Isolering

Isoler dit hus, og sænk varmeregningen

Når du efterisolerer din bolig, forbedrer du indeklimaet og sænker din varmeregning.

Fordele ved at efterisolere

 • Dit varmeforbrug bliver mindre
 • Du får et bedre indeklima

Et mindre varmebehov i boligen kan også betyde, at du kan vælge et mindre varmeanlæg, næste gang du skal skifte.

Gode råd

Isolering af tag og loft

Det er en god idé at efterisolere loftet, hvis du f.eks. skal skifte dit tag. Det er ofte helt ukompliceret og giver dig store besparelser på både varmeforbrug og CO2-udledningen.

Trænger dit tag eller loft til efterisolering?

I vores guide 'Isoler tag og loft' får du hjælp til selv at tjekke isoleringen og vurdere, om du trænger til at få efterisoleret.

Sådan foregår det

Efterisolering foregår ved, at den nye isolering lægges oven på den nuværende. Det skal gøres omhyggeligt og i forskudte lag, så du undgår luftspalter og dermed kuldebroer.

Isoler, hvis du skifter tag

Det er en rigtig god idé at efterisolere loftet, hvis du f.eks. skal skifte dit tag. Du sparer både på varmeregningen og CO2-udledningen, fordi varmetabet gennem loftet bliver mindre.

Det er nemt at efterisolere, hvis du har et hus med gitterspærtag – altså hvis du har et tilgængeligt ikke-udnyttet tagrum eller loft. Du bør øge isoleringstykkelsen på loftet til mindst 300 mm. 

Illustration: Tværsnit af loftisolering

Så meget kan du spare hvert år

Loft

Eksempel:
Spar ca. 2.200 kr. om året, hvis du efterisolerer 130 m2 loft fra 100 til 400 mm i et hus på 130 m2 opvarmet med fjernvarme (0,70 kr./kWh*).

Isolering kWh/m2
Fra 50 til 400 mm 46
Fra 100 til 400 mm 26
Fra 200 til 400 mm 12
Fra 50 til 300 mm 44
Fra 100 til 300 mm 24

Skunk og skråvæg

Eksempel:
Spar ca. 1.100 kr. om året, hvis du efterisolerer 35 m2 skunkvæg fra 50 til 300 mm i et hus på 130 m2 opvarmet med fjernvarme (0,70 kr./kWh*).

Isolering kWh/m2
Tag med høj rejsning inde- eller udefra
Fra 50 til 400 mm 46
Fra 100 til 400 mm 26
Fra 200 til 400 mm 12
Skunk
Fra 50 til 300 mm 44
Fra 100 til 300 mm 24

Loft- og skunklem

Eksempel:
Spar ca. 90 kr. om året, hvis du efterisolerer 3 uisolerede skunklemme med 100 mm i et hus på 130 m2 opvarmet med fjernvarme (0,70 kr./kWh*).

Isolering kWh/m2
Loftlem 80x80 cm 75
Skunklem 60x60 cm 43

Fladt tag

Eksempel:
Spar ca. 4.300 kr. om året, hvis du efterisolerer 150 m2 fladt tag fra 75 til 400 mm i et hus opvarmet med fjernvarme (0,70 kr./kWh*).

Isolering kWh/m2
Fra 75 til 400 mm 41
Fra 150 til 400 mm 19
Fra 75 til 300 mm 38
Fr 150 til 300 mm 16

* Fjernvarmepriser varierer meget. Vi har regnet ud fra en gennemsnitspris. Hvis du opvarmer med olie, betaler du ca. 1,1 kr./kWh og med naturgas ca. 0,9 kr./kWh afhængig af anlæggenes virkningsgrad.

Find en håndværker på HåndværkerlistenHåndværkerlistenHåndværkerlisten hjælper dig med at finde gode energiløsninger til din bolig – og en håndværker, der kan udføre løsningen.

Håndværkerlisten hjælper dig til at finde håndværkere fra dit lokalområde, som har en særlig viden om lige præcis den energiforbedring, du gerne vil have lavet. Her kan du også finde en arbejdsbeskrivelse, hvis du vælger selv at udføre dine energiforbedringer.

Nogle gange er efterisolering et krav

I nogle tilfælde er der krav i Bygningsreglementet om at gennemføre energibesparelser, når du bygger eller bygger om. Det vil det sandsynligvis være, hvis du alligevel skal skifte tag. Hvis du skifter tagvinduer, skal du vælge nye vinduer, der lever op til Bygningsreglementets krav.

