Olie

Er det tid til et olieskift?

Hvis din oliekedel er ældre end 15 år, er den sandsynligvis ineffektiv, og det kan være en god idé at skifte den ud. Du må ikke skifte dit gamle oliefyr ud med et nyt, hvis du bor i et område med naturgas eller fjernvarme.

Skift opvarmningsform

Hvis der findes fjernvarme eller naturgas i dit område, skal du skifte til det og må ikke længere få installeret en ny oliekedel. Det er en god forretning – både for din økonomi og for miljøet. Hvis du bor i et område uden forsyningspligt, kan du måske skifte til et træpillefyr eller et jordvarmeanlægJordvarmeanlægEt jordvarmeanlæg – eller en jordvarmepumpe – er den varmepumpe, der giver den største besparelse. Jordvarme er effektivt, fordi jorden indeholder varme hele året rundt. Et jordvarmeanlæg opvarmer både boligen og brugsvandet.

I beregneren Ny Varme kan du se, hvilke varmetyper der findes i dit område, og hvor meget du kan spare ved at skifte.

Forebyg kulilteulykker

Sørg for, at anlæg og skorsten er tæt, og overvej en kuliltealarm. Læs mere i folderen 'Forebyg kulilteulykker i hjemmet'.

Forebyg kulilteulykker

 

Valg af oliekedel

Valg af ny oliekedel

Når du skal udskifte din oliekedel, så vælg en kondenserende model. Så er du sikret effektiv drift og dermed en mindre regning. Hvis der findes fjernvarme eller naturgas i dit område, skal du skifte til det i stedet.

Skrot din gamle oliekedel

Hvis din oliekedel er mere end 15 år, kan det være en god idé at skifte den ud. Hvis der findes fjernvarme eller naturgas i dit område, skal du skifte til det og må ikke få installeret en ny oliekedel. 

Bor du uden for et kollektivt forsynetVarmeforsyningHvis du bor i et område med fjernvarme eller individuel naturgasopvarmning, har du sandsynligvis pligt til at vælge den varmeform. Man kan i særlige tilfælde opnå dispensation fra tilslutningspligten. område, kan det måske betale sig for dig at udskifte oliekedlen med en jordvarmepumpeJordvarmeanlægEt jordvarmeanlæg – eller en jordvarmepumpe – er den varmepumpe, der giver den største besparelse. Jordvarme er effektivt, fordi jorden indeholder varme hele året rundt. Et jordvarmeanlæg opvarmer både boligen og brugsvandet..

Undersøg, om du kan skifte til en anden opvarmningsform

På Ny Varme kan du slå op, hvilke typer varme der findes i dit område, og hvad det koster for dig at skifte.

Hvis du skifter fra olie til fjernvarme, falder dine udgifter til opvarmning typisk med 30-50 %, og CO2-udledningen falder med ca. 65 %. Gevinsterne afhænger bl.a. af din oliekedels effektivitet og fjernvarmeprisen.

Måske kan du få tilskud

I visse tilfælde kan du få tilskud fra et energiselskab til at skifte din oliekedel ud med en varmepumpe eller fjernvarme. 

Det kan du spare

 

Når du køber ny oliekedel

 • Se efter virkningsgradDin nye oliekedel skal have en virkningsgrad på mindst 94 % ved dellast og 87 % ved fuldlast for at overholde Bygningsreglementet. 
 • Vælg en kondenserende modelDin nye kedel skal være kondenserende for at overholde Bygningsreglementet.
 • Vælg den rigtige størrelse kedelKedlen skal passe til husets størrelse og varmebehov. Hvis kedlen er for stor, udnytter den ikke brændslet effektivt, og hvis den er for lille, kan det blive svært at få nok varme i huset, når det er rigtig koldt udenfor.
 • Beslut, om du vil købe med eller uden installationDe fleste foretrækker at købe deres nye oliekedel hos en autoriseret vvs-installatør, der også kan installere kedlen. Du kan også anskaffe den på andre måder, bl.a. over nettet. Det  er billigere, men ofte følger installationen ikke med. Du kan ikke selv installere din oliekedel.
 • Hvis du køber hos grossist eller på nettetHvis du køber en oliekedel direkte hos en grossist eller over internettet, skal du være særligt opmærksom på garantiforholdene, og om kedlen overholder kravene i Bygningsreglementet.
Læs mere
Håndværkerlisten

Find en håndværker

Hvis du vil skifte til en anden type varme end olie – eller skifte din nuværende oliekedel ud med en ny – anbefaler vi at vælge en håndværker her fra Håndværkerlisten. Håndværkerne på listen bruger de såkaldte energiløsninger, som giver en energieffektiv og fremtidssikret løsning.

