Få gratis strøm fra solceller

Med solceller kan du producere din egen klimavenlige strøm, så du sparer penge på elregningen. Hvis du laver mere strøm, end du selv bruger, bliver overskuddet sendt ud i vores fælles elnet - og du kan tjene penge på det.

Forudsætninger
At det er tilladt i lokalplanen
Et tag, der er stort og stærkt nok – eller en facade.
Billede
Hus med solvarmepaneler
Derfor er solceller en god idé
Du sparer penge

Du sparer på elregningen og kan skattefrit tjene penge på at sælge din overskudsstrøm til vores fælles elnet. Du skal først betale skat, hvis du sælger el til nettet for mere end 7.000 kr. om året.

Læs mere på skat

Klimavenlig strøm

Du udleder mindre CO2, når du producerer din egen strøm med vedvarende energi.

Lang levetid og minimal vedligeholdelse

Solceller er robuste og har en forventet levetid på ca. 25 år. De passer sig selv og kræver stort set ingen vedligeholdelse. 

Kan føre til lavere forbrug

Erfaringer viser, at man som husejer med solcelleanlæg kan blive mere opmærksom på sit energiforbrug – og skrue ned for det.

Men husk lige
Det kan ses

Solceller er synlige, så du skal være med på, at dit hus kommer til at se anderledes ud.

Måske kan du ikke bruge strømmen

De fleste af os bruger mest strøm om aftenen og om vinteren, og her er produktionen fra solceller mindst. Din solcellestrøm skal helst bruges, lige når den produceres – altså når der er sol eller dagslys.

Sådan får du solceller – punkt for punkt

Billede
Værktøjskasse

1. Undersøg før du køber

Må du installere solceller?

Spørg din kommune, om lokalplaner, fredninger eller servitutter står i vejen for solceller på dit hus. Der kan f.eks. være kommunale regler for, hvor på taget du må have solceller. I så fald skal kommunen godkende placeringen.  

Hvis du vil have solceller på jorden, skal kommunen altid godkende projektet.

Skal du hellere få solvarme?

Du får mest strøm fra solcellerne midt på dagen. Hvis du ikke er hjemme dér og ikke har f.eks. en varmepumpe eller en elbil, der kan bruge strømmen, er du måske bedre tjent med at bruge pladsen på taget til solvarme. Solvarme kan være en god ide, hvis du varmer med olie, naturgas eller elpaneler.

Læs om solvarme

Hvor skal solcellerne sidde?

Tænk over, hvor du vil have solcellerne. Det afhænger af, hvornår på dagen du vil bruge strømmen. Hvor meget strøm, du får, varierer nemlig efter solens stilling på himlen. Som tommelfingerregel bør der mindst være sol på solcellerne i sommerhalvåret fra kl. 9-17.  

De fleste anlæg sidder på taget. Din installatør kan hjælpe med at vælge den præcise placering.

Har du plads nok?

Et solcelleanlæg fylder typisk 15-40 m2. 

Hvor stort skal det være?

Vælg et anlæg, hvor du selv kan bruge en god portion af den strøm, du producerer.

Hvis du producerer for meget strøm i forhold til dit forbrug, tjener solcellerne sig langsommere hjem. Men et større anlæg kan give mening, hvis dit elforbrug er på vej til at stige, f.eks. hvis du vil købe elbil, eller I bliver flere i boligen. Få installatøren til at rådgive dig om størrelsen.

Eksempel: Hvor hurtigt tjener 3 størrelser solcelleanlæg sig hjem i besparelser ved et årligt elforbrug på 4.000 kWh:

Størrelse på anlæg Simpel tilbagebetalingstid
2 kWp 12 år
4 kWp 15 år
6 kWp 17 år

Kender du dit elforbrug?  

Det er en god idé at få et overblik over elforbruget på din adresse både årligt og time for time. På den måde kan en installatør bedre finde et anlæg, der passer til dine behov.

