Om kravene i Bygningsreglementet

For at overholde Bygningsreglementet skal nye jordvarmepumper opfylde EU’s krav om ECOdesign (EU forordning nr. 813/2013/EU). Krav om ECOdesign skal overholdes af alle varmepumper, der sælges i EU.

Kravene handler om pumpens effektivitet, den såkaldte SCOP. Hvis SCOP-faktoren er 3, betyder det, at man med 1 kWh el får ca. 3 kWh varme. Jo højere faktor, desto bedre er varmepumpen.

For jordvarmepumper skal SCOP som minimum være:

Gulvvarme

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 125 % svarende til en SCOP-værdi på mindst 3,33.

Radiatorer

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 110 % svarende til en SCOP-værdi på mindst 2,95.

Find jordvarmepumpe på Energistyrelsens liste

Om SCOP

Varmepumpens effektivitet vises som SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance), som er et udtryk for varmepumpens årlige ydelse beregnet ud fra et fiktivt årligt driftsmønster. SCOP beregnes på baggrund af flere testpunkter i dellastvirkningsgrader justeret for de givne temperaturer, årsprofil for udetemperaturer med tilhørende behovskurve og elforbrug ikke direkte relateret til drift. SCOP-tallet viser, hvor meget pumpen bruger til drift i forhold til, hvor meget varme den leverer i løbet af et år.

Elforbruget i varmepumper, der har et årligt elforbrug på mere end 3.000 kWh, skal måles. Eventuel elpatron forsynes med timetæller eller elmåler. Bestemmelsen gælder for nybyggeri og ved nyinstallation i eksisterende byggeri.

Illustration af gult hus med varmepumpe
Energikrav

Find krav til den bygningsdel, du skal udskifte eller renovere