Det kan I også gøre

Køb energirigtige apparater

Når I køber nye apparater, bør I deres kigge på deres energiforbrug. Det har nemlig stor økonomisk betydning over apparaternes samlede levetid.

I Energistyrelsens indkøbsanbefalinger kan I læse, hvordan I sikrer indkøb af energirigtige apparater.

Energistyrelsens indkøbsanbefalinger

Renover jeres bygninger

Overvej at energirenovere jeres bygninger, hvis I allerede nu ved, at de bruger meget varme.

Læs om renovering med fokus på energibesparelser

Få styr på energiforbruget

Få overblik over energiforbruget i jeres organisation, og brug det som udgangspunkt for at nedsætte det.

Billede

Kortlæg energiforbruget

Begynd med at få overblik over forbruget til el, varme og varmt vand. I bør have både samlede forbrugstal og tal for fordeling på forskellige bygningsdele, afdelinger og tidspunkter. Gennemfør gerne en natrundering - det kan være en nem vej til at få en idé om forbruget uden for arbejdstid og om natten.

I kan få overblik over forbruget ved at holde manuelt øje med det eller ved at bruge et energistyringssystem. Hvis I vil holde øje manuelt, er det en god idé at udpege en person, der har ansvaret for aflæsningerne.

Energistyring

De forskellige energistyrings- og registreringssystemer fungerer som regel med alle typer af forbrugsmålere, både dem til fjernaflæsning og manuel aflæsning. Der findes også systemer, der aktivt regulerer forbruget, så de f.eks. skruer ned for forbruget om natten eller i weekenden.

Energiledelse

Energiledelse er en metode til at gennemføre en organiseret energispareindsats. Energiledelse er oplagt, hvis I gerne vil have en grøn virksomhedsprofil.

Læs om energiledelse i kommuner
Læs om energiledelse i regioner
Læs om energiledelse i staten

Varmeforbrug

Reducer varmespild, og vælg den mest energieffektive opvarmningsform.

Billede

Kend jeres forbrug

Få overblik over, hvor meget varme I bruger, hvad I bruger varmen til, og hvordan den fordeler sig mellem bygningerne. Når I kender forbruget, er det nemmere at sætte ind de rigtige steder.

I de fleste virksomheder går størstedelen af forbruget til opvarmning og varmt brugsvand.

Opvarmning

 • Undersøg, om I har den billigste og mest energieffektive opvarmningsform.
 • Fokuser på at få en energirigtig drift og et velkørende varmeanlæg, der er tilpasset jeres behov.
 • Husk de lovpligtige eftersyn og at føre driftsjournaler.

Læs om opvarmning

Billede
Billede af tjekliste

Tjekliste til varmeanlæg

Brug tjeklisten – få en specialist til at lave et energieftersyn af jeres varmeanlæg
 

Download PDF

Med et CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) kan I styre og overvåge bygningens tekniske installationer. På den måde kan I regulere varmeanlægget efter behov, så der ikke bliver brugt mere energi end nødvendigt. Følg med i forbruget løbende. Så opdager I nemt uregelmæssigheder.

Varmt brugsvand

Der går en del energi til spilde ved vandspild og varmetab fra varmtvandsbeholdere og fordelings- og cirkulationsrør. Sørg derfor for at isolere varme rør, og hvis I har badefaciliteter kan det f.eks. være en god idé at have sparebrusere.

Få gode råd om vandbesparelser
Rørisolering

Renover bygningen

Isolering af tag, ydervægge og gulve giver en mindre energiregning. Brug Energistyrelsens Tjekliste for klimaskærm for at finde ud af, hvor I kan sætte ind.

Billede
Billede af tjekliste for klimaskærm

Tjekliste for klimaskærm

Brug tjeklisten eller få en specialist til at lave et energieftersyn af jeres klimaskærm.

Download PDF

 

Elforbrug

Få overblik over elforbruget i jeres organisation, og hold løbende øje med det. På den måde får I indsigt i, hvor I bør sætte ind for at spare på elforbruget.

Billede
Lysepære

Få overblik over jeres elforbrug

Find ud af, hvor meget el bygningerne bruger, og hvad strømmen går til. Sammenlign forbruget med andre, da det kan være en indikator for, om jeres bygninger bruger mere el end gennemsnittet.

