Tilskud

Tilskud

Tilskud

Få tilskud til at spare energi

Få tilskud til at spare energi

Privatejede produktions-, handel- og servicevirksomheder kan få tilskud til energispareprojekter. Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne. For at få tilskud, skal I søge, FØR I sætter gang i et projekt.

Kortere tilbagebetalingstider

Energispareprojekter kan både sænke energiudgifterne og forbedre konkurrenceevnen, men bliver ofte ikke gennemført, hvis tilbagebetalingstiden er for lang. Tilskuddet giver kortere tilbagebetalingstider, så langt flere projekter kan blive til virkelighed.

Så meget kan I få i tilskud

3 parametre sætter grænser for, hvor meget I kan få i tilskud:

 • Tilskud pr. sparet kWhI kan maks. få 7 øre i tilskud pr. sparet kWh pr. år over energisparetiltagets levetid.
 • Tilskuddets andel af investeringenI kan kun få en del af omkostningerne til projektet dækket af tilskuddet. Den maksimale støtteprocent afhænger af virksomhedens størrelse:
  - Små virksomheder: Op til 50 %
  - Mellemstore virksomheder: Op til 40 %
  - Store virksomheder: Op til 30 %
 • Maksimalt tilskudsbeløbEt projekt kan maksimalt få tilskud svarende til et beløb på 15 mio. euro.

Ansøgere konkurrerer om at opnå tilskud ud fra det beløb, der søges: Jo lavere tilskud man ansøger om, jo større sandsynlighed er der for at få det.

Få besked, når der er nyt om tilskud

Tilmeld dig vores nyhedsmail til erhverv, hvis du vi have besked, når der er nyt om erhvervspuljen.

Tilmeld dig nyhedsmailen

Hvem kan søge?

Privatejede produktions-, handel- og servicevirksomheder inkl. landbrug, fiskeri, gartneri og skovbrug kan få tilskud til energispareprojekter.

Om tilskudsordningen

Hvis du har spørgsmål om ordningen skriv på erhvervstilskud@ens.dk

 

Sådan søger I

Sådan søger I

4. ansøgningsrunde er åben fra 17. august til 14. september 2021. Det bliver sidste tilskudsrunde i år – til gengæld er der afsat op til 450 mio. kr. i puljen.

Der er mulighed for at søge om tilskud flere gange om året. For at få tilskud til et energispareprojekt, skal I søge og få tilsagn, FØR I sætter gang i projektet.

Læs mere om ansøgning på ens.dk

Ansøgningsprocedure

Tidslinje erhvervspulje

Det kan I få tilskud til

Det kan I få tilskud til

Projektet skal reducere det endelige energiforbrug i Danmark. Tiltag, der fremmer konvertering fra fossil energi til el, tildeles en fordel i ansøgningsprocessen.

 I kan f.eks. søge tilskud til:

 • Udskiftning af kedel med varmepumpe
 • Udskiftning af belysning med LED
 • Etablering af varmegenvinding
 • Energioptimering af procesanlæg

Er I i tvivl, om I kan få tilskud, eller hvordan I ansøger, kan det være en god ide at få hjælp af en energirådgiver.

Eksempler på hvad i IKKE kan søge tilskud til:

 • energibesparelser i til it- og serverudstyr, herunder køling af serverrum
 • energibesparelser ved hjælp af adfærdsændringer
 • energibesparelser ved at sammenlægge, nedlægge eller flytte produktion

Bag om erhvervstilskuddet

Bag om erhvervstilskuddet

Tilskuddet skal bidrage til at sænke energiforbruget som et led i målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 % i 2030. Det er en udmøntning af Energiaftalen fra 2018 og Klimaaftale for energi og industri 2020. Puljen er i 2021 på 175 mio. kr.

Energistyrelsens Teamleder for Erhvervspuljen Jon Trap Jespersen fortæller her, hvordan virksomheder kan søge om tilskud til energieffektivisering:

 

Tilskud