Tilskud

Tilskud

Tilskud

Få tilskud til at spare energi

Få tilskud til at spare energi

Private virksomheder inden for alle brancher kan søge tilskud til næsten alle typer energispareprojekter. Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne.

Gør flere projekter til virkelighed

Energispareprojekter kan sænke energiudgifter, forbedre konkurrenceevnen og styrke jeres grønne profil, men bliver ofte ikke gennemført, hvis tilbagebetalingstiden er for lang. Tilskuddet giver kortere tilbagebetalingstider, så langt flere projekter kan blive til virkelighed.

I kan få tilskud til næsten alle typer projekter, der sparer energi i private virksomheder.

Eksempler på projekter, der kan få tilskud

  • Udskiftning af kedel med varmepumpe
  • Etablering af varmegenvinding
  • Forbedring af klimaskærm
  • Energioptimering af procesanlæg

Er der rift om tilskuddet, støttes de projekter, der har søgt om færrest øre pr. sparet kWh. Du får en fordel, hvis dit projekt konverterer fossil brændsel til el.

Her er der IKKE tilskud

I kan ikke søge tilskud til projekter i transportsektoren, energiomdannelsessektoren, private husholdninger og offentlige virksomheder.

Søg igen i 2022

Den sidste ansøgningsrunde i 2021 var åben til og med 14. september 2021. I løbet af efteråret melder vi ud, hvornår I kan søge i 2022.

Tilmeld dig nyhedsmailen fra SparEnergi.dk og få besked, når der er nyt om Erhvervspuljen.

Tilmeld dig nyhedsmailen

Læs mere

Læs mere om, hvordan din virksomhed får del i Erhvervspuljen på Energistyrelsens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål om ordningen skriv på erhvervstilskud@ens.dk

 

Tilskud