Sådan gør-du-det-selv

Det er et oplagt gør-det-selv-projekt at tjekke husets tæthed. Så har du gjort et godt stykke forarbejde, og kan evt. få en professionel håndværker til at forbedre huset.

Billede

Vinduer og døre

Sådan tjekker du:

Kig på fugerne

Se efter, om der er sprækker og utætheder i fugerne både på indersiden og ydersiden mellem mur og vinduer eller mur og yderdøre. Du kan se sprækkerne med det blotte øje. Hvis der er sprækker, skal fugen udskiftes.

Test med papir

Tjek tætheden mellem vindue og vindueskarm ved at åbne vinduet, stikke et stykke papir halvt ud, og lukke vinduet om papiret. Træk så i papiret. Hvis der kun er lille, eller ingen modstand, når du trækker papiret til dig, er vinduet utæt. Lav testen i alle 4 sider for at være sikker på at finde alle utætheder.  

Fugt huden, eller test med et stearinlys

Fugt huden på oversiden af hånden, og stik den hen langs vindues- og dørkarme for at mærke efter, om det trækker. Det er bedst at gøre en dag, hvor det blæser.  

Du kan også teste, om flammen fra et stearinlys eller en lighter blafrer, når du holder den hen til vindues- eller dørkarmen.  

Sådan forbedrer du:  

Udskift fugen

Hvis fugerne har sprækker, skal de udskiftes. Du skal behandle dem forskelligt, alt efter hvilken type fugemasse, der er brugt i dit hus.  

 • Silikonefuger, fugebånd og mørtel:
  Du kan kradse den gamle fugemasse ud og erstatte den med ny fugemasse af samme slags, eller med et fugebånd der sættes ind i spalten og derefter udvider sig og bliver tæt. Gamle trævinduer i murværk har ofte mørtelfuger udvendigt, og dem kan man lave igen med ny mørtel-.
 • Udvendige plastiske fuger i huse fra 50’, 60’ og 70’erne:
  I op mod hvert 4. hus fra 50’erne, 60’erne og 70’erne, er der brugt plastisk fugemasse med det giftige kemikalie PCB. Hvis du selv vil fjerne gamle fuger her, skal du bruge værnemidler i form af åndedrætsværn, handsker, beskyttelsesdragt og evt. -briller, og skrotte som giftigt affald. Ofte vil det være en god idé at få fagfolk til at hjælpe, når der er tale om PCB.  

  Læs mere om PCB hos Miljøstyrelsen

 • Indvendige fuger
  Fuger på indersiden af vinduerne kan skiftes på samme måde som udenfor. Men her bør du i stedet for silikone bruge en fugemasse, der kan males over og er fugttæt, f.eks. en elastisk byggefuge eller akrylfuge. Spørg i byggemarkedet, hvis du er i tvivl. Desuden skal du altid have det, der kaldes en fugebagstop: en rund skumliste med glat overflade, der trykkes ind i mellemrummet, før du fuger. Er du i tvivl om, hvordan du gør det selv, er det bedst at få hjælp af en fagperson, f.eks. en murer, tømrer eller fugespecialist.  

  Sådan virker en fugebagstop

Brug tætningslister mellem vindue og karm

Du kan forbedre utætheder mellem vindue og karm eller dør og karm med tætningslister. De kan købes i byggemarkeder på metermål. Du klistrer en liste op, der hvor det trækker fra, og tjekker, at de andre sider stadig er tætte. Vælg den rigtige type tætningsliste, f.eks. ved at tage den gamle liste med i byggemarkedet.  

Se guide til montering af tætningslister

Hvis du ikke kan tætne

Hvis dine vinduer eller døre er meget skæve, og tætningslister ikke kan løse problemet med træk, må du få dem forbedret eller udskiftet. Se, hvordan her:

Sådan giver du 1-lagsvinduer en ekstra ramme

Sådan skifter du fra termo- til energiruder

Sådan udskifter du gamle vinduer

Din hoveddør kan oftest tætnes med en gummiliste i bunden og langs kanterne. Det er langt billigere og nemmere at forbedre døren, end at udskifte den. Men hvis døren er i slem forfatning, er det bedst at udskifte den. Se, hvordan her:

Sådan udskifter du yderdøren

Brevsprække

En brevsprække gør din bolig utæt. Det er nemt, hurtigt og billigt at isolere brevsprækken, så du undgår at lukke varmen ud den vej.

Sådan isolerer du brevsprækken

Lemme og kattelemme

Loftlemme, kælderlemme, skunklemme, kattelemme og lignende kan gøre boligen utæt. Men du kan selv tjekke og evt. isolere bedre.

