Fordele ved efterisolering

Lavere varmeudgifter

 

Ofte bedre indeklima

 

I kan spare penge, næste gang I skal installere nyt varmeanlæg. Et mindre varmeforbrug betyder, at nye varmeanlæg også bliver mindre, billigere og mere effektive.

 

Nogle gange er efterisolering et krav

Bygningsreglementet har nogle energikrav, du skal overholde, når du udskifter dele af en eksisterende bygning. Du må f.eks. kun montere nye vinduer med energimærke A eller B. Der er også krav til isoleringen under taget, hvis du skifter tagbelægning

Læs mere om energikrav i Bygningsreglementet
 

Her kan I isolere

Det kan næsten altid betale sig at blæse isolering ind i hule mure. I langt de fleste tilfælde kan I hulmursisolere uden problemer. Uisolerede hulmure findes typisk i bygninger fra ca. 1940 og frem til begyndelsen af 60’erne, hvor det blev lovpligtigt at isolere nye bygninger. Få mere at vide om hulmursisolering hos leverandørerne.

Det giver både lavere energiregning og et bedre indeklima. Det er bedst at isolere bygningen udvendigt, fordi det giver lavest risiko for fugtproblemer. Til gengæld ændrer det bygningens udseende, fordi isoleringen dækker facaden. I nogle tilfælde må man også ændre tag, elmåler og andre installationer.

Når man isolerer indvendigt, kan der være fare for, at ydervæggene ikke kan tåle de ændrede fugtniveauer og temperaturer. Så få en vurdering af forholdene, inden I gør noget. Indvendig isolering ændrer også rummenes størrelse og betyder ofte, at I må flytte radiatorer og elinstallationer.

Husk at isolere på loft og i skunkrum, når I er i gang. Hvis I udskifter tagvinduer, er det en god ide at sætte energieffektive vinduer i.

Læs mere om vinduer

Det gælder også kældre og krybekældre. I bør samtidig tætne rummene indefra, så I undgår fugtskader.

Det kan næsten altid betale sig at efterisolere tekniske installationer (rør, kedel og beholdere) i uopvarmede rum (garager, parkeringskælder, sikringsrum, krybekældre, loft, skunk osv.), hvis der ikke er isoleret i forvejen.

Læs mere om rørisolering

Isoleringsmaterialer

Stenuld og glasuld kaldes samlet mineraluld og er de mest almindelige isoleringstyper i Danmark til efterisolering. Installationer isoleres typisk med forskellige skumprodukter, som også ofte bruges under gulve.

I kan også isolere med materialer baseret på cellulose eller andre organiske materialer. De forskellige isoleringsmaterialer har forskellige materialeegenskaber, og ikke alle materialer er egnede til alle formål.

Tjek varmeledningsevnen

Isoleringens varmeledningsevne (λ-værdien) skal være så lav som muligt. Hvis I sammenligner λ-værdier, er det vigtigt, at de er opgjort efter samme metode. Det gælder alle materialer, som er underlagt varmeisoleringskontrollen.

Værktøjskasse
Isoleringsmateriale Typisk λ-værdi (mW/mK)
Isoleringsbatts, plader mv.
Celleglas 36-50
Fenolskum og PIR-skum 20-25
Mineraluld 32-45
Polystyren (EPS) 31-41
Løsfyld til bl.a. hulmur og loft
Cellulosefibre 39
Ekspanderet perlite 42
Lerklinker 95
Mineraluld 34-42

Se mere om materialernes λ-værdi på vif-isolering.dk

Gode råd

 • Hold bygningen tæt – og ventileret

  Ud over en større varmeregning fører utætheder til råd og svamp, fordi varm, fugtig luft fra rummene kan trænge ud i konstruktionerne. I de fleste bygninger bliver der ikke for tæt, selv om I tætner. Hvis I får det for tæt, kan I installere udluftningskanaler, så bygningen kan ventileres. Ideen er at ventilere gennem kontrollerede åbninger og ikke tilfældige utætheder, hvor luften kan kondensere og give råd og skimmel.

