Materialer på SparEnergi.dk

Aktuelle materialer

Afdækning af kommunernes aktiviteter i forhold til energieffektivisering i erhvervsvirksomheder
Energistyrelsen er i gang med at afdække snitflader og interessenter i forhold til energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder. Rapporten beskriver undersøgelsesmetoden, undersøgelsens resultater og giver til slut nogle ideer til, hvilke aktiviteter...
Overblik over materialer
Samlet oversigt over de markedsføringsmaterialer, som Energistyrelsen stiller til rådighed for dig som BedreBolig-rådgiver.
Aftaleskabelon BedreBolig-projekt
Aftale om totalrådgivning i forbindelse med BedreBolig-projekt.
Excel-ark til aflæsning af måler
Dette excel-ark kan bruges til aflæsning af målere i forbindelse med natrundering.