Stort energiforbrug i storkøkkener

I de fleste virksomheder, hvor der er et storkøkken, er køkkenets elforbrug en af de store poster på energibudgettet. Der kan ofte være meget energi at spare ved bl.a. at se på adfærden i køkkenet.

Andel af det samlede elforbrug

 • Hoteller: ca. 35 %
 • Restaurationer: knap 70 %

Fordele ved at spare energi

Spar penge

 

Mindsk klimabelastningen

 

Forbedr indeklimaet

 

Send et grønt signal til jeres kunder

 

Billede

Energirigtig adfærd i storkøkkenet

Her får I gode råd til adfærd, der sparer energi i storkøkkener.

Er I klar til at ændre adfærd?

Ved at ændre vaner i hverdagen er der meget energi at spare på arbejdspladsen. På vores kampagneside om energibesparelser i hverdagen, kan du hente materialer, der passer til jeres arbejdsplads.

Hent materialer med spareråd til arbejdspladsen

 • Indstil temperaturen til 5 ºC i køleskabet og -18 ºC i fryseren. Har I flere køleskabe, så overvej at gøre det ene til et svaleskab. De fleste grøntsager opbevares bedst ved 10 ºC.
 • Tjek med et ekstra termometer i nye køle- eller fryserum, om displayet viser rigtigt.
 • Tø frostvarer op i køleskabet i skål eller fad.
 • Tildæk madvarer, når de køles ned.
 • Tildæk åbne kabinetter med låge eller forhæng.
 • Sluk evt. for køle- og fryseapparater i weekender, ferier mv.. Lad døren stå på klem, når der er slukket.
 • Rengør kondensatoren mindst 2 gange om året og oftere, hvis den er meget støvet.
 • Afrim skabet, hvis der er mere end 5 mm is på fordamperen.
 • Hold tætningslisten ren, og skift den, hvis den har revner eller ikke fungerer.
 • Tænd ikke tankopvaskemaskinen (hætte- og tunnelopvaskemaskiner og underbordsmodeller) om morgenen, men først i passende tid, før I skal vaske op. 
 • Sluk maskinen, når sidste hold opvask er kørt. Lad ikke tankmaskiner stå tændt om natten.
 • Brug koldt vand til forskyl for tankmaskiner, og sluk udsugningen, når der ikke er behov for den.
 • Luk hætten på hætteopvaskemaskiner.
 • Skyl ikke servicet af, før I sætter det i friskvandsopvaskemaskiner. I kan nøjes med at skrabe maden af.
 • Saml opvasken, vask op i en kontinuerlig proces, og fyld kurvene helt op.
 • Sluk for kogeplader, ovne og andet udstyr, når det ikke er i brug. Apparaterne bruger meget energi, når de står og venter. Brug evt. tænd-sluk-ur. Sænk temperaturen i hvileperioder, hvis det er uhensigtsmæssigt at slukke helt for udstyret.
 • Læg låg på gryder mv., og spar op til 50 % af energien.
 • Fyld ovnen op, udnyt for- og eftervarme, og brug mikroovnen til små portioner.
 • Spar på vandet ved kogning af kartofler mv. De fleste bruger langt mere vand end nødvendigt.
 • Indstil varmeskabe og andet varmholdningsudstyr på den lavest tilladelige temperatur, normalt 65 °C. Tjek temperaturen regelmæssigt.
 • Sørg for at regulere gasblus, så flammen holdes ca. 2 cm inden for grydebunden. Så varmer det meste effektivt.
 • Sørg for, at ventilation kun kører, når der er behov. Sluk for ventilationen om natten, og skru ned for anlægget, når der ikke er så stort behov.
 • Sørg for, at procesvagten på ventilation og udsugning fungerer, og rengør filtre mv., hvis alarmen gør opmærksom på, at udsugningen ikke er tilstrækkelig.
 • Sørg for regelmæssigt tilsyn af ventilationsanlægget.

Brug vores tjekliste til at gennemgå ventilationen, eller få et ventilationsfirma til at hjælpe jer med at optimere driften. Vælg et certificeret firma, som er godkendt af VENT-ordningen.

Hent Tjekliste for ventilation

Find godkendte firmaer på VENT.dk

 • Sørg for, at emhætter kun kører, når der er behov.
 • Skru ikke højere op end nødvendigt. En emhætte bruger ca. 1,5 gange mere energi på højeste trin end på laveste.
 • Sæt en LED-pære i emhætten.
 • Rengør fedtfiltret i emhætten ca. 1 gang om ugen eller efter behov.
 • Sluk lyset, når der ikke er nogen i lokalet, eller hvis der ikke er brug for lyset.
 • Rengør armaturer og lyskilder jævnligt. Beskidte lyskilder giver mindre lys.
 • Undersøg, om I har armaturer og lamper med ineffektive lyskilder (glødepærer, traditionelle halogenpærer mv.). Udskift i givet fald til mere energirigtige LED-pærer og LED-rør. Det kan hurtigt tjene sig hjem.

Hvis I har husholdningsapparater, kan I bruge vores forbruger-sider med gode råd om køb og brug. Vær opmærksom på, at professionelle køkkener generelt skal bruge professionelt udstyr, for at udstyret overholder reglerne og kan holde til den intensive brug i et storkøkken.

Indkøb og indretning af storkøkkenet

Her får I gode råd til indkøb og indretning, der sparer energi i storkøkkener.

Indkøb

Følg 2 generelle indkøbsråd for at få køkkenudstyr med et lavt energiforbrug, der passer til jeres behov:

 1. Brug indkøbsanbefalingerne

  Vælg produkter og ventilation, der passer til jeres behov og overholder Energistyrelsens indkøbsanbefalinger.

