Spar strøm på køling

Komfortkøling koster og kan næsten altid undgås. Her er 3 tips til at undgå køling:

 1. Brug solafskærmning: Gardiner, markiser, tagudhæng mv.
 2. Sæt ventilationsanlægget til at ventilere med uopvarmet friskluft om natten for at køle bygningen ned om sommeren
 3. Åbn vinduerne, eller skru op for ventilationen om dagen for at give frisk luft og en følelse af afkøling uden køling

Hvis du har brug for at køle

Tjek, at radiatorer er skruet ned, og vinduer er lukkede, inden du tænder kølingen. Ellers giver det et kæmpe energispild, der koster mange penge og uden at hjælpe det store på indeklimaet.

Hvis I skal købe nyt køleanlæg

Vælg et effektivt køleanlæg, der sparer strøm. Brug vores kravspecifikationer, når I indhenter tilbud på nyt køleanlæg.

Hent kravspecifikationer for køleanlæg 

Læs mere om køling af fødevarer i butikker her

Spar varme på arbejdspladsen

Varme
Varme

Skru ned for varmen

Hvis du sænker temperaturen bare 1 °C, sparer I omkring 5 % på varmeregningen. Husk at holde mindst 18 °C for at undgå problemer med fugt og skimmelsvamp.

Varme
Varme

Skru lige højt op på radiatorer

Sæt termostater ens på radiatorerne. Så fordeler du varmen bedre og får et lavere varmeforbrug. Hvis I vil have en lavere temperatur i nogle rum, så skru ned dér, og hold døren lukket mellem rummene.

Varme
Varme

Hold radiatorer fri

Tjek, at dine radiatorer står fri fra f.eks. møbler og gardiner, så varmen kan komme ud i rummet. Tjek også, at temperaturmåleren ikke er dækket til. Måleren sidder typisk i termostaten eller hænger i en metaltråd ud fra radiatoren.

Varme
Varme

Sluk, når du lufter ud

Skru helt ned for varmen, når du lufter ud på din arbejdsplads. Ellers begynder radiatorerne at varme på fuld kraft, så I spilder en masse varme. Luft ud med gennemtræk i 5 minutter.

Varme
Varme

Mærk på radiatoren

Hvis du har fjernvarme, bør radiatorerne være lunkne eller kolde forneden og varme foroven – så udnytter de varmen bedst. Er din radiator varm forneden, kan du prøve at skrue lidt ned for den. Hvis det ikke hjælper, så få hjælp af en vvs’er.

Varme
Varme

Skru ned uden for arbejdstid

Skru ned for varmen, når der ikke er nogen på arbejde. Du kan typisk spare 2 - 3 % på varmeregningen ved at sænke temperaturen et par grader om natten. Husk at skrue op igen, så der er varmt nok, når folk møder ind.

Varme
Varme

Skru ned for vandtemperaturen

Skru ned for temperaturen på det varme vand. Der skal bare være mindst 55 °C i varmtvandsbeholderen for at undgå legionellabakterier.

Varme
Varme

Følg varmeforbruget

Få overblik over, hvor meget varme din arbejdsplads bruger, og hvad I bruger varmen til. Så bliver det nemmere at sætte ind de rigtige steder. Få fjernaflæste målere, hvor du kan følge forbruget online på time/dagsbasis.

Varme
Varme

Få varmetjek 1 gang om året

Bestil et årligt eftersyn af jeres varmeanlæg. Udgiften tjener sig som regel hurtigt hjem i varmebesparelser. Det er lovpligtigt at få efterset varmepumper hvert år, og gas- og oliefyr hvert andet år.

Varme
Varme

Lad temperaturen svinge

Hvis I har CTS-anlæg, så lad temperaturen svinge mellem f.eks. 19-24 °C, uden at det sætter gang i varme eller køling. Hvis den er sat til f.eks. præcis 21 °C, vil I bruge energi på at varme eller køle, så snart temperaturen kommer over eller under 21 °C.

4 måder at spare varme

Her er 4 måder at spare varme med mindre investeringer, der ofte tjener sig hurtigt hjem. Tal med en installatør eller rådgiver om, hvad der bedst betaler sig for din arbejdsplads. Indhent gerne flere tilbud.

1. Styr varmen med CTS-anlæg

Med et CTS-anlæg (Central Tilstands-kontrol og Styring) kan du spare op til 10 % af det samlede energiforbrug. Du kan bl.a.:

 • styre varmen efter behov.
 • følge med i forbruget, så du nemt opdager fejl og merforbrug.
 • sørge for, at varmen spiller sammen med f.eks. ventilation og køling.

Hvis du vil minimere investeringen, kan du evt. nøjes med intelligente termostater med vejrkompensering.


 

2. Brug vejrkompensering

Vejrkompensering er en funktion, der finjusterer varmeforbruget efter vejret. Det kan spare omkring 5 % på varmeregningen, uden at du skruer ned for temperaturen.

