Materialer på SparEnergi.dk

Aktuelle materialer

BedreBolig overblik over illustrationer
Overblik over situationsbestemte illustrationer til kommunikation om BedreBolig.
Indkøb af Medicoudstyr
Vejledningen hjælper jer med at indkøbe energieffektivt medicoteknisk udstyr, så I opnår de største økonomiske gevinster. Den fungerer som et supplement til vejledningen ”Indkøb af Medicoudstyr – sæt energien i fokus”.
Aftaleskabelon BedreBolig-plan
Aftale om totalrådgivning i forbindelse med BedreBolig-plan
Kommunikationsstrategi Energisparesekretariatet
Energisparesekretariatet er sat i verden for at fremme realisering af energibesparelser ved at understøtte, identificere og videreformidle viden om energibesparelser.