  Indkøbsanbefalinger

  Inspiration til indkøbsmål på ansvarligeindkoeb.dk

 2. Regn driftsomkostninger med i købspris

  Formulér udbud, så driftsomkostninger indgår sammen med indkøbsprisen, og forbruget måles på samme måde, så I kan sammenligne tilbud.

  Beregn totalomkostninger for storkøkkenudstyr på csr-indkob.dk

Indretning af storkøkkenet

 • Tænk energieffektivitet sammen med arbejdsmiljø, indeklima, hygiejne og fødevarekvalitet fra starten. Ofte går de hånd i hånd.
 • Spørg både brugere og professionelle rådgivere til råds.
 • Opdel køkkenet i kolde og varme zoner. Placer køleskabe og frysere i de kolde zoner, så bruger de mindre energi.
 • Indret køkkenet med udstyr, der passer sammen, f.eks. med ovnudstyr (beholdere mv.), der passer til køleskabe og frysere. Det gør det nemmere at håndtere madvarerne, når de skal nedkøles og kan give en mere effektiv udnyttelse af opbevaringspladsen mv.
 • Sørg for, at køkkenet har effektiv ventilation med varmegenvinding, og at der er behovsstyring.
 • Undgå glaslåger og åbne kabinetter.
 • Sørg for god luftcirkulation omkring kondensatoren, så den kan komme af med varmen – følg leverandørens anvisninger.
 • Brug køleskabe og frysere som nærlager i arbejdsområdet. Brug kun køle- og fryserum som fjernlager, da energiforbruget bliver for stort ved mange/lange perioder med åben dør til køle- og fryserum.
 • Køb apparater med display, der viser temperaturen i køleskabe, frysere og walk-in køle- og fryserum. Så kan I nemt kontrollere og regulere temperaturen.
 • Hvis kølekabinetter har indbygget lys, så stil krav om, at det skal være med LED-lyskilder. LED-lyskilder er energieffektive og fungerer optimalt ved lave temperaturer.
 • Overvej, hvilken type vaskemaskine der opfylder jeres behov. Underbordsmodeller af tanktypen og professionelle friskvandsmaskiner er billigere i både anskaffelse og drift end hætteopvaskemaskiner.
 • Tunnelopvaskemaskiner kan være en god løsning i de helt store køkkener. Vælg en model, der kan genbruge vandet til forskyl.
 • Indret køkkenet, så tankmaskiner kan tilsluttes varmt vand fra bygningens varmtvandsanlæg.
 • Etabler varmegenvinding på både udsugningsluften og afløbsvandet fra hætte- og tunnelopvaskemaskiner – og vælg modeller, der automatisk slukker for udsugningen.
 • Vælg tankopvaskemaskiner med isoleret tank og hætteopvaskemaskiner med dobbeltisoleret hætte.
 • Vælg generelt professionelt udstyr, men gerne husholdningsovne og komfurer, hvis de kan dække jeres behov.
 • Køb hellere 2 små ovne end 1 stor, hvis behovet varierer meget. Placér ovne ved siden af hinanden, hvis I har 2 ovne.
 • Vælg induktionskogeplader.
 • Køb kun udstyr med låg. Det gælder almindelige gryder, kipgryder, friturekogere, varmholdningsudstyr mv.
 • Køb udstyr med automatik, der understøtter en energirigtig adfærd.
 • Vælg ventilationsanlæg med høj virkningsgrad på 80 % eller mere.
 • Sørg for varmegenvinding på ventilationen.
 • Vælg cyklonfiltre, og husk at rengøre filtre. Filtre i storkøkkener stoppes hurtigere til pga. den fedtholdige luft.
 • Placér koge- og stegeborde i en niche, et hjørne eller evt. op mod en bagvæg. Jo mere frit det står, jo større behov for udsugning. Med en fritstående kogeø skal der typisk udsuges knap 60 % mere luft, end hvis kogebordet  står op mod en bagvæg.
 • Ventilationskanaler bør have så få og bløde bøjninger som muligt.
 • Undgå tynde aftræksslanger og fleksslanger.

Læs mere i ”Vejledning om indretning af ventilation i restaurationskøkkener” på bfa-service.dk

 • Placer køkkenet, så der kommer meget dagslys ind ad vinduerne. Dog gerne nordvendt, så I undgår varmegener fra sollys.
 • Vælg lyse (ikke helt hvide), matte overflader for at udnytte lyset og samtidig undgå blænding
 • Lav grundige undersøgelser, før I vælger belysningsanlæg. Inddrag brugerne og evt. en belysningskonsulent.
 • Vælg LED-lyskilder, også til emhætter. Udskift eksisterende lyskilder (glødepærer, traditionelle halogenpærer mv.) til LED-pærer og LED-lysrør.
 • Brug automatisk lysstyring: Zoneopdel køkkenet med bevægelsesmeldere, der tænder/slukker lyset efter brugen af lokalet. Overvej dagslysstyring.
 • Sørg for, at det er muligt at tænde rumbelysning og arbejdspladsbelysning hver for sig.
  Placer armaturer, så de er lette at rengøre.

Miljømærkning af hotel og restauration

Hoteller og restaurationer bruger i stigende grad miljømærkning til at profilere sig over for kunder. Det er en oplagt mulighed, når I alligevel sparer på energien.

Stadig flere hoteller og restaurationer kan bryste sig af miljømærkning, der gør det nemmere for kunderne at vælge grønne overnatningssteder, restauranter mv.

Miljømærkning kan være en oplagt måde at profilere jer på – især, hvis I allerede arbejder med energibesparelser.

Miljømærkningsordninger for hotel og restauration

Indsigter i hotel og restauration

Hvis du rådgiver hotel- og restaurationsbranchen, så finder du herunder noget af den viden, som findes om energiforbrug.

Billede