Om kravene

Kravene i Bygningsreglementet gælder både for nyetablering og for udskiftning af eksisterende anlæg. Ventilationsanlæg skal udføres med varmegenvinding, der forvarmer indblæsningsluften.

Krav i Bygningsreglementet

Et ventilationsanlæg til en bolig skal opfylde følgende krav

 • Virkningsgrad for varmegenvinding
  Temperaturvirkningsgraden skal være mindst 80 %
 • Elforbrug til lufttransport
  - Det specifikke elforbrug til lufttransport (SEL-værdi) må højst være 1.000 J/m3.
  - Forbruget må ikke overstige 1.000 Joule pr. m3 luft, når anlægget kører med maksimalt tryktab. Det vil normalt sige med mest mulig luftudskiftning.
  - Anlæggets elektriske forbindelse skal gøre det muligt at måle elforbruget.
 • COP for varmepumpe
  Nogle anlæg er forsynet med en varmepumpe, som genvinder ekstra meget varme fra den brugte luft. Effektiviteten (COP) for varmepumpen skal være 3,6 eller højere i opvarmningstilstand.

Anlæg til etageboliger skal desuden opfylde følgende krav

 • Virkningsgrad
  Temperaturvirkningsgraden må ikke være mindre end 73 %, og elforbruget må ikke overstige 1.500 J/m3.

Elforbrug til lufttransport afhænger af

 • Ventilationskanalernes indvendige tværsnit. Jo større det er, desto mindre bliver elforbruget.
 • Tryktab i selve ventilationsunitten og af motorer og ventilatorer. Ventilationsunitten bruger faktisk en del strøm, selvom ventilationskanalerne helt afmonteres.
Der er i alt 900 beboere i de 2 højhuse i Rødovre.

Højhuse fik bedre indklima og lavere varmeregninger med ny ventilation

De 900 beboere er meget glade for deres nye ventilationsanlæg, der blev finansieret af Landsbyggefonden.

Ventilationsanlægget har samlet set skåret 30-35 % af ejendommens energiforbrug.
Søren Lillevang, Ejendomsleder
Rødovre
Energikrav

Find krav til den bygningsdel, du skal udskifte eller renovere