Sammenlign forbruget med andre på Offentligt Energiforbrug

Hvad går elforbruget til?

 • Belysning: Særligt for kontorer, sygehuse, skoler og institutioner.
 • Ventilation: Forkert dimensionering, og manglende vedligehold kan give unødvendigt højt elforbrug.
 • It-udstyr: Computere, kopi/print, servere osv.
 • Processer: Særligt for industrivirksomheder.

Læs om belysning
Læs om ventilation
Læs om it-udstyr
 

Hvordan kan I nedsætte elforbruget?

 • Brug bygningens energimærke

  Energimærket fortæller om forbrug og giver konkrete forslag til rentable renoveringsområder. 

  Læs om energimærkning af bygninger

 • Styr de tekniske installationer med et CTS-anlæg

  Et CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) kan styre og overvåge bygningens tekniske installationer, så f.eks. ventilationsanlægget ikke bliver brugt mere end nødvendigt. Brug det også til at følge forbruget løbende, så kan I hurtigt konstatere, om der er uregelmæssigheder i driften.

 • Køb energirigtige produkter

  Stil krav til elforbruget, og brug evt. Energistyrelsens indkøbsanbefalinger, når I køber nye produkter. 

  Se Energistyrelsens indkøbsanbefalinger

 • Få styr på it-udstyr, kaffemaskiner mv.

  Sluk for det, I ikke bruger, og udnyt apparaternes spareindstillinger.

 • Lav en natrundering

  En natrundering er en gennemgang af bygningen, der afslører skjult natligt energiforbrug. Skoler og kontorer kan bruge op til 40 % af deres strøm om aftenen og natten. Og det kræver ofte ingen investering at skære ned på det overflødige natlige forbrug. 

  Læs om natrundering

 • Gennemfør en adfærdskampagne

  De fleste arbejdspladser kan reducere energiregningen med 5-10 % ved at indføre bedre energivaner i hverdagen. I kan f.eks. bruge Energistyrelsens adfærdskampagne.

  Læs om kampagnematerialerne her

Vandforbrug

Få styr på jeres energi- og vandforbrug, og bliv klogere på, hvordan I kan bruge mindre vand.

Billede
vask

Spar energi til opvarmning af brugsvand

Den energi, som bliver brugt til at opvarme vand, udgør en stor del af det samlede energiforbrug i mange bygninger. Noget af energien går til opvarmning af vandet, men en del går til spilde i varmetab fra varmtvandsbeholdere og fordelings- og cirkulationsrør.

30-50 kr. for at varme 1 m3 vand

1 m3 vand koster ca. 70 kr. - varmt vand koster ca. 60 % mere.

 

Stop vandspild

Selvom vandforbruget i Danmark er faldet gennem de sidste mange år, stiger varmtvandsforbruget løbende. Der er sjældent separate målere, der viser forbruget af energi til varmt brugsvand i bygninger. Man ved derfor ikke præcis, hvor meget energi der bliver brugt til formålet.

Der kan være en del at spare, hvis I tjekker jeres vandhaner og toiletter for dryp og løbende vand og holder øje med skjulte lækager i systemet.

Dryppende vandhaner

Løbende og dryppende vandhaner kan være dyre. Omkring 20 liter pr. døgn går til spilde, hvis en vandhane drypper langsomt. Det svarer til ca. 500 kr. om året. Hvis en vandhane løber med en tynd stråle, går omkring 275 liter vand til spild på 1 døgn, det svarer til over 7.000 kr. om året.

Løbende toiletter

Hvis I har toiletter af ældre dato, eller hvis jeres toiletter løber, går meget vand til spilde. Et gammelt toilet bruger op til 12 liter vand på 1 skyl. Nye toiletter skyller med 3 eller 6 liter pr. gang. Et toilet, der løber en lille smule, spilder omkring 275 liter vand pr. døgn. Det svarer til mere end 7.000 kr. om året. Hvis det løber, så der helt tydeligt er uro på vandoverfladen, går der mellem 550 og 1.100 liter vand til spilde pr. døgn.