592 håndværkere

Vedligehold

Vedligehold af oliekedel

Hvis oliekedlen er sodet til, eller oliebrænderen er tilsmudset, bliver kedlen mindre effektiv.

Det kan du selv gøre for at forbedre driften

 • Sæt alle termostatventiler på 2-3.
 • Hold rent omkring oliekedel og -brænder, så snavs og støv ikke suges ind i brænderens luftindtag. Især hvis der kommer husdyr i fyrrummet.
 • Sørg for frisklufttilførsel til fyret – med mindre fyret er nyt og har balanceret aftræk.
 • Fyld vand på anlægget, når det er nødvendigt.
 • Reguler fremløbstemperaturen i forhold til udetemperaturen

Det kan en fagperson hjælpe med

Hvis oliekedlens drift skal være optimal, er det en god ide at få et olieservicefirma til efterse det med jævne mellemrum. Servicefirmaet kan:

 • udføre energimålinger, som viser, om driften er energimæssigt i orden. F.eks. om røgtabet overskrider den anbefalede grænseværdi på 10 %, og om sodtallet overskrider grænseværdien på 1.
 • rense og trimme indstillingen, hvis oliebrænderen er tilsmudset eller trænger til at blive indreguleret
 • tjekke, om kedlen er tilsodet og derfor bruger for meget energi – og foretage en kedelrens, hvis det er nødvendigt.

Forebyg kulilteulykker

Oliefyr kan i sjældne tilfælde slippe giftig kulilte ud i rummet. Kulilte lugter ikke og kan derfor ikke advare dig om forgiftning – men du kan mindske risikoen ved at få dit anlæg vedligeholdt af en autoriseret installatør.

Overvej

 • AftrækssikringSørger for, at fyringen standser, hvis røgen ikke kan komme ud af skorstenen.
 • AftrækshætteForhindrer fugle i at bygge rede i skorstenen, så røgen ikke kan komme ud.
 • KuliltealarmRegistrerer kulilte og giver alarm, så du kan standse anlægget og få udbedret fejlen.

Læs mere

Forebyg kulilteulykker i hjemmet

Forebyg kulilteulykker i hjemmet

05.12.2013
155.66 KB
4 SIDER
Alle oliefyr og fastbrændselskedler udvikler kulilte. Og det gælder ikke kun gamle anlæg, også helt nye oliebrændere kan brænde med afgivelse af for store mængder kulilte. Kulilte hverken lugter eller smager af noget og har heller ikke andre tydelige egenskaber, der kan advare i tide om forgiftning.


Læs mere
Case
Cirkulationspumpen

Udskift den gamle cirkulationspumpe

Hvis du har en cirkulationspumpe, er det en god idé at tjekke, om den er forældet, da gamle cirkulationspumper bruger meget strøm.

Hvad er en cirkulationspumpeCirkulationspumpeEn cirkulationspumpe er en pumpe, der sender dit varme vand rundt i dine radiatorer eller gulvvarme.

Cirkulationspumpen sender det varme vand rundt i dine radiatorer eller i slangerne til din gulvvarme, og den sidder ved dit varmeanlæg eller i forbindelse med din gulvvarme.

Et almindeligt parcelhus har som regel kun 1 eller 2 cirkulationspumper, men kan have op til 4 cirkulationspumper, som cirkulerer varme og varmt vand:

 • Varme fra opvarmningsenheden til radiatorerne og/eller gulvvarme
 • Varme fra opvarmningsenheden til varmtvandsbeholderen
 • Varme fra solvarmeanlæg til varmesystemet
 • Varmt vand fra varmtvandsbeholderen til cirkulation i varmtvandssystemet

Hvad er en cirkulationspumpe?

