Krav til vinduer med energiruder

  • Energitilskud
    Se kravene i skemaet herunder. Vinduer med energimærke A kan have positivt energitilskud.
  • Linjetab
    Linjetab må højst være 0,03 W/mK for samlingen mellem ydervæg og vindue.

Hvis du skifter til nye vinduer med koblede rammer eller forsatsrammer, gælder andre krav, som du kan læse mere om her.

Nye vinduer med koblede rammer eller forsatsrammer

Vindue med 4 vinduer

Indhent flere tilbud, og stil energikrav

Når du sammenligner tilbuddene, så vær opmærksom på, hvad der er med i prisen, og hvilke udgifter der evt. kan komme oven i. Sørg altid for at lave en skriftlig aftale med håndværkerne, inden arbejdet går i gang. Og lad gerne aftalen indeholde energikrav til løsningerne.

Find en håndværker på Håndværkerlisten

Krav til energitilskud i Bygningsreglementet og ved energimærkning af vinduer 

Bygningsreglementet Energitilskud (Eref) Energimærke
Krav fra 2020     ≥ -0 kWh/m2 år     A

Kravet gælder også for glasydervægge.

Hvad betyder ”energitilskud”?

Vinduer taber ikke bare varme. De henter også varme ind i huset, når solen skinner. I løbet af en fyringssæson taber de fleste vinduer dog mere varme, end de henter. Derfor har de negativt energitilskud. Vinduer med energimærke A er en anden sag. De kan have positivt energitilskud.

Energitilskud kan angives med enten Eref eller EW.

Sammenlign EW

Du kan sammenligne Ew fra forskellige leverandører for at se, hvem der har de mest energieffektive vinduer til netop dit hus.

Åbent vindue

Få altid leverandører til at oplyse EW for de vinduestyper, som du skal bruge. Vinduer med positiv – eller mindst mulig negativ – EW, er normalt den mest energieffektive løsning.

Staveley Johnson

Se, hvad andre har gjort

Ved at gå med i bestyrelsen fik Staveley Johnson stor indflydelse i sin ejerforening og var med til at få udskiftet vinduerne. Det har givet et markant bedre indeklima og store varmebesparelser i vente.

Jeg gør en stor forskel, og jeg har fået indflydelse på tingene.
Staveley Johnson
København
Energikrav

Find krav til den bygningsdel, du skal udskifte eller renovere