Læs mere

Isolering af ydervægge

Det er næsten altid en god forretning af isolere ydervæggene - især hulmursisolering tjener sig hurtigt hjem. Hvis du alligevel skal til at renovere facaden, bør du altid isolere ydervæggene samtidig.

Når efterisolering er en god idé

 • Efterisolér, når du skal renovere facadenHvis du skal i gang med at renovere facaden, så undersøg, om du kan efterisolere samtidig. Husk at undersøge, om der er særlige forhold, der gør, at du ikke må ændre facadens udseende.
 • Isoler vægge mod uopvarmede rumSørg for, at vægge mod uopvarmede rum er velisolerede, så du undgår varmetab.
 • Regn ud, om det er rentabeltPå vores sider om energikrav i Bygningsreglementet kan du få hjælp til at afgøre, om det er rentabelt at efterisolere
  Regn ud, om det er rentabelt

Trænger din klimaskærm til efterisolering?

I vores guide 'Isoler dine ydervægge' får du hjælp til selv at tjekke isoleringen og vurdere, om du trænger til at få efterisoleret.

Hulmursisolering

 

Det kan næsten altid betale sig at hulmursisolere. I langt de fleste tilfælde kan man få blæst isolering ind i hule mure uden problemer. Uisolerede hulmure findes typisk i huse fra 1920-60.

hulmur.png
Illustration: Tværsnit af en hulmursisolering

Så meget kan du spare hvert år

Eksempel:
Spar ca. 5.500 kr. om året, hvis du isolerer 85 m2 tom hulmur på 75-80 mm i et hus opvarmet med fjernvarme (0,70 kr./kWh*).

Isolering kWh/m2
Tom hulmur
 75-80 mm 92
125-130 mm 108
Hulmur med leca el. lign.
75-80 mm 24
125-130 mm 24

JP tv om hulmursisolering

Udarbejdet af JP tv med deltagelse af Jesper Ditlefsen fra den nu nedlagte organisation Go' Energi.

Efterisolering af ydervægge udefra

 

Isolering udefra er en meget effektiv form for isolering, men den ændrer dit hus’ arkitektur. Derfor er denne type isolering kun oplagt, hvis du vil ændre dit hus’ udseende.

Typiske problemer

 • Isolering udefra er en meget effektiv form for isolering, men den ændrer dit hus’ arkitektur. Derfor er denne type isolering kun oplagt, hvis du vil ændre dit hus’ udseende.
 • Mursten, stik over vinduer og døre, gesimser og andre ornamenter i facaden forsvinder eller bliver skjult.
 • Proportioner ved tagudhæng ændrer sig. Hvis taget har små udhæng er det ofte nødvendigt at ændre taghældning nær tagfoden eller få en helt ny, hævet tagkonstruktion.
 • Murhuller ved vinduer og døre bliver dybere. Det ændrer enten facadeudtrykket med dybtsiddende vinduer m.v., eller det kræver, at disse elementer bliver flyttet ud i den nye facade.
 • Nedløbsbrønde, tagrender, nedløb og andre installationer på facaden skal flyttes.  

Udvendig efterisolering af tung ydervæg
Illustration: Tværsnit af en efterisolering af tung ydervæg udefra

Udvendig efterisolering af let ydervæg
Illustration: Tværsnit af en efterisolering af let ydervæg udefra

Så meget kan du spare hvert år

Eksempel:
Spar ca. 6.200 kr. om året, hvis du isolerer 100 m2 letbetonvæg udefra med 300 mm i et hus opvarmet med fjernvarme (0,70 kr./kWh*).

Isolering kWh/m2
Tung ydervæg - 240 mm gasbeton
300 mm 88
Tung ydervæg - mursten
225 mm 22
Let ydervæg
Fra 75 til 400 mm 43
Fra 75 til 300 mm 39
Fra 150 til 400 mm 16

 

Efterisolering af ydervægge indefra

 

Indvendig isolering er en mulighed, hvis du vil bevare husets facader, som de er.

Ulemper

 • Der er risiko for fugt, skimmel, råd og svamp, hvis det bliver gjort forkert.
 • Det indendørs areal bliver mindre.
 • Du skal flytte radiatorer og el-udtag.
 • Du skal etablere nye fodpaneler, lysninger ved vinduer og yderdøre m.v.