Skift den gamle pumpe ud

En nyere cirkulationspumpe tilpasser sig boligens svingende behov og bruger for ca. 200 kr. strøm om året. En gammel pumpe kører derimod for fuld kraft hele tiden og kan bruge strøm for helt op til 900 kr. årligt.

I en almindelig husstand med en ældre cirkulationspumpe bruger pumpen op imod 10 % af det samlede elforbrug, hvis den kører hele året på et højt trin.

Læs mere
Rørisolering

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

Rørisolering er en ret nem forbedring, der ofte tjener sig hjem i løbet af få år. Der bør være 400 mm isolering rundt om alle dine rør i bryggers, kældre, krybekældre, loft og skunk.

Mindst 40 mm rørisolering

Det kan næsten altid betale sig at efterisolere rør i uopvarmede rum (bryggers, kældre, krybekældre, loft og skunk). Der bør være mindst 40 mm på varmerør og varmtvandsrør, som er i brug hele året.

Trænger dit hus til efterisolering?

I vores guide Rørisolering får du hjælp til selv at tjekke isoleringen og vurdere, om du trænger til at få rørene efterisoleret.

Det kan du isolere med

Du kan isolere rør med mineraluld (stenuld eller glasuld) eller med forskellige skumbaserede produkter. Isoleringsevnen for den samlede isolering afhænger af materialet og af den tykkelse, du sætter på røret.

Hvis der ikke er så meget plads rundt om rørene, er det en god idé at se på materialernes varmeisoleringsevne (λ-værdien) og vælge det materiale, der har den laveste værdi. Hvis der er plads nok, kan du få lige så god isolering med en højere λ-værdi – der skal bare et tykkere lag til.

Husk kedel, ventiler og cirkulationspumpeCirkulationspumpeEn cirkulationspumpe er en pumpe, der sender dit varme vand rundt i dine radiatorer eller gulvvarme.

Hvis du har en kedel eller unit med sparsom eller ingen isolering, har den sandsynligvis et stort varmetab. Er den over 15 år gammel, kan det være en god idé at udskifte den med en ny, energieffektivEnergieffektivAt et apparat er energieffektivt betyder, at det udnytter energien så godt som muligt og med mindst muligt tab. model. Er den nyere, kan du måske nøjes med at efterisolere den.

Til dette kan du f.eks. bruge såkaldte trådvævsmåtter, som fås i en tykkelse på 30-100 mm. Læg måtten rundt om kedlen/unitten på alle sider undtagen forsiden. Snør den fast med tråd, og sy banerne sammen med ståltråd de steder, hvor måtterne overlapper. 

Isoler ventiler og cirkulationspumper med præfabrikerede isoleringskapper – eller alternativt med lamelmåtter og pladekapper. Undlad at isolere kontrolboksen og tildække betjeningspanelet på cirkulationspumpen.

Find håndværker på HåndværkerlistenHåndværkerlistenHåndværkerlisten hjælper dig med at finde gode energiløsninger til din bolig – og en håndværker, der kan udføre løsningen.

Håndværkerlisten hjælper dig til at finde håndværkere fra dit lokalområde, som har en særlig viden om lige præcis den energiforbedring, du gerne vil have lavet. Her kan du også finde en arbejdsbeskrivelse til dig eller din håndværker.

roerisolering.png
Illustration: Tværsnit af rørisolering

Pas på asbest

Hvis dine varmeinstallationer er fra før 1972, kan de være isoleret med asbestholdige materialer. Asbesten må kun fjernes af firmaer, der er specialiserede i det. Kontakt fagfolk, hvis du er i tvivl. 

Det siger loven

Hvis du renoverer et varmeanlæg, skal du følge Bygningsreglements krav til isoleringen af de nye rør. Anbring så vidt muligt rør og beholdere til varmt vand i rum, hvor varmetabet kommer din bolig til gode. Du skal også overholde Bygningsreglementets krav, hvis du installerer et nyt anlæg, f.eks. en varmepumpe, ny kedel, rør eller pumper.

JP tv om rørisolering

Udarbejdet af JP tv med deltagelse af Jesper Ditlefsen fra den nu nedlagte organisation Go' Energi.

 

Læs mere
Folder

Spar penge på varmeregningen

08.10.2013
4 SIDER
Tjek, om din oliekedel er effektiv – og gør noget godt for både økonomi og miljø.