Lækager

En skjult lækage i systemet på størrelse med en synål kan lække op til 70 liter om dagen. I større ejendomme, f.eks. skoler, er det en god idé at installere vandmålere for forskellige bygningsafsnit, så I kan registrere vandforbruget og identificere uforklarlige ændringer i forbruget.

Hold øje med vandforbruget

Sæt decentrale målere på det varme brugsvand og andre elforbrugssteder. Så kan I se, hvor meget strøm I bruger til hvad. Aflæs arbejdspladsens vandmåler 1 gang om måneden. Så opdager I nemmere, om I bruger unormalt meget vand, f.eks. pga. utætte vandrør.

Gode råd til køkken- og badefaciliteter

 • Installer luftblandere (perlatorer) på vandhanerne

  En perlator blander vandet med luft, så strålen virker større, end den er. Det gør, at I typisk bruger mindre vand til f.eks. håndvask.

 • Brug vandbegrænsere på vandhanerne

  Vandbegrænsere nedsætter gennemstrømningen af vand i hanen. Hvis man kombinerer perlatorer med vandbegrænsere, kan man spare op til 40 % af virksomhedens varme vand.

 • Få vandbesparende, lavtskyllende toilet

  Ældre toiletter kan bruge op til 12 liter pr. skyl. De fleste nye toiletter skyller med 3 eller 6 liter vand pr. gang.

 • Skift til sparebruser

  En del arbejdspladser har badefaciliteter til medarbejderne. En vandbesparende bruser bruger 6-10 liter vand pr. minut, hvor en almindelig bruser bruger 10-20 liter vand pr. minut.

 • Nedlæg unødvendige tappesteder

  Overvej, om I kan nøjes med én varmtvandshane f.eks. pr. toiletgruppe/etage.

 • Fyld vaskemaskine og opvaskemaskine helt op

  Fyld både vaskemaskiner og opvaskemaskiner helt op. Vælg korte programmer med lav temperatur. Hold opvaskemaskinen lukket. Så tørrer madrester ikke ind, og I behøver ikke skylle service af.

 • Kig efter energimærket, når I køber nyt

  Gå efter A++ eller A+++, når I køber nye vaskemaskiner eller opvaskemaskiner. Så får I maskiner, der bruger mindst muligt vand og energi. Læs mere om energimærkning af vaskemaskiner og opvaskemaskiner.
   

Gode råd til varmeanlæg

 • Sluk cirkulationspumpen uden for brugstid

  Sæt urstyring på cirkulationspumpen til det varme vand, så den slukker uden for bygningens brugstid. 

 • Undersøg, om cirkulationspumpen er nødvendig

  Hvis der er kort afstand mellem vandvarmer og tappested, kan en mindre rørdimension få det varme vand hurtigere frem. Det kan betyde, at cirkulation slet ikke er nødvendig.

 • Isoler rør og ventiler

  Gennemgå systemet, så alle rør og ventiler bliver isoleret. Et standardisoleret rør har 20-30 mm isolering, men det kan betale sig at øge isoleringen til 40-50 mm for at reducere varmetabet.

  Læs mere om rørisolering

 • Energioptimer rørene

  Sørg for at energioptimere rørsystemet, især ved ombygning og renovering. Gå efter så korte rørledninger som muligt.

 • Overvej klimavenlig opvarmning af vand

  Jeres energiforbrug til varmt vand afhænger af jeres opvarmningsform. Den dyreste løsning er en elvandvarmer, som også er den mindst energieffektive. Solvarmeanlæg eller en varmepumpe er en velegnet, klimavenlig måde at varme vand på og betaler sig, hvis man har et væsentligt varmtvandsforbrug.

 • Installer decentrale vandvarmere

  Små decentrale elvandvarmere kan give store energibesparelser, hvis de erstatter konstant cirkulation af varmt brugsvand i et stort system med lille varmtvandsforbrug.

 • Brug termostater

  Styr temperaturen med en termostat, så pumpen slår fra, når vandet har en bestemt temperatur.
  Derudover bør I både ved nybyggeri og renovering planlægge tapsteder for varmt brugsvand, så de er kortest muligt fra varmtvandsbeholder/veksler. Det mindsker varmetabet fra fordelings- og cirkulationsrør.