Du bør ikke få isoleret en tung ydervæg indefra, da risikoen for at gøre det forkert er meget stor – og man kan ikke se hvad der foregår inde i væggen.
Indvendig efterisolering af let ydervæg
Illustration: Tværsnit af en indvendig isolering af let ydervæg 

Indvendig isolering gør også rummene mindre og betyder ofte, at du må flytte radiatorer og elinstallationer.

Så meget kan du spare hvert år

Isolering kWh/m2
Tung ydervæg - 240 mm gasbeton
100 mm 55
Tung ydervæg - mursten
100 mm 19
Let ydervæg
Fra 75 til 350 mm 41
Fra 75 til 250 mm 37
Fra 150 til 350 mm 14

 

Forbedring af lette facadepartier

En del bygninger, især fra 1970’erne, har lette facadepartier ved vinduer og døre. De består af en let trækonstruktion med træ- eller pladebeklædning på begge sider.

Hvis du udskifter vinduerne her, bør du også skifte eller forbedre isoleringen i facaden. Den er som regel meget tynd, og den udvendige pladebeklædning skal ofte udskiftes med års mellemrum. Varmetabet er stort, ikke mindst hvis der er en radiator lige inden for væggen.

Bygningsreglementet kræver, at du efterisolerer udefra, hvis du udskifter den udvendige plade. Den kaldes også for regnskærmen.

 

* Fjernvarmepriser varierer meget. Vi har regnet ud fra en gennemsnitspris. Hvis du opvarmer med olie, betaler du ca. 1,1 kr./kWh og med naturgas ca. 0,9 kr./kWh afhængig af anlæggenes virkningsgrad.

Find en håndværker på HåndværkerlistenHåndværkerlistenHåndværkerlisten hjælper dig med at finde gode energiløsninger til din bolig – og en håndværker, der kan udføre løsningen.

Håndværkerlisten hjælper dig til at finde håndværkere fra dit lokalområde, som har en særlig viden om lige præcis den energiforbedring, du gerne vil have lavet. Her kan du også finde en arbejdsbeskrivelse, hvis du vælger selv at udføre dine energiforbedringer.

Læs mere

Isolering af gulv

Det er oplagt at isolere dine gulve, hvis du alligevel er i gang med at renovere gulvene. Når du isolerer dine gulve, bliver dit hjem mindre fodkoldt.

Trænger dit gulv til isolering

I vores guide Isoler dine gulve får du hjælp til selv at tjekke isoleringen i dine gulve og overblik over, om du trænger til at få efterisoleret.

Gulv over terrændæk

Terrændækket er den del af gulvkonstruktionen i et hus, som ligger direkte på jordoverfladen i niveau med terrænet. Terrændækket består af et kapillarbrydende lag, trykfast isolering og et betonlag. Gulvet taber meget varme, hvis terrændækket ikke er isoleret nok. Hvis du alligevel skal renovere dit hus eller udskifte dit gulv, er det oplagt at isolere terrændæk samtidig.

Hvis du skal have gulvvarme, bør du isolere med mindst 300 mm. Skal du ikke have gulvvarme, bør du isolere med 250 mm.

Isolering af gulv over terrændæk

Sådan foregår det

Isolering af terrændæk er et stort projekt. Det kræver, at du bryder dit gulv og terrændæk op, graver ud og etablerer et nyt terrændæk, før du lægger nyt gulv.

En mindre omfattende forbedring er at isolere mellem gulv og terrændæk. Her er der typisk plads til 50-75 mm isolering. Forbedringen giver dog normalt en mindre energibesparelse, end hvis du etablerer helt nyt terrændæk. Du kan se i tegningerne over dit hus, hvor meget dit gulv er isoleret i forvejen.

Så meget kan du spare

Eksempel:
Spar ca. 2.100 kr. om året, hvis du efterisolerer fra 50 til 400 mm i et hus på 130 m2 opvarmet med fjernvarme (0,70 kr./kWh*).

Isolering Besparelse i kWh/m2
Hvis du har gulvvarme
Fra 0 til 400 mm 45
Fra 50 til 400 mm 23
Fra 100 til 400 mm 14
Hvis du IKKE har gulvvarme
Fra 0 til 400 mm 43
Fra 50 til 400 mm 21
Fra 100 til 400 mm 12

 

Gulv over uopvarmet kælder

 

Isolering af gulv over uopvarmet kælder

Hvis dine gulve over uopvarmet kælder er isoleret med mindre end 100 mm, bør du få dem efterisoleret til mindst 200 mm.

Du kan som regel ikke se, om dit gulv over uopvarmet kælder er isoleret, da der sidder loftbeklædning på undersiden af isoleringen. Hvis dit hus er energimærket, står det typisk i energimærkningen, hvor meget gulvet er isoleret.

