Når hele gulvkonstruktionen udskiftes

Hvis du udskifter hele gulvkonstruktionen inkl. de bærende dele, skal den nye konstruktion isoleres, så den lever op til Bygningsreglementet.

Brug fagfolk
Få en sagkyndig til at tjekke din konstruktion og isoleringstype, før du sætter arbejdet i gang.

Her gælder kravene

Hvis du udskifter hele gulvkonstruktionen inkl. de bærende dele, skal den nye konstruktion isoleres. Kravene gælder også, hvis du kun udskifter konstruktionen i en del af huset, f.eks. kun i et enkelt rum, i den ene ende af huset eller i den ene fløj af et vinkelhus.

Krav i Bygningsreglementet

Kravene afhænger af, hvad der findes under gulvkonstruktionen.

  Krav til U-værdi (varmetab)
Rum hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere Maks. 0,40 W/m2K
Jord eller fri luft (herunder ventileret krybekælder) Maks. 0,10 W/m2K

En U-værdi på 0,10 W/m2K kan normalt opnås med 300 mm ubrudt isolering.

En U-værdi på 0,40 W/m2K kan normalt opnås med 75 mm isolering i en trækonstruktion, hvor træ udgør 5 % af arealet.

Når du renoverer gulv eller gulvkonstruktion

Bygningsreglementet kræver, at du efterisolerer, hvis du alligevel er i gang med at vedligeholde eller renovere et gulv eller en gulvkonstruktion. Kravet gælder dog kun, hvis efterisolering kan betale sig.

Brug fagfolk
Forkert udført efterisolering kan give råd og svamp. Tag fagfolk med på råd, inden du sætter arbejdet i gang.

Typiske eksempler

Herunder kan du se typiske eksempler på, hvornår der er krav, og hvad de går ud på.

Eksemplerne er en vejledning til, hvad der normalt er rentabelt. Der kan være forhold i den konkrete bygning, som gør, at isoleringsarbejdet ikke er rentabelt.

I eksemplerne er der regnet med en isoleringsevne som almindelig mineraluld (λ (lambda): 0,037 W/mK). Hvis den isolering, du allerede har eller ønsker at bruge, er af en anden type, skal der tages hensyn til det. Det kræver tykkere isolering, hvis λ er større end 0,037 W/mK. Tjek med en fagmand, hvad kravet så er.

Gulv på bjælkelag over uopvarmet kælder

Billede
Teknisk tegning af energikrav til gulv
 • Gælder kravene for mit hus?
  Hvis der er 75 mm eller mindre isolering i hulrum mellem bjælkerne, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?
  Der skal normalt være ca. 75 mm isolering i hulrummet - eller en U-værdi på højst 0,4 W/m2K - for at du overholder Bygningsreglementets krav. Det vil normalt være rentabelt at fylde hulrummet op over og under indskudsler.

Isolering kan blæses ind. Hvis det gamle gulv udskiftes, eller hvis loftbeklædning i kælderen tages ned, er det som regel også muligt at anbringe isolering uden indblæsningsudstyr.

Gulv på betondæk m.v. over uopvarmet kælder

Billede
Teknisk tegning af energikrav til gulv
 • Gælder kravene for mit hus?
  Hvis der er 75 mm isolering eller mindre, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig og er praktisk muligt, har du pligt til at gøre det, hvis du alligevel er i gang med at renovere gulvet.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?
  Der skal normalt være ca. 75 mm isolering - eller en U-værdi på højst 0,4 W/m2K - for at du overholder Bygningsreglementets krav.  Der er ikke krav om efterisolering, hvis det ikke er muligt, f.eks. fordi lofthøjden i kælderen ikke opfylder kravene til funktion – herunder brandsikkerhed.

Gulv på betondæk m.v. over krybekælder

Billede
Teknisk tegning af energikrav til gulv
 • Gælder kravene for mit hus?
  Hvis der er 75 mm isolering eller mindre, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det. Kravet gælder dog kun, hvis krybekælderen er tilgængelig.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?
  Hvis du nedlægger krybekælderen og etablerer terrændæk, skal der lægges ca. 300 mm isolering - eller isolering til en U-værdi på højst 0,1 W/m2K - for at du overholder BR18’s krav. Hvis du kun renoverer dit gulv, bør du maksimalt isolere til ca. 150 mm,  for at undgå fugtproblemer.

Gulv på træbjælkelag over krybekælder

Billede
Teknisk tegning af energikrav til gulv
 • Gælder kravene for mit hus?
  Hvis der er 100 mm isolering eller mindre, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?
  Hvis du nedlægger krybekælderen og etablerer terrændæk, skal der lægges ca. 300 mm isolering - eller isolering til en U-værdi på højst 0,1 W/m2K - for at du overholder BR18’s krav. Hvis du kun renoverer dit gulv, bør du maksimalt isolere til ca. 150 mm,  for at undgå fugtproblemer.

 Gulv på betondæk m.v. over det fri (f.eks. over en port)

Billede
Teknisk tegning af energikrav til gulv
 • Gælder kravene for mit hus?
  Hvis der er 100 mm isolering eller mindre, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, og er praktisk muligt, har du pligt til at gøre det.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?
  Der skal normalt være 300 mm isolering - eller en U-værdi på højst 0,1 W/m2K - for at du overholder Bygningsreglementets krav. Det forudsætter dog, at frihøjden under dækket kan overholdes.

Gulv på terrændæk

Hvis du har klinkegulv:
 

Billede
Teknisk tegning af energikrav til gulv

Hvis du har trægulv:

Billede
Teknisk tegning af energikrav til gulv
 • Gælder kravene for mit hus?
  Det kan normalt kun betale sig at isolere under et terrændæk, hvis du alligevel hugger gulvet op, f.eks. for at lægge nye vand- og afløbsrør eller for at få gulvvarme.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?
  Der skal normalt være ca. 300 mm isolering - eller en U-værdi på højst 0,1 W/m2K - for at du overholder Bygningsreglementets krav. Det vil normalt være rentabelt at efterisolere, hvis det sker samtidig med, at betonlaget bliver brudt op. I ældre huse vil den rentable isoleringstykkelse svare til fundamentets dybde. 
   
Energikrav

Find krav til den bygningsdel, du skal udskifte eller renovere