skal ikke være for blanke. En smule matte giver et behageligere lys.
 • Der bør være en rimelig afskærmningsvinkel, så hverken lyskilde eller spejlbillede af lyskilden i reflektoren kan ses direkte fra arbejdspladserne ved normale synsretninger.
 • Der bør ikke være indkik i armaturet f.eks. ved synsretning skråt mod armaturet.
 • Armaturer med opadrettet lys skal hænge så langt fra loftet, at lyspletten over armaturet ikke bliver generende.

Se så vidt muligt altid et prøvearmatur med lys i, før I træffer det endelige valg ved større indkøb.

Følg SBi-anvisningen

Følg SBi-anvisning nr. 220 om funktionssikring af energieffektiv lysstyring i forbindelse med etablering af lysstyringsanlæg. Den indeholder gode råd om fastlæggelse af funktionskrav, udbud, indregulering m.v.

Brug Energistyrelsens indkøbsanbefalinger

Belysningsanlæg er en investering for de næste 10-20 år, og derfor er det vigtigt at gå efter energieffektive armaturer og lyskilder. Skal armaturerne ikke udskiftes, gælder det om at vælge de mest energieffektive lyskilder, der passer til armaturerne. Ved køb af nye armaturer kan du se hvilke energiklasser af lyskilder, der kan anvendes i armaturet. Nye armaturer, skal kunne fungere hensigtsmæssigt med lyskilder i energiklasse A eller bedre. 

Om anbefalingerne

Energistyrelsens indkøbsanbefalinger er til offentlige institutioner og private virksomheder, der ønsker at købe produkter, der er blandt de mest energieffektive på markedet.

Energistyrelsens anbefalinger til indkøb

Brug Energistyrelsens indkøbsanbefalinger til at vælge energieffektive:

 • Lyskilder
 • Belysningsanlæg
 • Armaturer
 • Udstyr til lysstyring
 • Forkoblinger til lysstofrør
 • Transformere til halogenpærer
 • Drivere til LED
 • Arbejdslamper til skrivebordsbelysning

For forkoblinger, transformere og drivere er der både krav til energieffektiviteten, når lyskilden afgiver lys, og grænser for maksimalt tilladt forbrug i standbytilstand, hvor lyskilden er slukket via lysstyringen.

Retningslinjerne omfatter både energieffektivitet og komponenter til belysningsanlæg.

For belysningsanlæg er der en række anbefalinger til maksimalt effektoptag for almenbelysningen i en række forskellige lokaler.

1 of 3

 

Guide til nyt belysningssystem

Læs mere

Belysning