Du kan både få vejrkompensering til CTS-anlæg og intelligente termostater. Det er som regel en god investering.

3. Genbrug varmen fra udsugning

Ved du, om der er varmegenvinding på jeres ventilationsanlæg?

Varmegenvinding genbruger varmen fra udsugningsluften til at opvarme den friske luft, der blæses ind. Det sparer jer for et stort varmetab.  

Få varmegenvinding, hvis I ikke har det.

Spar energi på ventilation 

4. Isoler jeres rør

Din arbejdsplads spilder penge på varme, hvis I har uisolerede rør til varme og varmt vand. Isolering af rør er billigt og tjener sig hurtigt hjem – selv i opvarmede rum.

Guide til rørisolering 

Guide til temperatur på arbejdspladsen

Der er mange penge at spare ved at skrue ned for varmen – både i og uden for arbejdstiden. Se, hvordan du sparer mest, uden at det går ud over bygningen eller arbejdsmiljøet.

Fortæl alle på arbejdet, hvordan I sparer på varmen, og hvordan de bidrager. Det skaber opbakning og fælles tråd.

Sådan skruer du ned for temperaturen

Med automatik

Med CTS-anlæg eller intelligente termostater kan du styre mange radiatorer på samme tid. Indstil til den temperatur, I ønsker.

Med traditionelle termostater

Ligesom de fleste boliger har mange arbejdspladser radiatorer med traditionelle termostater. Her skruer du manuelt ned for hver radiator.

Prøv dig frem, og brug et termometer til at ramme den rigtige temperatur.

Stil alle radiatorer ens for at få mest varme for pengene. Vil du have lavere temperatur i et rum, så skru ned dér, og hold døren lukket til det rum.

Undgå, at andre skruer op

Sørg for, at andre på arbejdspladsen ikke skruer op for varmen i flæng. Det giver højere udgifter og en ustabil temperatur. Du kan sikre det gennem tydelig kommunikation til de ansatte.

Hold mindst 18 °C til hverdag

Du bør ikke skrue ned under 18 °C i opvarmede bygninger. Så undgår du problemer med fugt og skimmel. Det er også minimumstemperaturen i Arbejdstilsynets vejledning om zoner for stillesiddende arbejde.  

Hvis bygningen ikke bruges i 1 uge eller længere, kan I sænke temperaturen en par grader mere. Men aldrig lavere end 16 °C i opvarmede bygninger for at undgå fugt i konstruktionen.

Husk ventilation og køling

Når du skruer ned for varmen, skal du måske også ændre indstillinger for andre anlæg:

 • Køling: Har du f.eks. skruet varmen ned til 20 °C, er det vigtigt, at køleanlægget ikke begynder at køle, hvis der en dag bliver over 20 °C pga. solindfald.
 • Ventilation: Temperaturen på indblæsningsluften skal justeres, så de følger de ændrede varmeindstillinger.

Få hjælp af en tekniker til at justere indstillingerne, hvis du er i tvivl.

Skal du skrue ned?

Du kan typisk spare 2 - 3 % på varmeregningen ved at sænke temperaturen et par grader om natten.

Natsænkning er tricky
Det er værd at prøve, om du kan spare penge ved at skrue ned for varmen hver aften/nat. Besparelsen afhænger dog af mange faktorer. Det er ikke fordelagtigt alle steder.

Prøv dig frem, eller bed en energirådgiver eller installatør om at vurdere, om natsænkning kan betale sig for jer - og i så fald til hvilken temperatur.

Har din arbejdsplads fjernvarme, så lad være med at natsænke i hverdagene. I kan stadig spare ved at sænke temperaturen over flere dage, f.eks. hele weekender eller ferier.

Hvor langt kan du skrue ned?
Nogle steder kan du slukke helt for varmen uden for arbejdstid. Andre steder ikke:

 • Rum med vand eller varmerør skal holdes frostfri.
 • Rum med minimumstemperaturer bør overholdes. De kan f.eks. være fastlagt af hensyn til komfort, bygningskonstruktioner eller inventar, der skal holdes fri for fugt og svampevækst.
 • Skru aldrig lavere ned end 16 °C i opvarmede bygninger for at undgå fugt i konstruktionen.
Sådan skruer du ned for temperaturen

Du skal kunne styre varmen centralt med f.eks. CTS-anlæg eller intelligente termostater, for at natsænkning giver mening. Det er for bøvlet og upræcist at gå og skrue på de enkelte radiatorer.

Indstil temperaturen til f.eks. 18 °C efter arbejdstid. Prøv dig frem med, hvornår du kan begynde at skrue ned for varmen – og hvornår du skal skrue op igen, så der er varmt nok, når medarbejderne møder ind.

Hold øje med besparelsen
Følg med i varmeforbruget, så du ved, om I får noget ud af natsænkningen.

