Tilskud

Tilskud

Tilskud

Få tilskud til at spare energi

Få tilskud til at spare energi

Fra den 1. oktober 2020 kan privatejede produktions-, handel- og servicevirksomheder få tilskud til energispareprojekter. Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne. For at få tilskud, skal I søge, FØR I sætter gang i et projekt.

Kortere tilbagebetalingstider

Energispareprojekter kan både sænke energiudgifterne og forbedre konkurrenceevnen, men bliver ofte ikke gennemført, hvis tilbagebetalingstiden er for lang. Tilskuddet giver kortere tilbagebetalingstider, så langt flere projekter kan blive til virkelighed.

Så meget kan I få i tilskud

3 parametre sætter grænser for, hvor meget I kan få i tilskud:

 • Tilskud pr. sparet kWhI kan maks. få 7 øre i tilskud pr. sparet kWh pr. år over energisparetiltagets levetid.
 • Tilskuddets andel af investeringenI kan kun få en del af omkostningerne til projektet dækket af tilskuddet. Den maksimale støtteprocent afhænger af virksomhedens størrelse:
  - Små virksomheder: Op til 50 %
  - Mellemstore virksomheder: Op til 40 %
  - Store virksomheder: Op til 30 %
 • Maksimalt tilskudsbeløbEt projekt kan maksimalt få tilskud svarende til et beløb på 15 mio. euro.

Ansøgere konkurrerer om at opnå tilskud ud fra det beløb, der søges: Jo lavere tilskud man ansøger om, jo større sandsynlighed er der for at få det.

Få besked, når der er nyt om tilskud

Tilmeld dig vores nyhedsmail til erhverv, hvis du vi have besked, når der er nyt om erhvervspuljen.

Tilmeld dig nyhedsmailen

Sådan søger I

Puljen åbner første gang for ansøgninger fra 1.-15. oktober 2020.

Der vil herefter være mulighed for at søge om tilskud flere gange om året. Nye runder af puljen vil blive annonceret her på siden.

For at få tilskud til et energispareprojekt, skal I søge og få tilsagn, FØR I sætter gang i projektet.

Læs mere om ansøgning på ens.dk

Det kan I få tilskud til

Projektet skal reducere det endelige energiforbrug i Danmark. Tiltag, der fremmer konvertering fra fossil energi til el, tildeles en fordel i ansøgningsprocessen. I kan f.eks. søge tilskud til:

 • Udskiftning af kedel med varmepumpe
 • Udskiftning af belysning med LED
 • Etablering af varmegenvinding
 • Energioptimering af procesanlæg

Er I i tvivl, om I kan få tilskud, eller hvordan I ansøger, kan det være en god ide at få hjælp af en energirådgiver.

I kan bl.a. ikke søge tilskud til at spare energi:

 • til it- og serverudstyr, herunder køling af serverrum
 • ved hjælp af adfærdsændringer
 • ved at sammenlægge, nedlægge eller flytte produktion

Hvem kan søge?

Privatejede produktions-, handel- og servicevirksomheder inkl. landbrug, fiskeri, gartneri og skovbrug kan få tilskud til energispareprojekter.

Bag om erhvervstilskuddet

Bag om erhvervstilskuddet

Tilskuddet skal bidrage til at sænke energiforbruget som et led i målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 % i 2030. Det er en udmøntning af Energiaftalen fra 2018 og Klimaaftale for energi og industri 2020.

Tilskud