 • Efterisoler, når I alligevel er i gang

  I får den bedste økonomi, hvis I efterisolerer, når I alligevel skal bygge om eller renovere. Bygningsreglementet stiller krav om, at I efterisolerer i forbindelse med renovering af tag og facade - hvis det er rentabelt - for at spare energi til opvarmning. Men efterisolering giver også andre fordele såsom bedre indeklima og mindre træk. Det kan derfor være en god idé at forbedre isoleringen, også selvom I ikke står over for renovering.

 • Få garanti for isoleringens holdbarhed

  Nogle producenter udsteder produktgaranti, hvis arbejdet udføres af håndværkere, som de har autoriseret.

Læs mere på byggaranti.dk

Undgå spild, og spar penge med rørisolering

Selv nye varmerør er ikke altid ordentligt isolerede. Det kan næsten altid betale sig at efterisolere rør, varmtvandsbeholder og kedel.

Billede
Penge pung

Start med uopvarmede rum

Det kan næsten altid betale sig at efterisolere tekniske installationer (rør, kedel og beholdere) i uopvarmede rum (garager, parkeringskælder, sikringsrum, krybekældre, loft, skunk osv.), hvis der ikke er isoleret i forvejen.

 • Rør bør have 40-50 mm isolering

  Også rør som allerede har lidt isolering, kan med fordel efterisoleres – især hvis de har mindre end 30 mm isolering.

Hvis I har brug for varme for at undgå fugtproblemer, bør I bruge radiatorer med termostatventiler. På den måde styres varmen efter jeres behov og ikke af et tilfældigt varmetab fra rørene.

Økonomisk set er det ekstra fordelagtigt at efterisolere, når installationerne alligevel renoveres eller udskiftes.

Undgå overophedning og spild

I opvarmede rum kan det også være en fordel at isolere. Det gælder især rum plaget af overophedning, hvilket sker på mange skoler, kontorer og butikker med store vinduesarealer.

Varmen fra uisolerede rør gør en overophedning endnu værre, og dermed bliver kølebehovet også større. I skal så vidt muligt anbringe rør og beholdere til varmt vand, så varmetabet kommer bygningen til gode. Sørg for så korte rør som muligt.

Sådan tjekker I isoleringen

I energimærkningsrapporten for bygningen kan I se, om der er rør, I med fordel kan efterisolere.

Husk, at alle offentlige bygninger over 250 m2 skal energimærkes hvert 10. år.

Pas på med asbestisolering

Asbestisolering findes typisk kun i installationer i store, ældre ejendomme og typisk kun i rørbøjningerne. Er jeres varmeinstallationer fra før midten af 70’erne, kan de være isoleret med asbestholdige materialer.

Asbesten skal fjernes med særlige metoder, undlad derfor at gøre det selv. Det kan give uhelbredelige lungesygdomme at indånde fibre fra asbest.

Gode råd

 • Efterisoler, når I alligevel er i gang

  Økonomisk set er det altid mest fordelagtigt at eftersisolere, når installationerne alligevel skal renoveres eller bygges om.

 • Gode isoleringsmaterialer

  For at spare mest energi til opvarmning skal isoleringens varmeledningsevne (λ-værdien) være så lav som muligt. Hvis der er ubegrænset plads, kan I dog få lige så god isolering med produkter med en højere varmeledningsevne – der skal bare et tykkere lag til.

Det siger Bygningsreglementet

Hvis I udskifter eller ændrer rør i et varmeanlæg, skal I følge Bygningsreglements krav til isolering. I skal så vidt muligt anbringe rør og beholdere til varmt vand, så varmetabet kommer bygningen til gode. Sørg for så korte rør som muligt.

I skal også overholde krav i Bygningsreglementet, hvis I skifter varmeform, f.eks. fra olie til fjernvarme.

Bygningsreglementet.dk
 

Tjekliste for klimaskærm

Brug tjeklisten eller få en specialist til at lave et energieftersyn af jeres klimaskærm.

Billede
Billede af tjekliste for klimaskærm