Din renovering – punkt for punkt

Billede
Værktøjskasse

Hvorfor energirenovere?

Fordele

Der er mange grunde til at forbedre lejligheder med renoveringer, der sparer energi. Bestyrelsen tager tit initiativet, men du kan også sætte det på dagsordenen som lejer/ejer/andelshaver.

 • Kroner og øre

  I sparer penge til strøm og varme, og jeres lejligheder bliver mere værd.

 • Klima

  I skåner klimaet, når I udleder mindre CO2.

 • Sundhed

  I kan få et bedre indeklima, der mindsker risikoen for astma, allergi, hovedpine, træthed mv.

 • Komfort

  I kan bedre holde varmen og slippe for træk og kulde. 

 • Rolig bolig

  Renovering kan skrue ned for støj fra gaden og bygningens installationer.

Hvad skal I renovere?

Sådan vælger I de rigtige initiativer

Som regel er der mest at spare på varmeregningen, f.eks. med nye vinduer. Der er typisk mest el at spare ved at udskifte lyset på fællesarealer.

Kig i energimærkningsrapporten

I kan finde forslag til oplagte forbedringer i bygningens energimærke. Her kan I også se, hvor meget I kan spare på varme og el. 

Find jeres energimærke

Få hjælp udefra

Det er en god ide at få hjælp, så I ikke selv skal stå for hele processen, når I skal renovere. Der er flere muligheder:

 • Byggeteknisk rådgiver

  En byggeteknisk rådgiver gennemgår ejendommen og kan vurdere, hvad der bedst betaler sig for jer, og hvilken rækkefølge I skal udføre tiltagene i. En byggeteknisk rådgiver kan både være bygningsingeniør, -konstruktør eller arkitekt.

 • Administrator eller advokat

  I de fleste boligforeninger kan en administrator hjælpe jer med at styre den interne proces og måske også holde styr på byggeprocessen. Har I ikke en administrator, bør I hyre en advokat til at holde styr på lovgivningen.

 • bygogmiljø.dk

  Hos bygogmiljø.dk kan du finde oplysninger om din ejendom og få hjælp til at indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager.

  Gå til bygogmiljø.dk

Brug andres erfaringer

En gennemgang af 29 boligforeninger i 2017-2018 gav en række forslag til energirenoveringer. I kan bruge forslagene som inspiration.

Se forslagene på gate21.dk (pdf)

Beslutningen

Rækkefølgen er vigtig

Det er vigtigt at gøre tingene i den rigtige rækkefølge, så I kan undgå uforudsete forhindringer og udgifter. Læg ud med at kigge i bygningens energimærkningsrapport, og få så besøg af en byggeteknisk rådgiver.

 1. Idé

  Indkreds jeres ideer om den forbedring, I vil sætte i værk.

 2. Bestyrelsesmøde

  Afhold et bestyrelsesmøde, hvor I diskuterer muligheder og budget og udpeger ansvarlige – evt. med rådgivning udefra.

 3. Første generalforsamling

  Afhold (evt. ekstraordinær) generalforsamling, hvor I orienterer beboerne og stemmer om at sætte i gang.

 4. Udbud

  Send opgaven i udbud hos flere udbydere.

 5. Anden generalforsamling

  Afhold (evt. ekstraordinær) 2. generalforsamling, hvor I sammenligner tilbuddene og stemmer om, hvad I vil gennemføre.

Økonomien

Få flere tilbud, og husk tilskud

Det er altid en god idé at indhente flere tilbud på det projekt, I vil i gang med.

Husk at tjekke, om I kan få tilskud til jeres forbedring.

Se, hvad I kan få tilskud til

Økonomi

De fleste mindre tiltag kan rummes i det årlige driftsbudget. Større tiltag som f.eks. nye vinduer vil i mange tilfælde være indarbejdet i en helhedsplan med baggrund i en tilstandsrapport. I kan over tid sætte penge af i driften til større tiltag.

Særligt for...

Ejere og andelshavere

Få banken til at vurdere, hvor meget I har råd til at renovere for.

I kan også få banken eller en ejendomsmægler til at vurdere jeres ejendom. De kan give jer en idé om, hvor meget lejlighederne kan stige i værdi efter renoveringen. Vurderingen spiller en rolle, hvis I skal  låne penge til renoveringen.

Lejere

Almene boliger
Almene boliger kan søge støtte til projekter hos Landsbyggefonden. Det er boligselskabet, der har ansvaret for at sikre, at der er penge til at energirenovere, men lejere kan også være med til at sætte gang i en proces og få indflydelse på løsningen.

Læs mere om at søge støtte fra Landsbyggefonden

Private lejeboliger
De fleste lejekontrakter giver din udlejer mulighed for at finansiere en renovering ved at forhøje huslejen. Men du kan stille krav om, at bygningen forbedres uden ekstraudgifter for dig, hvis det er almindelig vedligeholdelse. Det gælder f.eks. utætte vinduer og tag.

Gå altid i dialog med udlejer om at finde en løsning, der fungerer for alle. Koordiner med evt. andre lejere, så I står sammen i dialogen med udlejer. Hvis udlejer vil finansiere en forbedring ved at forhøje huslejen, kan I foreslå, at investeringen betales af over en længere årrække, så bliver huslejestigningen mindre.

De 2 mest almindelige løsninger ved renovering er:

 • At fastholde huslejen
  Så er det udlejer, der får besparelsen på el og varme
 • At forhøje huslejen
  Så er det dig, der får besparelsen på el og varme

Efter renoveringen

Det skal du være opmærksom på:

 • Besparelsen afhænger af dig

  Den reelle energibesparelse er sjældent helt det samme som den beregnede besparelse. For besparelsen afhænger af, hvordan I bruger lejlighederne i netop jeres bygning.

 • Skruer I op for varmen?

  Med en bedre isoleret bolig vælger nogle at holde en højere temperatur i lejligheden end før renovering. Det giver et højere energiforbrug og en mindre besparelse end beregnet.

 • Altaner påvirker energiforbruget

  Altanprojekter fører til, at nogle bruger en lukket altan som en del af stuen. Det giver et højere energiforbrug, især hvis der ofte er åbent vindue på altanen.

 • Hvis I har ventilationsanlæg

  Hvis I har fået et ventilationsanlæg, der sørger for god luftkvalitet, behøver I ikke længere lufte ud. Hvis du alligevel åbner vinduet, forhøjer det varmeforbruget.