Sådan foregår det

Du bør ikke isolere gulvet, hvis du har problemer med fugt og skimmelsvamp i kælderen, da det vil forværre problemet. Få derfor altid en professionel til at vurdere, om løsningen er en god idé i dit hus.

Du bør også få en professionel til at udføre arbejdet. Det er meget vigtigt, at det bliver gjort korrekt, så du ikke får problemer med fugt bagefter. 

Når du isolerer gulvet over uopvarmet kælder, bliver kælderen koldere, og der kan evt. opstå frost, hvis det er rigtig koldt ude. Det betyder, at f.eks. bøger og tøj kan blive angrebet af skimmelsvamp. Isoleringen gør også, at der bliver lavere til loftet.

Så meget kan du spare

Eksempel:
Spar ca. 11.400 kr. om året, hvis du isolerer dit uisolerede gulv over uopvarmet kælder med 200 mm i et hus på 130 m2 opvarmet med fjernvarme (0,70 kr./kWh*).

Isolering Besparelse i kWh/m2
Fra 0 til 200 mm 125
Fra 0 til 300 mm 131
Fra 50 til 200 mm 25
Fra 50 til 300 mm 29

 

Gulv over krybekælder

 

Isolering af gulv over krybekælder

Det kan være en god idé at isolere gulvet over din krybekælder, hvis din krybekælder ikke viser tegn på fugt. Isoler op til maks. 150 mm. Hvis du isolerer til over 150 mm, øger du risikoen for fugtproblemer.

Sådan foregår det

Få altid en professionel til at vurdere, om løsningen er en god idé i dit hus, og til at udføre arbejdet. Det er meget vigtigt, at du ikke isolerer gulvet, hvis krybekælderen viser tegn på fugt eller skimmel, da det vil forværre problemet. Og det er vigtigt, at arbejdet bliver gjort korrekt, så du ikke få problemer med fugt bagefter.

Nedlæg evt. krybekælderen i stedet 

Hvis din krybekælder er kold og udeluftventileret (vist på illustrationen ovenfor), kan det være en bedre løsning at etablere et nyt, velisoleret terrændæk og nedlægge krybekælderen.

Så meget kan du spare

Eksempel:
Du sparer ca. 1.700 kr. om året, hvis du efterisolerer fra 50 til 150 mm i et hus på 130 m2 opvarmet med fjernvarme (0,70 kr./kWh*).

  Besparelse i kWh/m2
Fra 0 til 150 mm 143
Fra 50 til 150 mm 24
Fra 100 til 150 mm 9

 

* Fjernvarmepriser varierer meget. Vi har regnet ud fra en gennemsnitspris. Hvis du opvarmer med olie, betaler du ca. 1,1 kr./kWh og med naturgas ca. 0,9 kr./kWh afhængig af anlæggenes virkningsgrad.

Find en håndværker på Håndværkerlisten

Håndværkerlisten hjælper dig til at finde håndværkere fra dit lokalområde, som har en særlig viden om lige præcis den energiforbedring, du gerne vil have lavet. Her kan du også finde en arbejdsbeskrivelse, hvis du vælger selv at udføre dine energiforbedringer.

Nogen gange er efterisolering et krav

I nogle tilfælde er der krav i Bygningsreglementet om at gennemføre energibesparelser, når du bygger eller bygger om. Det vil der sandsynligvis være, hvis du udskifter hele gulvkonstruktionen inkl. de bærende dele, eller hvis du alligevel er ved at renovere dine gulve, og renoveringen er rentabel. 

 

Læs mere
Materialer

Det kan man isolere med

Der findes mange forskellige slags isolering, som hver især har forskellige
egenskaber: Isoleringsevne, brandegenskaber, levetid og arbejdsmiljø er
blandt de vigtigste.

Materialets isoleringsevne vises som λ-værdi – jo lavere λ-værdi, jo bedre isoleringsevne. Man kan godt opnå lige så god isoleringsevne med materialer med høj λ-værdi. Der skal bare et tykkere lag til.

Test af isoleringsmaterialer

Nogle materialer er blevet testet af Varmeisoleringskontrollen, som er en frivillig kontrolordning for isoleringsmaterialer.

λ-værdien fremgår også af materialets CE-mærkning, som alle isoleringsmaterialer skal være forsynet med.