Sådan tjekker du:

Fugt huden, eller test med et stearinlys

Fugt huden på oversiden af hånden, og stik den hen langs kanten af lemmen for at mærke, om det trækker. Det er bedst at gøre en dag, hvor det blæser.

Du kan også teste, om flammen fra et stearinlys eller en lighter blafrer, når du holder den hen til kanten.

En kattelem er altid utæt

En kattelem vil stort altid være utæt, så her behøver du ikke tjekke.

Sådan forbedrer du:

Loft-, kælder-, og skunklemme

Du kan selv tætne med tætningslister i kanten af lemmen og isolere den på bagsiden. Både tætningslister og isoleringsplader kan købes i byggemarkedet på mål.  

Hvis den gamle lem er meget slidt, kan du udskifte den med en ny, isoleret model, der lukker tæt.  

Ny kattelem  

Hvis du skal have en ny kattelem, kan du gå efter en model, der er godt isoleret og slutter tæt, når den er lukket. Du kan også tænke over, hvor du får den sat i og vælge en dør, hvor trækken ikke vil genere.

Eksisterende kattelem

Hvis du har en kattelem, du ikke bruger, bør du få lukket og isoleret hullet – eller skifte til en ny dør uden kattelem. Du kan isolere en kattelem på samme måde som en brevsprække.

Sådan isolerer du brevsprækken (og kattelemmen)

Pejs og brændeovn

Det kan trække fra brændeovnen, der hvor røret er ført gennem loftet og gennem et åbent spjæld.

Sådan tjekker du:

Brændeovnen:

Fugt huden på oversiden af hånden, og stik den hen til brændeovnens luge eller samlingen ved loftet for at mærke, om det trækker. Du kan også teste med flammen fra et stearinlys eller en lighter og se, om flammen blafrer. Begge dele er bedst at gøre en dag, hvor det blæser.  

Pejsen:

Varmen siver helt sikkert ud, hvis du har en pejs uden pejseindsats. Der er et åbent hul op gennem skorstenen direkte ud i det fri. Så her behøver du ikke at tjekke.

Sådan forbedrer du:

Brændeovn eller pejs med pejseindsats:

Luk spjældene, når du ikke bruger brændeovnen eller pejsen. Så undgår du en del træk. Hvis du ikke længere bruger din pejs eller brændeovn, bør du få den fjernet og få lukket rørgennemføringer eller sløjfet skorstenen.  

Træk fra samlingen i loftet skal laves af en professionel.

Pejs:

Hvis du har en åben pejs, bør du installere en pejseindsats for at minimere varmetab og træk og give pejsen et bedre energimærke. En pejseindsats koster 10-20.000 kr.  

Paneler og hjørner i gulvhøjde

Sådan tjekker du:

Fugt huden på oversiden af hånden – så bliver den mere følsom over for træk – og hold hånden hen til fodpaneler og hjørner i gulvhøjde. Du kan også teste med flammen fra et stearinlys eller en lighter og se, om flammen blafrer. Begge dele er bedst at gøre en dag, hvor det blæser.

Sådan forbedrer du:

Få ny dampspærre

Den mest effektive løsning på træk fra paneler og hjørner er, at få en håndværker til at tage gulvet op og lægge en ny dampspærre. Det giver høj risiko for fugt og svamp at lægge en dampspærre forkert, så brug en professionel.  

Fug bag panelerne

Hvis du ikke vil tage gulvet op, kan du spare en del varme ved at fjerne panelerne, der ofte er sømmet fast, og fuge hjørnet mellem gulv og væg bagved panelet. Brug en fleksibel fugemasse, der kan give sig sammen med bygningen. Det kan f.eks. være byggefuge. I nogle gamle huse har gulvet givet sig på meget, at der er et gabende mellemrum mellem gulv og fodpanel. Her kan du fuge i hjørnet mellem væg og gulv uden at fjerne panelet.  

 

Paneler og hjørner i loftet

Sådan tjekker du:

Fugt huden på oversiden af hånden – så bliver den mere følsom over for træk – og hold hånden hen til paneler og hjørner i loftshøjde. Du kan også teste med flammen fra et stearinlys eller en lighter og se, om flammen blafrer. Begge dele er bedst at gøre det en dag, hvor det blæser.  

Sådan forbedrer du:

Fug langs panelerne

For at tætne lister og hjørner i loftet kan du fuge langs alle sprækker. Du kan f.eks. bruge byggefuge.