Nedlæg din krybekælder

Hvis du har mindre end 150 mm isolering i din krybekælder, bør du nedlægge den og få et nyt, velisoleret terrændæk. Du kan også isolere krybekælderen, men det giver stor risiko for problemer med fugt og svamp.

Billede
Illustration - Krybekælder

Så meget kan du spare

Her får du et overslag på, hvor meget du kan spare i dit hus. Har du endnu ikke fortalt os, hvor du bor, kan du gøre det i toppen af siden for at få oplyst en mere præcis besparelse. Du kan også selv ændre i felterne herunder.

3.240 kr./år
Derfor bør du erstatte krybekælderen med et nyt terrændæk
Bedre bolig

Din krybekælder kan være skyld i, at det er fodkoldt og trækker. Efter forbedringen får du et bedre indeklima med varmere gulve og mindre træk og kulde, så din bolig bliver rarere at være i. 

Lavere varmeregning og højere værdi

Din varmeregning skrumper, mens værdien af huset vokser.

Klimavenligt

Du skåner vores klima, når din bolig slipper mindre varme ud i jorden

Men bemærk også
Du mister din krybekælder

Hvis du havde nogen glæde af din krybekælder, mister du den. Til gengæld får du et bedre hus.

Din renovering – punkt for punkt

Billede
Værktøjskasse

1. Før arbejdet går i gang

Hvor meget isolering har du?

Du kan som regel tjekke isoleringen fra krybekælderen med en tommestok. Eller du kan se i energimærkningsrapporten eller de originale tegninger af huset, om der står, hvor meget isolering du har.

Find din energimærkningsrapport, hvis dit hus er energimærket

Tjek radonniveau

I nogle dele af Danmark er der meget radon i undergrunden. Tjek radonniveau, og få håndværkeren til at etablere radonsikring om nødvendigt.
 

2. Krybekælderen nedlægges

El, vand og varme afinstalleres 

Inden håndværkeren kan fjerne gulvet over krybekælderen, skal alle installationer i det til el, varme og vand afinstalleres.

Gulvet over krybekælderen fjernes 

Det gamle gulv over krybekælderen fjernes sammen med evt. isolering, murede understøtninger mv., så der kan graves ud til det nye terrændæk.

3. Nyt terrændæk opbygges

Nyt terrændæk opbygges

For at beskytte huset lægger håndværkeren nederst et lag, der ikke suger fugt fra jorden, f.eks. småsten. Ovenpå lægges en ny, trykfast isolering, og øverst støbes en betonplade – evt. med gulvvarme.

Nyt gulv lægges 

Til sidst lægges der ny gulvbelægning på det nye terrændæk.

Værd at vide før du går i gang

Vælg rigtigt fra start, så du får mest ud af renoveringen.

Isoler, hvis der er fodkoldt og fugtigt

Hvis der er fodkoldt eller fugtigt eller mindre end 150 mm isolering i din krybekælder, er det en god idé at nedlægge krybekælderen og opbygge et nyt og bedre isoleret terrændæk.

Brug fagfolk

Forkert udført isolering kan give råd og svamp. Tag fagfolk med på råd, inden du sætter arbejdet i gang. 

Gå gulvvarme i tilkøb

Når gulvet alligevel er brudt op, kan du udnytte muligheden til også at få etableret gulvvarme.

Du kan også isolere krybekælderen

Hvis krybekælderen er helt fri for fugt og har god udluftning, kan du få den isoleret i stedet for at nedlægge den. Det er dog ofte svært eller umuligt, og det er en bedre løsning med et nyt terrændæk, hvis det er muligt.

I videoen kan du se, hvordan det foregår.

Vejledning til håndværkeren

Vis vejledningen til håndværkeren for at sikre, at arbejdet bliver gjort rigtigt.

Billede

Find en håndværker nær dig

Få hjælp af en professionel med erfaring i netop det, du har brug for.

Se listen over håndværkere i nærheden af dig.

Billede

Mere inspiration