Lovkrav til ventilationsanlæg

Lovkrav til ventilationsanlæg

Lovkrav til ventilationsanlæg

Se Bygningsreglementets krav til nye ventilationsanlæg og krav og anbefalinger til luftskifte.

Bygningsreglementets krav til nye ventilationsanlæg

Bygningsreglementet kræver, at ventilationsanlæg skal installeres, så I undgår unødvendigt energiforbrug.

I skal overholde følgende krav:

  • VarmegenvindingVentilationsanlæg skal forsynes med varmegenvinding. Det kan dog fraviges, hvis energi i udsugningsluften ikke kan udnyttes på en fornuftig måde. Ventilationssystemet skal have mulighed for by-pass.
  • Temperaturvirkningsgrad mindst 73 %Varmegenvindingen skal have en temperaturvirkningsgrad på mindst 73 % for varmevekslere, dog minimum 68 % for væskekoblede vekslere.
  • Alarm trykfaldHvis en filterenhed er en del af ventilationsaggregatet, skal produktet være udstyret med et visuelt alarmsignal eller en alarm i kontrolsystemet, som aktiveres, hvis trykket i filteret falder til under det maksimalt tilladte endelige trykfald.
  • Kombiner evt. med varmepumpeVentilationsanlæg kan kombineres med en varmepumpe  til varmegenvinding. Den skal have en effektivitet (COP) på mindst 3,6 når den kører som opvarmningskilde.
  • Krav til lufttransportFor ventilationsanlæg med konstant luftydelse stiller Bygningsreglementet krav om, at elforbruget til lufttransport ikke overstiger 1.800 J/m3 luft og 2.100 J/m3 luft for anlæg med variabel luftydelse. For udsugningsanlæg må energiforbruget til lufttransport ikke overstige 800 J/m3.
  • Måling af elforbrugVentilationsanlæg, hvor elforbruget til ventilatorer overstiger 3.000 kWh pr. år, skal forsynes med målere til måling af elforbruget.

Læs mere om Bygningsreglementets krav til ventilation på bygningsreglementet.dk:

Krav til ventilatorer

Hvis man udelukkende skifter ventilatoren, skal den overholde ecodesignkravene.

Anbefalinger til luftskifte

For at sikre en god luftkvalitet anbefaler vi et luftskifte på mindst 7-10 liter pr. sekund/person i kontorbygninger. En kontorbygning med 200 ansatte skal således ventileres med mindst 5.040 m3/time.

Anbefalingerne sikrer luftens friskhed, men køler ikke rummene. Hvis I vil køle – f.eks. om sommeren – kan I øge luftskiftet. Det giver en følelse af afkøling, uden brug af kølefunktionen.

 

Lovkrav til ventilationsanlæg

Siden er opdateret 23.10.2019 Kommentér denne side Til top