Se dit forbrug på eloverblik.dk 

2. Gør klar til installation

Vælg en VE-godkendt installatør

VE står for vedvarende energi, herunder solenergi. Vælg en VE-godkendt installatør for at få mest ud af dit solcelleanlæg.

Se VE-godkendte installatører

Indhent flere tilbud

Lad flere forskellige installatører gennemgå dit hus og rådgive dig om bl.a. anlæggets størrelse og placering.

Få dem til at give et bud på den samlede økonomi med investering, hvad du vil spare på elregningen, og hvad du kan tjene på salg af el til elnettet.

  • Et skriftligt tilbud bør som minimum indeholde:
  • Størrelse og placering.
  • Samlet pris på anlæg og installation.
  • Forventet (og helst garanteret) elproduktion.
  • Garantier på produkt og ydelse.
  • Forsikringsmuligheder.
  • Overslag over økonomi, grundlag for beregningen og forventet køb/salg af el.

Hvis du vil have batteri

Du kan få solcelleanlæg med batterier, så du kan lagre noget af den solcelle-strøm, du ikke kan nå at bruge med det samme. Batterier kan dog være dyre. Spørg installatøren, om det kan betale sig for dig.

Kontakt netselskabet

Bed den installatør, du vælger, om at kontakte netselskabet inden køb og installering af solceller. Netselskabet ejer elnettet i dit område og kan sige, om der er kapacitet nok i nettet til strømmen fra dine solceller. De kan også fortælle, hvilken elmåler du skal have og vejlede om tekniske krav og tilmelding af anlægget.

Kan taget bære?

Sne kan påvirke tagets bæreevne, så solcellerne skal monteres, så sne selv kan glide af.

Bed om installatørens garanti for, at dit tag kan bære anlægget. Hvis installatøren ikke vil stå inde for det, så få en bygningsingeniør til at regne på det, før du får solceller.

Lav en kontrakt med installatøren

Vær sikker på, at du er enig med installatøren om pris, tidsplan, arbejdets omfang og garantiforhold, før arbejdet går i gang.

3. Installationen

Solceller sættes op

Installatøren sætter solcelleanlægget op på dit hus og placerer inverteren et køligt, luftigt og støvfrit sted, hvor lyden fra den ikke generer.

Ældre elmåler udskiftes

Installatøren udskifter din elmåler, hvis den er af ældre dato.  

Solceller tilmeldes og tilsluttes

Installatøren sørger for at tilmelde dit solcelleanlæg hos dit lokale netselskab, anmelde det til stamdataregistreret og tilslutte det til elnettet.  

Du får besked fra netselskabet, når dit anlæg er registreret og har fået et GSRN-nummer. Du skal bruge GSRN-nummeret, hvis du vil sælge din overskydende strøm.

4. Efter installation

Nyd gratis grøn strøm

Du kan nu se frem til en lavere elregning, fordi du selv producerer gratis strøm fra vedvarende energi. Hvor meget du sparer, afhænger bl.a. af dit anlæg og elprisen.

Hvis du også sælger den strøm, du ikke selv kan bruge (trin 5 nedenfor), sparer du typisk samlet set mellem 2.500-7.000 kr. hvert år sammenlignet med én, der ikke har solceller. I det tal har vi modregnet dine udgifter:

Dine udgifter til anlægget

Dine udgifter til solcelleanlægget er typisk omkring 500 kr. om året. De dækker et gebyr og abonnement til netselskabet for bl.a. udgifter til administration og måling. Hvis du har et stort anlæg på over 50 kW, betaler du i stedet et beløb pr. kWh, du bruger.

Tjek, om det er installeret korrekt

Du kan selv tjekke, om anlægget er installeret korrekt.  

Se Sikkerhedsstyrelsen tjekliste 

Tjek taget indefra

Det er også en god idé at undersøge taget indefra, så du er sikker på, at der ikke er kommet skader på spærene. Det kan f.eks. ske, hvis installatøren har brugt for kraftige skruer.