Rør

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

Rørisolering er en ret nem forbedring, der ofte tjener sig hjem i løbet af få år. Der bør være 400 mm isolering rundt om alle dine rør i bryggers, kældre, krybekældre, loft og skunk.

Mindst 40 mm rørisolering

Det kan næsten altid betale sig at efterisolere rør i uopvarmede rum (bryggers, kældre, krybekældre, loft og skunk). Der bør være mindst 40 mm på varmerør og varmtvandsrør, som er i brug hele året.

Trænger dit hus til efterisolering?

I vores guide 'Rørisolering' får du hjælp til selv at tjekke isoleringen og vurdere, om du trænger til at få rørene efterisoleret.

Det kan du isolere med

Du kan isolere rør med mineraluld (stenuld eller glasuld) eller med forskellige skumbaserede produkter. Isoleringsevnen for den samlede isolering afhænger af materialet og af den tykkelse, du sætter på røret.

Hvis der ikke er så meget plads rundt om rørene, er det en god idé at se på materialernes varmeisoleringsevne (λ-værdien) og vælge det materiale, der har den laveste værdi. Hvis der er plads nok, kan du få lige så god isolering med en højere λ-værdi – der skal bare et tykkere lag til.

Husk kedel, ventiler og cirkulationspumpeCirkulationspumpeEn cirkulationspumpe er en pumpe, der sender dit varme vand rundt i dine radiatorer eller gulvvarme.

Hvis du har en kedel eller unit med sparsom eller ingen isolering, har den sandsynligvis et stort varmetab. Er den over 15 år gammel, kan det være en god idé at udskifte den med en ny, energieffektivEnergieffektivAt et apparat er energieffektivt betyder, at det udnytter energien så godt som muligt og med mindst muligt tab. model. Er den nyere, kan du måske nøjes med at efterisolere den.

Til dette kan du f.eks. bruge såkaldte trådvævsmåtter, som fås i en tykkelse på 30-100 mm. Læg måtten rundt om kedlen/unitten på alle sider undtagen forsiden. Snør den fast med tråd, og sy banerne sammen med ståltråd de steder, hvor måtterne overlapper. 

Isoler ventiler og cirkulationspumper med præfabrikerede isoleringskapper – eller alternativt med lamelmåtter og pladekapper. Undlad at isolere kontrolboksen og tildække betjeningspanelet på cirkulationspumpen.

Find håndværker på HåndværkerlistenHåndværkerlistenHåndværkerlisten hjælper dig med at finde gode energiløsninger til din bolig – og en håndværker, der kan udføre løsningen.

Håndværkerlisten hjælper dig til at finde håndværkere fra dit lokalområde, som har en særlig viden om lige præcis den energiforbedring, du gerne vil have lavet. Her kan du også finde en arbejdsbeskrivelse til dig eller din håndværker.

roerisolering.png
Illustration: Tværsnit af rørisolering

Pas på asbest

Hvis dine varmeinstallationer er fra før 1972, kan de være isoleret med asbestholdige materialer. Asbesten må kun fjernes af firmaer, der er specialiserede i det. Kontakt fagfolk, hvis du er i tvivl. 

Det siger loven

Hvis du renoverer et varmeanlæg, skal du følge Bygningsreglements krav til isoleringen af de nye rør. Anbring så vidt muligt rør og beholdere til varmt vand i rum, hvor varmetabet kommer din bolig til gode. Du skal også overholde Bygningsreglementets krav, hvis du installerer et nyt anlæg, f.eks. en varmepumpe, ny kedel, rør eller pumper.

JP tv om rørisolering

Udarbejdet af JP tv med deltagelse af Jesper Ditlefsen fra den nu nedlagte organisation Go' Energi.

 

Læs mere
Håndværkerlisten

Find en håndværker

Hvis du skal have isoleret din bolig, anbefaler vi at vælge en håndværker her fra Håndværkerlisten. Håndværkerne på listen bruger de såkaldte energiløsninger, som giver en energieffektiv og fremtidssikret løsning.

564 håndværkere

Bygningsreglementet

Bygningsreglementets energikrav

Hvis du udfører større energiforbedringer på din bolig, skal de leve op
til Bygningsreglementet. 

Bygningsreglementet stiller forskellige krav afhængig af, om du skal renovere, udskifte hele konstruktionen eller ændre dens anvendelse.

 

Guide til hustyper

I Bygningsguiden får du viden om de mest almindelige hustyper i Danmark. Du kan også finde information om eventuelt særlige forhold i forbindelse med isolering af ydervæg, tag og gulv i dit hus.

Bygningsguiden