Når hele tagkonstruktionen udskiftes

Hvis du udskifter hele tagkonstruktionen inklusive spær og andre bærende dele, skal den nye konstruktion isoleres, så den lever op til Bygningsreglementets krav.

Kravene gælder også, hvis du kun udskifter tagkonstruktionen i en del af huset, f.eks. kun den ene ende af huset, den ene fløj i et vinkelhus eller den ene side af et tag.

Billede
Hus med tag og loft

Der er 2 krav i forbindelse med udskiftning af tagkonstruktioner:

  • Der skal isoleres, så U-værdien (varmetabet) bliver mindre end 0,12 W/m2K.

    Kravet gælder for lofter (uanset om der er loftrum eller isolering direkte mod skråt eller fladt tag) og for skråvægge og skunkvægge. U-værdien er normalt god nok, hvis der er mindst 300 mm isolering. Men få en fagkyndig til at tjekke din konstruktion og isoleringstype, så du er på den sikre side.

  • Hvis der er tagvinduer eller ovenlyskupler, skal samlingen mellem tag og vindue udføres, så linjetabet (varmetabet) i samlingen højst er 0,1 W/mK

Energiløsninger til ovenlys

Indbygning af ovenlysvinduer
Indbygning af ovenlyskupler 

Når du renoverer tag eller tagetage

Bygningsreglementet kræver efterisolering, hvis du renoverer dit tag eller din tagetage. Kravet gælder dog kun, hvis efterisolering kan betale sig.

Typiske eksempler

Herunder kan du se typiske eksempler på, hvornår der er krav, og hvad de går ud på.

Eksemplerne er en vejledning til, hvad der normalt er rentabelt. Der kan være forhold i den konkrete bygning, som gør, at isoleringsarbejdet ikke er rentabelt. 

I eksemplerne er der regnet med isoleringsevne som almindelig mineraluld (λ (lambda): 0,037 W/mK). Hvis den isolering, du allerede har eller ønsker at bruge, er af en anden type, skal der tages hensyn til det. Det kræver tykkere isolering, hvis λ er større end 0,037 W/mK. Tjek med en fagmand, hvad kravet så er.

Billede
Hus med tag og loft

Loftrum

Billede
Teknisk tegning af energikrav til loftrum

Gælder kravene for mit hus?

Hvis du kun har 175 mm isolering på loftet, eller endnu mindre, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det.

Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?

Der skal normalt være ca. 300 mm isolering i alt - eller en U-værdi på højst 0,12 W/m2K - for at du overholder Bygningsreglementets krav. 

Se, hvordan du gør og find en håndværker her

Skråvæg og loft - isolering indefra

Billede
Teknisk tegning af energikrav til loftrum

Gælder kravene for mit hus?

Hvis din tagkonstruktion kun har 150 mm isolering, eller endnu mindre, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det.

Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?

Der skal normalt være ca. 300 mm isolering i alt - eller en U-værdi på højst 0,12 W/m2K - for at du overholder Bygningsreglementets krav. Men spærenes tværsnit er sjældent så højt. For at opnå en isoleringstykkelse på ca. 300 mm må du derfor tilføje en konstruktion, en såkaldt ”påforing” – enten udvendigt eller indvendigt.

Se, hvordan du gør og find en håndværker her

Skråvæg og loft - isolering udefra

Billede
Teknisk tegning af energikrav til loftrum

Gælder kravene for mit hus?

Hvis din tagkonstruktion kun har 150 mm isolering, eller endnu mindre, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det.

Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?

Der skal normalt være ca. 300 mm isolering i alt, for at du overholder BR18’s krav. Men spærenes tværsnit er sjældent så højt. For at opnå en isoleringstykkelse på ca. 300 mm må du derfor tilføje en konstruktion, en såkaldt ”påforing”.

Se, hvordan du gør og find en håndværker her

Skunkrum

Billede
Teknisk tegning af energikrav til loftrum

Gælder kravene for mit hus?

Hvis du kun har 200 mm isolering, eller endnu mindre, i skunkrummet, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det. Kravet gælder både lodret og vandret skunk.

Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?

Der skal normalt være ca. 300 mm isolering i alt - eller en U-værdi på højst 0,12 W/m2K- for at du overholder Bygningsreglementets krav.

Se, hvordan du gør og find en håndværker her

Fladt tag - isolering indefra

Det vil typisk være mere besværligt at isolere indefra end udefra.

Gælder kravene for mit hus?

Hvis din tagkonstruktion kun har 100 mm isolering, eller endnu mindre, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det.

Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?

Der skal normalt være ca. 300 mm isolering i alt - eller en U-værdi på højst 0,12 W/m2K- for at du overholder Bygningsreglementets krav. Du behøver dog ikke isolere mere, end at der stadig er 2,3 meter til loftet.

Se, hvordan du gør og find en håndværker her

Fladt tag - isolering udefra

Billede
Teknisk tegning af energikrav til loftrum

Gælder kravene for mit hus?

Hvis din tagkonstruktion kun har 75 mm isolering, eller endnu mindre, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det.

Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?

Der skal normalt være ca. 300 mm isolering i alt, for at du overholder BR18’s krav.

Har jeg pligt til at efterisolere i mit renoveringsprojekt?

Du har pligt til at efterisolere taget, når du alligevel er i gang med at renovere, hvis det er rentabelt.


Læs, hvordan du afgør, om det er rentabelt

Brug fagfolk

Forkert udført efterisolering kan give råd og svamp. Tag fagfolk med på råd, inden du sætter arbejdet i gang.

Billede
Energikrav

Find krav til den bygningsdel, du skal udskifte eller renovere