Pas dine solceller

Solceller er for det meste selvrensende og kræver minimal vedligeholdelse. Se i manualen, hvordan du holder dem godt kørende – f.eks. ved at sikre, at der ikke vokser træer op og skygger for dem.

Fotografer dine solceller  

Misfarvede solceller kan være et tegn på skader. Det er en god idé at tage fotos af anlægget, lige når du har fået det monteret. Så er det nemmere at sammenligne senere hen.

Følg med i elforbruget

Ved at følge med i elforbruget kan du glæde dig over al den strøm, du sparer ved at producere din egen. Det gør også, at du hurtigt opdager, hvis der er noget galt med dine solceller. Det er en god idé at aflæse elmåleren 1 gang om måneden. Tjek også inverteren 2 gange om året og se, om den viser en fejlmeddelelse. Inverteren skal normalt udskiftes efter ca. 10 år.

Se din elproduktion og dit elforbrug på eloverblik.dk

5. Sælg strøm

Sådan sælger du din strøm

Den strøm fra dine solceller, som du ikke bruger med det samme, ryger ud og bidrager til det fælles elnet. Du kan få penge for strømmen, hvis du sælger den gennem en produktionselleverandør.  

En produktionselleverandør er et energiselskab, der køber vedvarende energi fra private producenter. Du vælger selv, hvem du vil have:

Se produktionselleverandører her

Så meget tjener du

Hvor meget du tjener, afhænger af de svingende elpriser, og hvor meget overskudsstrøm du producerer. For de fleste er det 1.000-4.000 kr. om året.  

Det kan bedst betale sig for dig selv at bruge så meget af din solcellestrøm, du kan, frem for at sælge den.

Sådan afregnes strømmen

Dit netselskab opgør hele tiden, om du bruger eller leverer strøm fra eller til det fælles elnet.  

Når du sælger strøm gennem en produktionselleverandør, får leverandøren automatisk opgørelsen og bruger den til at udbetale dig penge. Det sker som regel direkte til din bankkonto en gang om måneden.

Du kan sælge strøm for 7.000 kr. skattefrit

Hvis du sælger el for mere end 7.000 kr. pr. år, skal du betale skat af det. Du kan se på din årlige elregning, hvor meget du har solgt.  

Ejer du solcelleanlægget sammen med flere, kan I også sælge mere strøm skattefrit. Er I 2 personer registreret som ejere sammen, kan I sælge el for 14.000 kr. om året osv.  

Sådan indberetter du til SKAT

Du indberetter salg af overskudsstrøm til SKAT ved at skrive 60 % af det overskydende beløb på din årsopgørelse i rubrik 20.  

Eksempel:

  • Du sælger strøm for 9.000 kr., men de første 7.000 kr. er skattefri.
  • Du skal altså betale skat af 9.000-7.000 = 2.000 kr.  
  • Du skriver 60 % af de 2.000 kr. på din årsopgørelse: 0,6 x 2.000 kr. = 1.200 kr.

Læs mere om skat af solceller 

Se hvordan solceller installeres

En installatør sætter et solcelleanlæg op på et robust tag, der vender mod solen.

I videoen kan du se, hvordan det foregår.

Accepter venligst markedsføringscookies for at se dette indhold

Skal du have ny varmepumpe?

Solcelleanlæg går rigtig godt hånd i hånd med varmepumper. Her i guiden, kan du finde den bedste løsning til varmepumper i dit hus.

Billede
Illustration af gult hus med varmepumpe

Vejledning til håndværkeren

Vis vejledningen til håndværkeren for at sikre, at arbejdet bliver gjort rigtigt.

Billede

Find VE-godkendte virksomheder

Find en godkendt installatør tæt på dig, der har erfaring med netop den type varmepumpe, du skal have installeret. 

Billede

Mere inspiration