Hvis I har varmepumpe, kan det nogle gange betale sig at tænde for varmen tidligere, så bygningen varmes op sidst på natten, hvor strømmen ofte er billig.

Se elpriser time for time

Spar 50 % på varme

Vidste du, at arbejdspladser ofte kan halvere varmeregningen ved at skifte fra olie eller naturgas til fjernvarme eller varmepumpe?

Skift varmetype

Hvis din arbejdsplads varmer med olie eller naturgas, kan I sandsynligvis spare penge og CO2 ved at skifte til en anden varmeform.

Vælg fjernvarme eller varmepumpe

Varme fra fjernvarme og varmepumper er generelt billig og klimavenlig sammenlignet med olie og naturgas.

For at få fjernvarme, skal din arbejdsplads ligge i et fjernvarmeområde. Det vil ofte være en fordel at tilslutte sig fjernvarme, hvis det er muligt. Men nogle værker har en højere pris og/eller CO2-udledning. 

Kontakt jeres lokale fjernvarmeselskab for at høre mere om konvertering og priser.  

Det bedste alternativ til fjernvarme er varmepumper. Varmepumper udnytter den vedvarende energi i jorden eller luften, men kan også bruge spildvarme fra processer.

Sådan får I nyt varmeanlæg

Brug vores kravspecifikationer til at sikre et effektivt varmeanlæg, der sparer penge på varmeregningen. Bed om, at jeres nye anlæg lever op til kravene. Indhent flere tilbud.

Kravspecifikationer for varmeanlæg 

Husk tilskud

Private virksomheder kan få tilskud fra Erhvervspuljen på op til 50 % af omkostningerne til et nyt varmeanlæg.

Se, hvordan du søger tilskud

Vidste du...

En varmepumpe bruger strøm. Elafgiften på strøm til rumvarme er sat ned i 2021, efter at strøm er blevet mere klimavenlig. Det gør det mere økonomisk attraktivt at få varmepumpe.

Penge pung

Sådan får du varmepumpe på arbejdspladsen

Billede
Værktøjskasse

Få hjælp til at vælge varmepumpe

Gå efter en varmepumpe, der giver den maksimale økonomiske besparelse og CO2-reduktion.  

Det er en god ide at få hjælp af en rådgiver eller en installatør til at vælge den bedste løsning. Særligt hvis du arbejder på en stor arbejdsplads, eller I har industrielle processer.  

En rådgiver kan bl.a. hjælpe jer med at søge tilskud og med at beskrive:

 • det samlede varmebehov til rumopvarmning og processer
 • udnyttelse af overskudsvarme
 • løsningsmuligheder og sparepotentialer
 • investeringsbehov.

Læs mere om at udnytte overskudsvarme 

Varmepumpe til procesvarme

Hvis din virksomhed har processer, som foregår ved temperaturer op til 90-95 °C, kan der være penge at spare med en industriel varmepumpe. Det kan for eksempel være:

 • Inddampning
 • Tørring
 • Opvarmning
 • Destillation

Varmepumper, som kan levere 130-150 °C ventes tilgængelige i 2025-26. Det kan gøre varmepumper til en god investering i endnu flere virksomheder.

4 typer varmepumper

 

1. Vand til vand-varmepumpe

Hvis din arbejdsplads selv har en varmekilde, er en vand til vand-varmepumpe som regel det mest fordelagtige. Varmepumpen fungerer ligesom jordvarme, men udnytter i stedet spildvarme fra jeres processer, ventilation eller køling til at give jer rumvarme.

Denne type varmepumpe konstrueres til jeres behov og har ikke noget energimærke.

2. Luft til vand-varmepumpe

En luft til vand-varmepumpe udnytter energien i udeluften til at give jer varme og varmt brugsvand. Det er den mest udbredte type varmepumpe til almindelige huse.

Gå efter energimærke A++ eller A+++.

3. Luft til luft-varmepumpe

En luft til luft-varmepumpe udnytter energien i udeluften til at blæse varm luft indendørs. De er bedst til opvarmning af mindre lokaler og meget udbredte i sommerhuse.

Gå efter energimærke A+++.

4. Jordvarme (væske til vand-varmepumpe)

Et jordvarmeanlæg udnytter energien i jorden til at give jer varme og varmt brugsvand. Det kræver god plads til at grave jordslanger ned i f.eks. en plæne eller en mark.

Gå efter energimærke A+++.

Særligt om varme i din branche

Engros: Spar varme på lageret

Analyser viser, at der i gennemsnit kan skæres 30-45 % af varmeregningen i engrosbranchens lagre. Erfaring viser, at investeringer i at mindske varmetab tjener sig ind igen på varmeregningen.

Læs mere her

Spar varme i hotel og restauration

Du kan f.eks. udnytte spildvarme fra storkøkkenet og spare penge på terrassevarmere.

Læs mere her